Tagged: การเงิน

แนวคิดการออมเงินแบบญี่ปุ่น สไตล์โยโกยามะ

เงินสำรองเผื่อฉุกเฉิน 1 ปี โดยทั่วไปเรามักจะได้ยินว่าเราควรมีเงินเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉิน 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนของเรา หรือ 12 เท่าหากรายได้ของเราไม่แน่นอน แต่คุณโยโกยามะ ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ ได้ฟันธงเลยว่าดีที่สุดคือให้เก็บ 1 ปีไปเลย และเป็นเงินเท่ากับรายได้ 1 ปี (ไม่ใช่รายจ่าย) เพื่อให้อุ่นใจว่าเราจะมีเงินพอในการใช้ชีวิตและใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่าเศรษฐกิจจะแย่ขนาดไหนก็ตาม สล็อตออนไลน์ วิธีออมเงินที่ง่ายที่สุดคือลดรายจ่าย หลายคนอาจจะเคยลองหาวิธีทำให้ตนเองมีเงินเก็บมากขึ้น โดยการหางานพิเศษทำบ้าง ลดค่าใช้จ่ายบ้าง หรือทำทั้งสองวิธีควบคู่กันไป คุณโยโกยามะเฉลยว่า วิธีที่ง่ายและยั่งยืนที่สุด คือ การลดค่าใช้จ่าย ใครๆ ก็ทำได้และทำได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนวิธีการหารายได้เพิ่มอาจจะเหมาะกับคนที่มีธุรกิจส่วนตัว นอกจากนั้นเขายังยืนยันว่าการประหยัดนั้นไม่จำเป็นต้องน่าเบื่อ...

วางแผนเกษียณให้สำเร็จได้

การวางแผนเกษียณอายุ หลายๆ ท่านอาจคิดว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัว อีกนานกว่าจะเกษียณ หรือไม่ก็อยากทำงานไปเรื่อยๆ จนกว่าไม่มีแรงทำงาน ค่อยหยุดทำงานสิ่งที่เราคิด กับความเป็นจริงอาจต่างกัน อย่าลืมไปนะคะว่า ยิ่งเราอายุมากขึ้น ไม่ได้หมายความว่าสุขภาพร่างกายของเราจะแข็งแรง มีแรงทำงานเหมือนปัจจุบันนะคะยิ่งอายุมากขึ้น ก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บ ต่อให้ใจเราอยากทำงานยังไง แต่หากสภาพร่างกายไม่ไหว ก็ไม่สามารถทำงานหาเงินต่อไปได้ สล็อตออนไลน์ ทำให้ชะล่าใจ คิดว่า รอก่อน ยังไม่ถึงเวลา แต่รู้ไหมค่ะว่า สิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นกับเรา ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คือ สัดส่วนคนสูงอายุจะมีมากขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มคนวัยทำงาน และคนเราจะมีอายุยืนขึ้น สวัสดิการภาครัฐไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย ค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้น ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นรวมไปถึงเงินเฟ้อที่บั่นทอนอำนาจการซื้อของเราลงทุกวันๆ ทำให้เราต้องหันมาให้ความสำคัญกับการวางแผนการเงินเพื่อเกษียณอายุเพราะหากเราไม่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ หรือขาดการวางแผนที่ดี อนาคตอาจเสี่ยงต่อใช้ชีวิตอย่างลำบาก หากไม่มีเงินออมเงินเก็บที่มากพอที่จะดูแลตัวเองตอนเกษียณได้...

สอนลูก เรื่องเงิน ฉบับคุณแม่ Finance Coach

การสอนลูก..เรื่องเงิน ถือเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่ควรปลูกฝังให้ลูกตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อสร้างนิสัยทางการเงินที่ดีสำหรับอนาคตคุณพ่อคุณแม่ บางท่านอาจจะสอนเรื่องเงินให้กับลูกกันอยู่แล้วหรือบางท่านอาจจะยังไม่ได้สอนลูกในเรื่องเงินในฐานะคุณแม่ Finance Coach. ก็ได้เห็นว่าเรื่องเงินเป็นสิ่งสำคัญ ที่ควรสอนลูกสาว ซึ่งเรียนอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาจากการที่คุณแม่ได้สอนและแนะนำ ทุกวันนี้ลูกสาว รู้จักการใช้เงิน ประหยัด รู้จักการเก็บออม มีเงินเก็บเป็นของตัวเองมีวินัยทางการเงิน รวมถึงมีพื้นฐานความรู้เรื่องเงิน จึงอยากจะมาแบ่งปันวิธีการสอนลูกเรื่องเงิน ว่ามีการสอนลูกอย่างไรเพื่อเป็นแนวทางในการสอนลูก ให้กับคุณพ่อคุณแม่หลายๆ ท่าน สล็อตออนไลน์ โดยจะแบ่งเป็นหัวข้อหลักๆ 10 ข้อ ด้วยกัน ค่ะ คุณค่าของเงิน สอนให้ลูก รู้จักคุณค่าของเงิน “เงินใช้ง่าย แต่การหาเงินยากกว่า” เงินที่ลูกใช้มาจากน้ำพักน้ำแรงของพ่อกับแม่เมื่อวันนี้ลูกยังหาเงินเองไม่ได้ สิ่งที่ลูกช่วยพ่อกับแม่ได้ คือ...

