Tagged: วางแผนเกษียณ

ทำอย่างไร ไม่ให้ผิดเงื่อนไขลงทุน LTF-RMF

หลายคนคงรู้จักและลงทุนอยู่แล้วในกองทุนฝาแฝด LTF และ RMF แต่สิ่งที่ผู้ลงทุนใน LTFและ RMF มักจะเป็นกังวลอยู่เสมอก็คือการทำผิดเงื่อนไขการลงทุน ซึ่งจะทำให้เกิดต้นทุนที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นตามมา ดังนั้น จึงควรศึกษาถึงเงื่อนไขการลงทุนให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อและขาย กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) มีจุดเด่นตรงที่การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจูงใจ เพียงแต่ผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เงื่อนไขการลงทุน LTF คือ ผู้ลงทุนสามารถนำเงินลงทุนใน LTF ไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินและต้องไม่เกิน 500,000 แสนบาทต่อปี และต้องถือครองกองทุน LTF ดังกล่าวไว้อย่างน้อย 7 ปีปฏิทิน...

การเกษียณอายุสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญ

บุคคลผู้ที่ทำงานอยู่ในบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือรับราชการ ที่เริ่มมีอายุเข้าสู่ขวบปีที่ 50 หรือใกล้ๆ ที่จะเข้าสู่อายุ 60 ปีนั้น ช่วงอายุดังกล่าวทำให้หลายคนเริ่มที่จะตระหนักและนึกถึงปัญหาที่ทุกคนจะต้องเผชิญในอนาคตอันใกล้ ซึ่งเป็นปัญหาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งกับการดำเนินชีวิตของทุกคน ปัญหานั้นก็คือ “เราจะดำเนินชีวิตหลังเกษียณอายุอย่างไร” แน่นอน หลายท่านอาจจะคิดว่า ช่วงชีวิตหลังเกษียณอายุนั้นเป็นช่วงเวลาที่จะมีความสุข เนื่องจากจะได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นหลังจากที่ได้ทำงานหนักมาค่อนชีวิต รวมทั้งยังจะมีเวลามากพอที่จะท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ที่อยากจะไป หรือทำในสิ่งที่อยากจะทำ มีเวลาอยู่กับลูกกับหลานมากขึ้น แต่หลายท่านอาจจะลืมคิดไปว่าการเกษียณอายุนั้นนอกจากจะมาพร้อมกับการมีเวลาว่างมากขึ้น และไม่ต้องทำงานแล้วนั้น ยังมีบางสิ่งที่ตามมาพร้อมกับการเกษียณอายุและเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องควรคำนึงถึงอย่างมาก ได้แก่ สล็อตออนไลน์ การสูญเสียรายได้หลัก เมื่อเกษียณอายุแล้วนั้น ก็หมายความว่าไม่มีงานทำ และเมื่อไม่มีงานทำก็ไม่มีรายได้หลักเหมือนเช่นแต่ก่อน ซึ่งจะสวนทางกับค่าใช้จ่ายที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นค่าอาหาร ค่าเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ค่าเดินทาง...

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ… เงินมรดกก้อนโตเพื่อวัยเกษียณ

คุณเคยวาดภาพตัวเองในวัยเกษียณไว้บ้างหรือไม่ ว่าอยากจะใช้ชีวิตอย่างไร… ต้องการมีเงินใช้โดยไม่ต้องทำงานอีกต่อไป ต้องการเดินทางไปเที่ยวรอบโลก ต้องการซื้อที่ดินที่ต่างจังหวัดเพื่อปลูกบ้านและทำสวนเล็กๆ ไว้คลายเหงา ต้องการมีเงินมรดกไว้ให้ลูกหลาน และอีกหลายต่อหลายความฝัน ซึ่งก็คงจะแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล คำถามก็คือ… แล้วคุณเคยนำภาพในอนาคตเหล่านี้มาเปลี่ยนเป็นจำนวนเงินหรือไม่ว่า… จะต้องใช้เงินเท่าไหร่ถึงจะบรรลุเป้าหมายชีวิตในวัยเกษียณเหล่านี้ของคุณ? แล้วคุณจะนำเงินจากที่ไหนมาใช้เพื่อเป้าหมายเหล่านี้? สล็อตออนไลน์ บางคนอาจคิดว่า… คงจะดีไม่น้อยหากได้รับเงินมรดกก้อนโตเพื่อเอาไว้ใช้ชีวิตในตอนเกษียณอย่างสุขสบาย แต่จะมีสักกี่คนที่จะโชคดีแบบนั้น แท้ที่จริงแล้วคุณเองก็สามารถสร้างกองมรดกให้ตนเองไว้ใช้ในยามเกษียณได้ด้วย “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” เพราะถ้าคุณมีการเก็บออมเงินผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาอย่างต่อเนื่องตลอดอายุการทำงานคุณก็จะสามารถมีเงินก้อนโตไว้ใช้ได้อย่างไม่ขัดสน ลองมาดูเทคนิคง่ายๆ ในการสะสมเงินออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันหน่อยดีกว่า ออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เต็มสิทธิ แบบที่วัยรุ่นสมัยนี้เรียกว่า “จัดเต็ม” กล่าวง่ายๆ คือ นายจ้างให้สิทธิออมได้สูงสุดเท่าไหร่ ก็เลือกใช้สิทธิเท่านั้น เช่น หากนายจ้างให้เลือกส่งเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ 3% 5% หรือ...

