Tagged: มนุษย์เงินเดือน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ… เงินมรดกก้อนโตเพื่อวัยเกษียณ

คุณเคยวาดภาพตัวเองในวัยเกษียณไว้บ้างหรือไม่ ว่าอยากจะใช้ชีวิตอย่างไร… ต้องการมีเงินใช้โดยไม่ต้องทำงานอีกต่อไป ต้องการเดินทางไปเที่ยวรอบโลก ต้องการซื้อที่ดินที่ต่างจังหวัดเพื่อปลูกบ้านและทำสวนเล็กๆ ไว้คลายเหงา ต้องการมีเงินมรดกไว้ให้ลูกหลาน และอีกหลายต่อหลายความฝัน ซึ่งก็คงจะแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล คำถามก็คือ… แล้วคุณเคยนำภาพในอนาคตเหล่านี้มาเปลี่ยนเป็นจำนวนเงินหรือไม่ว่า… จะต้องใช้เงินเท่าไหร่ถึงจะบรรลุเป้าหมายชีวิตในวัยเกษียณเหล่านี้ของคุณ? แล้วคุณจะนำเงินจากที่ไหนมาใช้เพื่อเป้าหมายเหล่านี้? สล็อตออนไลน์ บางคนอาจคิดว่า… คงจะดีไม่น้อยหากได้รับเงินมรดกก้อนโตเพื่อเอาไว้ใช้ชีวิตในตอนเกษียณอย่างสุขสบาย แต่จะมีสักกี่คนที่จะโชคดีแบบนั้น แท้ที่จริงแล้วคุณเองก็สามารถสร้างกองมรดกให้ตนเองไว้ใช้ในยามเกษียณได้ด้วย “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” เพราะถ้าคุณมีการเก็บออมเงินผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาอย่างต่อเนื่องตลอดอายุการทำงานคุณก็จะสามารถมีเงินก้อนโตไว้ใช้ได้อย่างไม่ขัดสน ลองมาดูเทคนิคง่ายๆ ในการสะสมเงินออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันหน่อยดีกว่า ออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เต็มสิทธิ แบบที่วัยรุ่นสมัยนี้เรียกว่า “จัดเต็ม” กล่าวง่ายๆ คือ นายจ้างให้สิทธิออมได้สูงสุดเท่าไหร่ ก็เลือกใช้สิทธิเท่านั้น เช่น หากนายจ้างให้เลือกส่งเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ 3% 5% หรือ...

คนไทยเตรียมพร้อมเพื่อวัยเกษียณกันยัง

เมื่อปี 2556 สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้สำรวจการเตรียมความพร้อมสำหรับการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของกลุ่มแรงงานในระบบ ช่วงอายุ 40 – 60 ปี ใน กทม. และปริมณฑลแล้ว พบว่า คนวัยนี้วางแผนออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณผิดพลาดโดยผลวิจัยระบุว่า ความผิดพลาดดังกล่าวมีอยู่ 7 ประการ ซึ่งทำให้คนที่อยู่วัยนี้มีเงินออมไม่พอใช้หลังเกษียณ กล่าวคือ สล็อตออนไลน์ เริ่มวางแผนช้าเกินควร คือมีเพียง 38% เท่านั้นที่เคยวางแผนไว้และทำได้ตามแผนมั่นใจมากเกินควร กล่าวคือ 71% ที่ไม่เคยวางแผน กลับมั่นใจว่าจะมีชีวิตหลังเกษียณใกล้เคียงหรือดีกว่าที่เป็นอยู่วางแผนโดยขาดความรู้ ความเข้าใจ เช่น มักละเลยผลของเงินเฟ้อในอนาคตการประมาณค่าใช้จ่ายหลังเกษียณน้อยเกินควร กลุ่มตัวอย่างมักวางแผนว่าจะใช้เงินเพียง...

เงื่อนไขใหม่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สิทธิประโยชน์ของมนุษย์เงินเดือน

อย่างที่คุยกันไปแล้วสังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุเรียบร้อยมา 10 ปีแล้ว และปัญหาผู้สูงอายุจะยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ภาครัฐเองก็อยากให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีหลังเกษียณโดยไม่ต้องพึ่งพาสวัสดิการของภาครัฐมากเกินไป ดังนั้น รัฐบาลจึงพยายามส่งเสริมให้มนุษย์เงินเดือนซึ่งเป็นคนที่น่าจะมีปัญหาการเงินหลังเกษียณมากที่สุดได้มีเงินออมอย่างเพียงพอต่อการใช้ชีวิตหลังเกษียณ รัฐบาลไทยจึงได้มีการเสนอร่างแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติครบ 3 วาระแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา (2558) และอยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอลงพระปรมาภิไธยให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป โดยจะกำหนดให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่เกี่ยวกับมนุษย์เงินเดือน มีดังนี้ สล็อตออนไลน์ เปิดให้ลูกจ้างจ่ายเงินสะสมในอัตราสูงกว่านายจ้างจ่ายเงินสมทบได้ แต่ต้องเป็นไปตามอัตราที่กำหนดในข้อบังคับกองทุน โดยต้องไม่ต่ำกว่า 2% และไม่เกิน 15% ของค่าจ้าง … กฎหมายเดิมกำหนดว่านายจ้างห้ามจ่ายเงินสมทบในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพน้อยกว่าเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสม ฟังดูก็เหมือนดีนะเพราะนายจ้างต้องสมทบในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมากกว่าลูกจ้าง...