2 ปัจจัยหลัก..ที่มีผลต่อสถานะการเงินส่วนบุคคล

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของเรามีปัจจัยมากมายที่เราควรรู้ และหาวิธีเพื่อวางแผนจัดการกับความเสี่ยงเหล่านี้ ที่อาจมีผลทำให้สถานะการเงินของเราเปลี่ยนไป สล็อตออนไลน์ โดยจะแบ่งเป็น 2 ปัจจัยหลัก ดังนี้ ปัจจัยภายนอก..ที่ควบคุมไม่ได้ ปัจจัยนี้ เป็นปัจจัยระดับมหภาค ที่เราไม่สามารถควบคุมได้ และเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อทุกคนเช่น ปัญหาเศรษฐกิจ สงครามการค้า การประท้วง ปัญหาทางการเมือง ภัยธรรมชาติการติดเชื้อไวรัส หรือ โรคระบาด ฯลฯ ปัญหาเหล่านี้ มีผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของเราไม่มากก็น้อยซึ่งอาจทำให้รายได้ลดลง ขาดรายได้ ตกงาน หรือขาดทุนในการทำธุรกิจ จากปัญหาเศรษฐกิจเหล่านี้ก็ได้ jumboslot ปัจจัยภายใน..ที่ควบคุมได้ ปัจจัยนี้ เป็นปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีผลต่อสถานะทางการเงินของเรา ที่เราสามารถกำหนดด้วยตัวเองได้ โดยปัจจัยทางบวก...

7 พฤติกรรมเสี่ยงลงทุน “ล้มเหลว”

หากพูดถึงการลงทุนแล้ว สิ่งที่คนส่วนใหญ่นึกถึงเป็นอันดับแรกเลย ก็คือ “ความเสี่ยง” เพราะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนแบบไหนก็ล้วนแต่มีความเสี่ยงด้วยกันทั้งสิ้น ซึ่งความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เราต้องเจอและหนีไม่พ้นไม่ว่าจะเป็นนักลงทุน หรือไม่ใช่นักลงทุนก็ตาม ย่อมได้รับผลกระทบจากปัจจัย ความเสี่ยงเหล่านั้นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็น ความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราเงินเฟ้อ ที่ลดทอนอำนาจการซื้อของเราลงทุกวันๆ ความเสี่ยงที่เกิดจากภัยธรรมชาติความเสี่ยงของระบบเศรษฐกิจและการเมือง หรือแม้แต่ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายและภาษี เป็นต้นความเสี่ยงเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยภายนอกที่ล้วนเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งหากเกิดปัญหาจากระบบเหล่านี้ก็จะมีผลกระทบต่อการลงทุนตามมาอย่างแน่นอน หากมีความรุนแรงก็จะทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้น อย่างวิกฤตต้มยำกุ้ง ที่เกิดขึ้นช่วงปี 2540วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ ที่เกิดขึ้นช่วงปี 2551 ที่มีให้เราเห็นกันมาแล้วนะคะ สล็อตออนไลน์ แต่วันนี้เราจะมาพูดถึงความเสี่ยงที่เกิดจาก 7 พฤติกรรมของนักลงทุนเอง ที่เสี่ยงทำให้การลงทุนอาจล้มเหลวได้ 1.ลงทุนโดยปราศจากความรู้ความเข้าใจ นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกอย่าง วอเรนท์ บัฟเฟต ได้กล่าวไว้ว่า จงอย่าลงทุนในสิ่งที่เราไม่เข้าใจและจงอยู่ในขอบเขตความรอบรู้ของตัวคุณ...

นิสัยแบบไหน..ทำให้ เงินออมหายไม่รู้ตัว

หลายคนบอก..เก็บเงินไม่ได้..เก็บเงินไม่อยู่..เก็บเงินมันยาก..วันนี้ลองมาสำรวจกัน ทำไมเราถึงไม่มีเงินเก็บสักทีเรามีนิสัยแบบนี้กันอยู่ไหม ที่เป็นต้นเหตุ..ทำให้ “เงินออม” หายไม่รู้ตัว สล็อตออนไลน์ ข้อแรก Shopping & Sale ชื่นชอบการ Shopping ของ Sale ลดกระหน่ำยิ่งชอบ ขอให้บอกว่าที่ไหนมี Sale ยิ่งในยุคปัจจุบัน การ Shopping Online อยู่ที่ไหนก็ช้อปได้สะดวกสบายไม่ต้องออกไปช้อปข้างนอก หรือที่ห้างก็ได้ ช้อปบ่อยๆ เงินหายไม่รู้ตัวนะคะ ข้อสอง Party & Travel สังสรรค์เป็นประจำ งานเลี้ยงไม่เคยขาด เที่ยวไหนขอให้บอก การพักผ่อน Relax...