คนไทยเตรียมพร้อมเพื่อวัยเกษียณกันยัง

เมื่อปี 2556 สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้สำรวจการเตรียมความพร้อมสำหรับการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของกลุ่มแรงงานในระบบ ช่วงอายุ 40 – 60 ปี ใน กทม. และปริมณฑลแล้ว พบว่า คนวัยนี้วางแผนออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณผิดพลาดโดยผลวิจัยระบุว่า ความผิดพลาดดังกล่าวมีอยู่ 7 ประการ ซึ่งทำให้คนที่อยู่วัยนี้มีเงินออมไม่พอใช้หลังเกษียณ กล่าวคือ สล็อตออนไลน์ เริ่มวางแผนช้าเกินควร คือมีเพียง 38% เท่านั้นที่เคยวางแผนไว้และทำได้ตามแผนมั่นใจมากเกินควร กล่าวคือ 71% ที่ไม่เคยวางแผน กลับมั่นใจว่าจะมีชีวิตหลังเกษียณใกล้เคียงหรือดีกว่าที่เป็นอยู่วางแผนโดยขาดความรู้ ความเข้าใจ เช่น มักละเลยผลของเงินเฟ้อในอนาคตการประมาณค่าใช้จ่ายหลังเกษียณน้อยเกินควร กลุ่มตัวอย่างมักวางแผนว่าจะใช้เงินเพียง...

เงื่อนไขใหม่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สิทธิประโยชน์ของมนุษย์เงินเดือน

อย่างที่คุยกันไปแล้วสังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุเรียบร้อยมา 10 ปีแล้ว และปัญหาผู้สูงอายุจะยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ภาครัฐเองก็อยากให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีหลังเกษียณโดยไม่ต้องพึ่งพาสวัสดิการของภาครัฐมากเกินไป ดังนั้น รัฐบาลจึงพยายามส่งเสริมให้มนุษย์เงินเดือนซึ่งเป็นคนที่น่าจะมีปัญหาการเงินหลังเกษียณมากที่สุดได้มีเงินออมอย่างเพียงพอต่อการใช้ชีวิตหลังเกษียณ รัฐบาลไทยจึงได้มีการเสนอร่างแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติครบ 3 วาระแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา (2558) และอยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอลงพระปรมาภิไธยให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป โดยจะกำหนดให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่เกี่ยวกับมนุษย์เงินเดือน มีดังนี้ สล็อตออนไลน์ เปิดให้ลูกจ้างจ่ายเงินสะสมในอัตราสูงกว่านายจ้างจ่ายเงินสมทบได้ แต่ต้องเป็นไปตามอัตราที่กำหนดในข้อบังคับกองทุน โดยต้องไม่ต่ำกว่า 2% และไม่เกิน 15% ของค่าจ้าง … กฎหมายเดิมกำหนดว่านายจ้างห้ามจ่ายเงินสมทบในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพน้อยกว่าเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสม ฟังดูก็เหมือนดีนะเพราะนายจ้างต้องสมทบในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมากกว่าลูกจ้าง...

