Tagged: ออมเงิน

วางแผนเกษียณให้สำเร็จได้

การวางแผนเกษียณอายุ หลายๆ ท่านอาจคิดว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัว อีกนานกว่าจะเกษียณ หรือไม่ก็อยากทำงานไปเรื่อยๆ จนกว่าไม่มีแรงทำงาน ค่อยหยุดทำงานสิ่งที่เราคิด กับความเป็นจริงอาจต่างกัน อย่าลืมไปนะคะว่า ยิ่งเราอายุมากขึ้น ไม่ได้หมายความว่าสุขภาพร่างกายของเราจะแข็งแรง มีแรงทำงานเหมือนปัจจุบันนะคะยิ่งอายุมากขึ้น ก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บ ต่อให้ใจเราอยากทำงานยังไง แต่หากสภาพร่างกายไม่ไหว ก็ไม่สามารถทำงานหาเงินต่อไปได้ สล็อตออนไลน์ ทำให้ชะล่าใจ คิดว่า รอก่อน ยังไม่ถึงเวลา แต่รู้ไหมค่ะว่า สิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นกับเรา ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คือ สัดส่วนคนสูงอายุจะมีมากขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มคนวัยทำงาน และคนเราจะมีอายุยืนขึ้น สวัสดิการภาครัฐไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย ค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้น ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นรวมไปถึงเงินเฟ้อที่บั่นทอนอำนาจการซื้อของเราลงทุกวันๆ ทำให้เราต้องหันมาให้ความสำคัญกับการวางแผนการเงินเพื่อเกษียณอายุเพราะหากเราไม่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ หรือขาดการวางแผนที่ดี อนาคตอาจเสี่ยงต่อใช้ชีวิตอย่างลำบาก หากไม่มีเงินออมเงินเก็บที่มากพอที่จะดูแลตัวเองตอนเกษียณได้...

สอนลูก เรื่องเงิน ฉบับคุณแม่ Finance Coach

การสอนลูก..เรื่องเงิน ถือเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่ควรปลูกฝังให้ลูกตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อสร้างนิสัยทางการเงินที่ดีสำหรับอนาคตคุณพ่อคุณแม่ บางท่านอาจจะสอนเรื่องเงินให้กับลูกกันอยู่แล้วหรือบางท่านอาจจะยังไม่ได้สอนลูกในเรื่องเงินในฐานะคุณแม่ Finance Coach. ก็ได้เห็นว่าเรื่องเงินเป็นสิ่งสำคัญ ที่ควรสอนลูกสาว ซึ่งเรียนอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาจากการที่คุณแม่ได้สอนและแนะนำ ทุกวันนี้ลูกสาว รู้จักการใช้เงิน ประหยัด รู้จักการเก็บออม มีเงินเก็บเป็นของตัวเองมีวินัยทางการเงิน รวมถึงมีพื้นฐานความรู้เรื่องเงิน จึงอยากจะมาแบ่งปันวิธีการสอนลูกเรื่องเงิน ว่ามีการสอนลูกอย่างไรเพื่อเป็นแนวทางในการสอนลูก ให้กับคุณพ่อคุณแม่หลายๆ ท่าน สล็อตออนไลน์ โดยจะแบ่งเป็นหัวข้อหลักๆ 10 ข้อ ด้วยกัน ค่ะ คุณค่าของเงิน สอนให้ลูก รู้จักคุณค่าของเงิน “เงินใช้ง่าย แต่การหาเงินยากกว่า” เงินที่ลูกใช้มาจากน้ำพักน้ำแรงของพ่อกับแม่เมื่อวันนี้ลูกยังหาเงินเองไม่ได้ สิ่งที่ลูกช่วยพ่อกับแม่ได้ คือ...

2 ปัจจัยหลัก..ที่มีผลต่อสถานะการเงินส่วนบุคคล

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของเรามีปัจจัยมากมายที่เราควรรู้ และหาวิธีเพื่อวางแผนจัดการกับความเสี่ยงเหล่านี้ ที่อาจมีผลทำให้สถานะการเงินของเราเปลี่ยนไป สล็อตออนไลน์ โดยจะแบ่งเป็น 2 ปัจจัยหลัก ดังนี้ ปัจจัยภายนอก..ที่ควบคุมไม่ได้ ปัจจัยนี้ เป็นปัจจัยระดับมหภาค ที่เราไม่สามารถควบคุมได้ และเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อทุกคนเช่น ปัญหาเศรษฐกิจ สงครามการค้า การประท้วง ปัญหาทางการเมือง ภัยธรรมชาติการติดเชื้อไวรัส หรือ โรคระบาด ฯลฯ ปัญหาเหล่านี้ มีผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของเราไม่มากก็น้อยซึ่งอาจทำให้รายได้ลดลง ขาดรายได้ ตกงาน หรือขาดทุนในการทำธุรกิจ จากปัญหาเศรษฐกิจเหล่านี้ก็ได้ jumboslot ปัจจัยภายใน..ที่ควบคุมได้ ปัจจัยนี้ เป็นปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีผลต่อสถานะทางการเงินของเรา ที่เราสามารถกำหนดด้วยตัวเองได้ โดยปัจจัยทางบวก...