3 เด้งเต็มแล้ว ต้องเอา 2 เด้ง

ครั้งที่แล้ว เราพูดกันถึงเรื่อง การลงทุนแบบ 3 เด้ง คือ การลงทุนที่เมื่อเราลงทุนแล้ว เด้งแรกที่ได้รับ คือ จะมีคนอื่นให้เงินเราเพิ่มอีกเท่าตัว เด้งที่สอง คือ เราสามารถเอาเงินที่ลงทุนไปลดหย่อนภาษีได้ เด้งที่สาม ก็คือ ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนไม่ต้องเสียภาษี ซึ่งก็คือ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม ฯลฯ หลายคนอ่านแล้วเซ็ง “อ้าว! ไม่ได้เป็นพนักงานเอกชน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ไม่มี แถมไม่ได้เป็นข้าราชการด้วย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการก็ไม่มี กองทุนประกันสังคมก็ไม่ได้” สล็อตออนไลน์ ไม่ได้ก็อย่าไปเสียใจเลยครับ เราก็ยังมีการลงทุนแบบ 2 เด้งให้ลงทุนถึงแม้สิทธิประโยชน์ไม่มากเท่า 3...

ลงทุนทั้งที ต้องลงทุนแบบมีเด้ง

“การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน” ประโยคยอดฮิตนี้ เราได้ยินมาโดยตลอดไม่ว่าจะลงทุนในหลักทรัพย์อะไร เพราะเป็นความหวังดีของ ก.ล.ต. ที่ไม่อยากให้พวกเรามองโลกสวยเพียงด้านเดียว สรุปก็คือ อย่ามองแต่ผลตอบแทน ให้มองความเสี่ยงด้วย เพราะอะไรที่ให้โอกาสของการรับผลตอบแทนสูง มักจะมีความเสี่ยงสูงเช่นกัน สล็อตออนไลน์ แต่ก็มีการลงทุนบางประเภทที่ให้ผลตอบแทนสูงเมื่อเทียบกับความเสี่ยง ตัวอย่างก็เช่น การลงทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ นอกเหนือจากผลตอบแทน ซึ่งวันนี้เราจะการลงทุนแบบนี้กัน ผมขอเรียกว่า “การลงทุนแบบมีเด้ง” เริ่มจาก… การลงทุนแบบ 3 เด้ง คือ การลงทุนที่เมื่อเราลงทุนแล้ว เด้งแรกที่ได้รับ คือ จะมีคนอื่นให้เงินเราเพิ่มอีกเท่าตัว เด้งที่สอง คือ เราสามารถเอาเงินที่ลงทุนไปลดหย่อนภาษีได้ เด้งที่สาม ก็คือ...

แค่คิดว่า “ยัง” ก็ “พัง” แล้ว

ปีนี้ก็ผ่านไป 9 เดือนแล้ว ใครยังไม่ออมเงินแม้แต่บาทเดียว ยกมือขึ้น อย่าชะล่าใจเพราะหากยังลั้นลากับการใช้เงินเพลินจนลืมวางแผน เพราะอย่าลืม แค่ “ยัง” คำๆ เดียว อาจกลายเป็นคนแบกหนี้ไปจนแก่เฒ่า ยังไม่ถึงเวลา “เก็บเงินเพื่อเกษียณหรือยัง” บางคนที่เจอคำถามนี้ มักตอบว่า “อายุแค่ 30 เอง จะรีบไปไหน” หรือ “เวลามีถมเถ อายุขึ้นเลข 4 ค่อยว่ากัน” slotxo แม้จะไม่มีคำว่า “สาย” กับการวางแผนการเงิน แต่หากเริ่ม “ช้า” ก็จะหนักกับเงินที่ต้องแบ่งมาออมในแต่ละเดือน เพราะยิ่งอายุมากขึ้นเรื่อยๆ ถ้าต้องการมีเงินเก็บไว้ใช้หลังวัยเกษียณให้เพียงพอไปจนถึงวันสิ้นลมหายใจก็ต้องลงทุนในแต่ละเดือนไม่ใช่หลักร้อยหลักพันบาท...

ทางออกสวยๆ เมื่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับผลกระทบ

ทุกครั้งที่เกิดวิกฤติ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ถูกพูดถึงพอสมควร โดยเฉพาะสมาชิกกองทุน (ลูกจ้าง) ที่กังวลว่า… วิกฤติอาจทำให้เงินกองทุนได้รับความเสียหาย หรือสมาชิกอาจขาดสภาพคล่อง ต้องการถอนเงินกองทุนออกไปใช้ก่อน จึงตัดสินใจลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุน ในทางกลับกันนายจ้างอาจประสบปัญหาทางการเงินทำให้ไม่สามารถนำส่งเงินสมทบได้ต่อ จึงตัดสินใจยกเลิกกองทุน ไม่ว่าในกรณีใด ก็ล้วนแต่ทำให้สมาชิกเสียประโยชน์ จึงมีคำถามว่า… มีทางออกสวยๆ ใดบ้าง ที่ทำให้สมาชิกไม่เสียสิทธิประโยชน์ ทั้งในแง่ของเงินลงทุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่สำคัญยังมีเงินออมเพื่อไว้ใช้ยามเกษียณ slotxo ถ้าพูดถึง “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการสร้างวินัยในการออมเงินเพื่อเกษียณ โดยนอกจากเงินที่ฝ่ายสมาชิก (ลูกจ้าง) สะสมแล้ว ยังมีเงินสมทบจากฝ่ายนายจ้างอีกส่วนหนึ่ง และเมื่อเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ถูกนำไปบริหารจัดการลงทุนต่อโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ก็จะออกดอกออกผลที่สำคัญยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกด้วย โดยสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับ มีดังนี้...