เหตุผลที่คุณเกษียณไม่ได้

“การลาออกครั้งสุดท้าย” “เกษียณเร็ว รวยกว่า” หนังสือที่เป็นกระแสอยู่พักใหญ่ด้วยแนวคิดที่จับใจ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆ คนที่อยากออกมาทำธุรกิจส่วนตัว เป็นนายตัวเอง และบางคนก็บอกว่าเตรียมเงินก้อนไว้ตอนเกษียณแล้วแต่จะมีสักกี่คนที่คิดอย่างจริงจังว่าเรามีพอแล้วจริงหรือไม่ แล้วคุณหล่ะ แน่ใจแล้วหรือว่ามีพอแล้วจริงๆ นี่คือสิ่งที่อยากให้ทุกคนคิด จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อปัจจุบันคนเราอายุยืนยาวกว่าแต่ก่อน เมื่อ 55 ปีที่แล้ว คนไทยมีอายุเฉลี่ยเพียง 57.29 ปี ถ้าเกษียณอายุ 60 เท่ากับว่าทำงานไปจนสิ้นลมหายใจ ไม่มีช่วงเวลาใช้เงินหลังเกษียณ ทำให้มีเงินเหลือๆ ส่งต่อให้กับลูกหลานได้ ผ่านมาอีก 20 ปี คนไทยมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 67.28 ปี มีเวลาใช้เงินหลังเกษียณเพียง 7 ปีเศษเท่านั้น...

ทำอย่างไร? เมื่อเงินที่เตรียมเพื่อเกษียณเกิดขาดทุน

ก่อนที่จะเข้าสู่วัยเกษียณ เราควรเตรียมพร้อมทั้งในเรื่องสุขภาพทางร่างกาย และสุขภาพทางการเงิน ในส่วนของสุขภาพทางการเงินนั้น ควรตั้งคำถามกับตัวเองก่อน ดังนี้ o ปัจจุบันมีสินทรัพย์ และหนี้สินอยู่เป็นจำนวนเท่าใด o เงินที่จะใช้หลังเกษียณเป็นจำนวนเงินเท่าใด และตอนนี้มีเพียงพอหรือไม่ o เงินลงทุนที่จะใช้หลังเกษียณ ปัจจุบันลงทุนอยู่ในสินทรัพย์ใดบ้าง o ยังขาดเงินที่จะใช้หลังเกษียณอีกเท่าไร และต้องลงทุนเพิ่มอีกจำนวนเท่าไร slotxo หากสามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้ จะทำให้สามารถวางแผนการลงทุนเพื่อที่จะเกษียณได้ ปัจจุบันมีทางเลือกในการลงทุนเพื่อการเกษียณที่หลากหลาย เช่น เงินฝากธนาคาร พันธบัตร ประกันชีวิต รวมไปถึงกองทุนรวม ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินยิ่งมีความซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้น หากต้องการลงทุนเพื่อเป้าหมายการเกษียณ ซึ่งถือเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของชีวิต ควรทำความเข้าใจลักษณะสินทรัพย์ที่ลงทุนทั้งในด้านนโยบายการลงทุน ผลตอบแทน...

หนี้สิน กู้ได้ ชำระได้ ไม่ยากเลย

หากไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่พร้อมสมบูรณ์ในด้านการเงิน หรือไม่ได้มีรายได้สูงมากพอที่จะซื้อทรัพย์สินหรือจัดการปัญหาการเงินที่ไม่อยู่ในแผนด้วยเงินสด ในช่วงชีวิตหนึ่งอาจจำเป็นต้องกู้ยืมเงินเพื่อจัดหาสินทรัพย์ชิ้นใหญ่บางอย่างเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวให้ดีขึ้น ส่วนใหญ่แล้ว แต่ละครอบครัวจะมีหนี้สินหลักซึ่งเป็นหนี้ที่มีประโยชน์ต่อครอบครัว และจะต้องอาศัยการจัดการและบริหารหนี้สินให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ หนี้สินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย หนี้สินเพื่อซื้อรถยนต์ หนี้สินเพื่อการศึกษา และหนี้สินเพื่อค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ ในกรณีที่ครอบครัวของเรายังไม่มีภาระหนี้สินให้รับผิดชอบ ก่อนที่จะเริ่มก่อหนี้ควรจะต้องจัดการพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการใช้เงินเสียก่อนที่จะเริ่มก่อหนี้ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์การสร้างหนี้เกินตัวและเกินความสามารถในการชำระหนี้ ได้แก่ slotxo ปรับเปลี่ยนนิสัย การสร้างหนี้ใหม่จะต้องเป็นหนี้ที่สร้างรายได้หรือยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น รวมถึงปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต ท่องคาถา “ลดหนี้ ละนิสัยฟุ่มเฟือย ลงทุนเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” การใช้จ่ายเงินเกินตัว ปัจจุบันการกู้ยืมทำได้ง่าย ทำให้การตัดสินใจซื้อเป็นไปอย่างรวดเร็ว และไม่รอบคอบ เกิดการกู้ยืมเกินความสามารถในการชำระหนี้ เช่น ซื้อบ้าน ซื้อรถยนต์ ที่มีราคาแพงเกินกว่ากำลังเงินของครอบครัว การแข่งขันและเปรียบเทียบกับครอบครัวอื่น บางครอบครัวกลัวจะน้อยหน้าเพื่อนบ้าน...