นิสัยแบบไหน..ทำให้ เงินออมหายไม่รู้ตัว

หลายคนบอก..เก็บเงินไม่ได้..เก็บเงินไม่อยู่..เก็บเงินมันยาก..วันนี้ลองมาสำรวจกัน ทำไมเราถึงไม่มีเงินเก็บสักทีเรามีนิสัยแบบนี้กันอยู่ไหม ที่เป็นต้นเหตุ..ทำให้ “เงินออม” หายไม่รู้ตัว สล็อตออนไลน์ ข้อแรก Shopping & Sale ชื่นชอบการ Shopping ของ Sale ลดกระหน่ำยิ่งชอบ ขอให้บอกว่าที่ไหนมี Sale ยิ่งในยุคปัจจุบัน การ Shopping Online อยู่ที่ไหนก็ช้อปได้สะดวกสบายไม่ต้องออกไปช้อปข้างนอก หรือที่ห้างก็ได้ ช้อปบ่อยๆ เงินหายไม่รู้ตัวนะคะ ข้อสอง Party & Travel สังสรรค์เป็นประจำ งานเลี้ยงไม่เคยขาด เที่ยวไหนขอให้บอก การพักผ่อน Relax...

นิสัยแบบไหน..ทำให้ เงินออมหายไม่รู้ตัว

หลายคนบอก..เก็บเงินไม่ได้..เก็บเงินไม่อยู่..เก็บเงินมันยาก..วันนี้ลองมาสำรวจกัน ทำไมเราถึงไม่มีเงินเก็บสักทีเรามีนิสัยแบบนี้กันอยู่ไหม ที่เป็นต้นเหตุ..ทำให้ “เงินออม” หายไม่รู้ตัว สล็อตออนไลน์ ข้อแรก Shopping & Sale ชื่นชอบการ Shopping ของ Sale ลดกระหน่ำยิ่งชอบ ขอให้บอกว่าที่ไหนมี Sale ยิ่งในยุคปัจจุบัน การ Shopping Online อยู่ที่ไหนก็ช้อปได้สะดวกสบายไม่ต้องออกไปช้อปข้างนอก หรือที่ห้างก็ได้ ช้อปบ่อยๆ เงินหายไม่รู้ตัวนะคะ ข้อสอง Party & Travel สังสรรค์เป็นประจำ งานเลี้ยงไม่เคยขาด เที่ยวไหนขอให้บอก การพักผ่อน Relax...

แผนสำรอง..เผื่อกรณีฉุกเฉินทางการเงิน

เพราะการใช้ชีวิตของเรานั้น ไม่มีใครรู้อนาคตว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราหรือครอบครัวบ้าง ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นกับเราหรือไม่ การวางแผนหรือเตรียมการณ์เผื่อไว้จึงเป็นสิ่งที่เราควรทำ เพราะหากไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ถือว่าเราโชคดี แต่หากมันเกิดขึ้นกับเราจริง ๆ อย่างน้อย ๆ เราก็ได้วางแผนไว้บ้างแล้วก็ยังดี ซึ่งเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ภาษีต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อรายได้ของเรา ไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่ลดลง หรือ ตกงาน รวมถึง การเจ็บป่วย โรคร้ายแรง อุบัติเหตุ พิการ การเสียชีวิต ไฟไหม้ เป็นต้น เพราะหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นจริง บางกรณีอาจมีผลกระทบและเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงินของครอบครัวไปเลยก็เป็นได้ สล็อตออนไลน์ วันนี้เรามีแนวทางการวางแผนสำรอง เผื่อกรณีฉุกเฉินทางการเงิน ที่อาจเกิดขึ้นได้...

จัดสรรเงินออม ด้วย 4 บัญชี

หากพูดถึงเงินออมกันแล้ว หลายท่านก็ได้มีการวางแผน และจัดสรรเป็นอย่างดี แต่สำหรับบางท่านก็ยังไม่ได้มีการวางแผน บริหารจัดการ การเงินของตัวเองเลย วันนี้เราจะมาแนะนำเพิ่มเติม สำหรับท่านที่ยังไม่รู้ว่า จะเริ่มต้น บริหารการเงินและจัดสรรเงินออมอย่างไรดี สล็อตออนไลน์ เรามีวิธีจัดการ 4 บัญชีเงินออมนี้กันอย่างไรนะคะ บัญชีแรกที่ควรมี… คือ บัญชีสำรองเผื่อฉุกเฉินทางการเงิน 3 – 6 เท่าของรายจ่ายต่อเดือน แนะนำ ฝากบัญชีธนาคาร กองทุนตลาดเงินหรือตราสารหนี้ระยะสั้น บัญชีนี้ เน้นสภาพคล่องสูง เผื่อต้องการใช้ด่วน ๆ ก็สามารถนำมาใช้ได้รวดเร็ว jumboslot บัญชีที่ 2 เงินออมระยะสั้น ไม่เกิน...