นิสัยแบบไหน..ทำให้ เงินออมหายไม่รู้ตัว

หลายคนบอก..เก็บเงินไม่ได้..เก็บเงินไม่อยู่..เก็บเงินมันยาก..วันนี้ลองมาสำรวจกัน ทำไมเราถึงไม่มีเงินเก็บสักทีเรามีนิสัยแบบนี้กันอยู่ไหม ที่เป็นต้นเหตุ..ทำให้ “เงินออม” หายไม่รู้ตัว สล็อตออนไลน์ ข้อแรก Shopping & Sale ชื่นชอบการ Shopping ของ Sale ลดกระหน่ำยิ่งชอบ ขอให้บอกว่าที่ไหนมี Sale ยิ่งในยุคปัจจุบัน การ Shopping Online อยู่ที่ไหนก็ช้อปได้สะดวกสบายไม่ต้องออกไปช้อปข้างนอก หรือที่ห้างก็ได้ ช้อปบ่อยๆ เงินหายไม่รู้ตัวนะคะ ข้อสอง Party & Travel สังสรรค์เป็นประจำ งานเลี้ยงไม่เคยขาด เที่ยวไหนขอให้บอก การพักผ่อน Relax...

แผนสำรอง..เผื่อกรณีฉุกเฉินทางการเงิน

เพราะการใช้ชีวิตของเรานั้น ไม่มีใครรู้อนาคตว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราหรือครอบครัวบ้าง ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นกับเราหรือไม่ การวางแผนหรือเตรียมการณ์เผื่อไว้จึงเป็นสิ่งที่เราควรทำ เพราะหากไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ถือว่าเราโชคดี แต่หากมันเกิดขึ้นกับเราจริง ๆ อย่างน้อย ๆ เราก็ได้วางแผนไว้บ้างแล้วก็ยังดี ซึ่งเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ภาษีต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อรายได้ของเรา ไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่ลดลง หรือ ตกงาน รวมถึง การเจ็บป่วย โรคร้ายแรง อุบัติเหตุ พิการ การเสียชีวิต ไฟไหม้ เป็นต้น เพราะหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นจริง บางกรณีอาจมีผลกระทบและเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงินของครอบครัวไปเลยก็เป็นได้ สล็อตออนไลน์ วันนี้เรามีแนวทางการวางแผนสำรอง เผื่อกรณีฉุกเฉินทางการเงิน ที่อาจเกิดขึ้นได้...

จัดสรรเงินออม ด้วย 4 บัญชี

หากพูดถึงเงินออมกันแล้ว หลายท่านก็ได้มีการวางแผน และจัดสรรเป็นอย่างดี แต่สำหรับบางท่านก็ยังไม่ได้มีการวางแผน บริหารจัดการ การเงินของตัวเองเลย วันนี้เราจะมาแนะนำเพิ่มเติม สำหรับท่านที่ยังไม่รู้ว่า จะเริ่มต้น บริหารการเงินและจัดสรรเงินออมอย่างไรดี สล็อตออนไลน์ เรามีวิธีจัดการ 4 บัญชีเงินออมนี้กันอย่างไรนะคะ บัญชีแรกที่ควรมี… คือ บัญชีสำรองเผื่อฉุกเฉินทางการเงิน 3 – 6 เท่าของรายจ่ายต่อเดือน แนะนำ ฝากบัญชีธนาคาร กองทุนตลาดเงินหรือตราสารหนี้ระยะสั้น บัญชีนี้ เน้นสภาพคล่องสูง เผื่อต้องการใช้ด่วน ๆ ก็สามารถนำมาใช้ได้รวดเร็ว jumboslot บัญชีที่ 2 เงินออมระยะสั้น ไม่เกิน...

5 วิธี สู่อิสรภาพทางการเงิน

ด้วยการสร้าง Passive Income สู่..อิสรภาพทางการเงิน…ให้เงินทำงาน..แม้เราจะหยุดทำงาน…หากเราไม่ได้วางแผนสร้าง Passive Incomeก็ต้องใช้แรง..ทำงาน Active Income หาเงินไปเรื่อยๆ..จนกว่า..จะเกษียณหรือจนกว่า..จะหมดแรงหาเงิน สล็อตออนไลน์ วันนี้เรามี 5 วิธีสร้าง Passive Income สู่อิสรภาพทางการเงิน..มาแนะนำกันค่ะ. สร้างจาก..ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยการ กู้เงิน / สร้าง /ซื้อ ที่ดิน บ้าน คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ เพื่อให้เช่า ทั้งนี้ทำเลที่ตั้ง โครงการ เป็นสิ่งสำคัญ วิธีนี้อาจต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงหรือหากขอสินเชื่อ..ต้องมีเครดิตที่ดีทั้งนี้ ควรคำนึงถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องหากเป็นสิ่งปลูกสร้าง ไม่ว่าจะเป็น...