เตรียมเงินเกษียณ เริ่มเมื่อไหร่ดี

คุณเคยคิดภาพวันที่ตัวเองเกษียณหรือไม่ ตอนนั้นคุณอยากจะอยู่ที่ไหน จะใช้ชีวิตอย่างไร จะไปท่องเที่ยวปีละกี่ครั้ง สุขภาพจะเป็นอย่างไร กิจกรรมอะไรที่อยากจะทำ มีใครคอยดูแลบ้าง ที่สำคัญต้องเตรียมเงินไว้เท่าไหร่ มีคำกล่าวว่า “เมื่อถึงวันที่เราเกษียณ ไม่ได้สำคัญว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเรามีเงินทองใช้จ่ายมากน้อยเพียงไหน แต่สำคัญที่ว่าเรามีเงินเก็บเพียงพอเพื่อใช้ในยามเกษียณหรือไม่” ทุกคนอยากเกษียณอย่างมีความสุข มีเงินมากพอที่จะใช้ตลอดชั่วชีวิตโดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น แต่จากสถิติของ LIMRA (Life Insurance Marketing and Research Association) พบว่าใน 100 คนที่เกษียณ จะมี… slotxo 1 คนร่ำรวย 4 คนมีอิสรภาพทางการเงิน 5 คนยังต้องทำงาน 54...

รู้ทัน 3 กับดัก ขัดขวางแผนเกษียณ

ในการวางแผนการเงินเพื่อเกษียณ แม้จะมีการวางแผนและดำเนินการตามแผนมาเป็นอย่างดี แต่ก็ไม่อาจนิ่งนอนใจได้ว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามแผน เพราะในระหว่างทางอาจจะต้องพบเจออุปสรรคและกับดักขวางทางต่างๆซึ่งทำให้ทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่งหากเอ่ยถึงปัจจัยสำคัญที่สามารถบั่นทอนเงินที่เตรียมไว้ใช้หลังวัยเกษียณได้มากที่สุดหนีคงไม่พ้นเรื่องผลตอบแทนไม่เข้าเป้า เกษียณเร็วเกินไป และสุขภาพดังนั้น ถ้าทำความเข้าใจถึงกับดักทั้งสามเรื่องนี้ไว้ก่อน ก็จะทำให้สามารถรับมือได้อย่างทันท่วงทีเมื่อถึงเวลาที่ต้องเจอ slotxo กับดักที่ 1 : ผลตอบแทนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หลังจากเอาเงินออมไว้ในช่องทางการออมการลงทุนและมั่นใจว่าเงินจะออกดอกออกผลตามที่ตั้งใจ ทำให้มีเงินพอใช้หลังเกษียณอย่างแน่นอน แต่ปรากฏว่าเมื่อผ่านไปสักระยะหนึ่ง ภาวะเศรษฐกิจเริ่มถดถอยเข้าสู่วิกฤติ เกิดภาวะข้าวยากหมากแพง หรืออาจะเกิดภัยธรรมชาติ ส่งผลให้การลงทุนผันผวนและผลสุดท้ายขาดทุน ทำให้เป้าหมายที่วางเอาไว้เกิดความผิดพลาด วิธีรับมือ : ต้องกระจายสินทรัพย์ลงทุนไม่ให้กระจุกตัวอยู่ในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งมากจนเกินไป เมื่อกระจายสินทรัพย์ดีแล้วและมีระยะเวลาการลงทุนที่นานเพียงพอ จะทำให้ความผันผวนของผลตอบแทนลดน้อยถอยลงที่สำคัญต้องติดตามผลตอบแทนของแผนเกษียณอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงที่มีวิกฤติด้านต่างๆ หากมีอะไรไม่ชอบมาพากลที่อาจส่งผลให้สินทรัพย์ที่ลงทุนขาดทุน จะได้สามารถปรับแผนการลงทุนได้ทันเวลา xoslot กับดักที่ 2 :...