ตามหา..พอร์ตที่ใช่

การลงทุนที่ดี คือ การรู้จัก..การจัดพอร์ต ซึ่งถือเป็นการกระจายความเสี่ยง พอร์ตที่ดี ไม่ควรลงทุนตัวใดตัวหนึ่ง เพราะหากเกิดวิกฤตกับการลงทุนนั้นๆ จะทำให้ได้รับความเสียหายเต็ม ๆ 100% แต่หากเรามีการกระจาย สล็อตออนไลน์ ความเสี่ยง ก็จะสามารถช่วยลดความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ โดยอาจจะได้รับความเสียหายแค่เพียงบางส่วนเท่านั้น พอร์ตที่ใช่ ของแต่ละบุคคลนั้นย่อมต่างกัน ด้วยความแตกต่างของแต่ละช่วงอายุ ความเสี่ยงที่แต่ละบุคคลรับได้ ไลฟ์สไตล์การลงทุนที่ต่างกัน ข้อจำกัดในการลงทุนที่ต่างกัน โดยในวันนี้เรามีตัวอย่างการจัดพอร์ต ตามเป้าหมาย ระยะสั้น ระยะปานกลาง ระยะยาว ที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละระยะได้ การจัดพอร์ตตามเป้าหมายระยะสั้น (ไม่เกิน 3 ปี) เป้าหมายระยะสั้น เป็นเป้าหมายที่สำคัญ...

วางแผนการเงินอย่างไร…ให้มั่นคง

หากพูดถึง “ความมั่นคงทางการเงิน” คือ สิ่งที่หลาย ๆ คนปรารถนา เพื่อชีวิตที่ดีทั้งในปัจจุบันและอนาคต เราต่างก็อยากจะมีงานหรือธุรกิจที่ทำมีความมั่นคง มีรายได้ที่ดี และสามารถต่อยอดรายได้ที่มีให้เติบโตได้ด้วยการลงทุนหรือการทำธุรกิจที่สามารถสร้าง Passive Income ให้กับเราได้ไปตลอด ซึ่งวันนี้เรามีแนวทางในการวางแผนการเงิน…ให้มีความมั่นคง กันค่ะ “ การสร้างความมั่นคงทางการเงิน “ คือ การวางแผนการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ และ วางแผนเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ก่อนอื่น เรามาเช็คสถานะทางการเงินของเรา ด้วยการตั้งคำถามเหล่านี้กับตัวเองดูนะคะ ว่า ณ ปัจจุบันเรามีสถานะการเงินเป็นอย่างไร มีความมั่นคงทางการเงินแล้วหรือไม่ สล็อตออนไลน์ วันนี้รายได้ / อาชีพ /...

การเกษียณอายุสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญ

บุคคลผู้ที่ทำงานอยู่ในบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือรับราชการ ที่เริ่มมีอายุเข้าสู่ขวบปีที่ 50 หรือใกล้ๆ ที่จะเข้าสู่อายุ 60 ปีนั้น ช่วงอายุดังกล่าวทำให้หลายคนเริ่มที่จะตระหนักและนึกถึงปัญหาที่ทุกคนจะต้องเผชิญในอนาคตอันใกล้ ซึ่งเป็นปัญหาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งกับการดำเนินชีวิตของทุกคน ปัญหานั้นก็คือ “เราจะดำเนินชีวิตหลังเกษียณอายุอย่างไร” แน่นอน หลายท่านอาจจะคิดว่า ช่วงชีวิตหลังเกษียณอายุนั้นเป็นช่วงเวลาที่จะมีความสุข เนื่องจากจะได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นหลังจากที่ได้ทำงานหนักมาค่อนชีวิต รวมทั้งยังจะมีเวลามากพอที่จะท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ที่อยากจะไป หรือทำในสิ่งที่อยากจะทำ มีเวลาอยู่กับลูกกับหลานมากขึ้น แต่หลายท่านอาจจะลืมคิดไปว่าการเกษียณอายุนั้นนอกจากจะมาพร้อมกับการมีเวลาว่างมากขึ้น และไม่ต้องทำงานแล้วนั้น ยังมีบางสิ่งที่ตามมาพร้อมกับการเกษียณอายุและเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องควรคำนึงถึงอย่างมาก ได้แก่ สล็อตออนไลน์ การสูญเสียรายได้หลัก เมื่อเกษียณอายุแล้วนั้น ก็หมายความว่าไม่มีงานทำ และเมื่อไม่มีงานทำก็ไม่มีรายได้หลักเหมือนเช่นแต่ก่อน ซึ่งจะสวนทางกับค่าใช้จ่ายที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นค่าอาหาร ค่าเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ค่าเดินทาง...