Tagged: การลงทุนในกองทุนรวม

จัดพอร์ตกองทุนรวมอย่างไร สไตล์คนก่อนวัย 30

วัยก่อน 30 ปี เป็นวัยที่ยังมีภาระไม่มาก เพราะส่วนใหญ่ยังไม่มีบุตรและพ่อแม่ยังแข็งแรงหรือยังทำงานอยู่ ทำให้เงินส่วนใหญ่สามารถจัดสรรเพื่อความต้องการของตัวเองได้อย่างเต็มที่ ทว่าก็ยังเป็นช่วงที่เพิ่งเริ่มทำงานทำให้ยังไม่มีเงินเก็บมากนัก สล็อตออนไลน์ ดังนั้น กองทุนรวมที่สามารถซื้อเริ่มต้นได้ตั้งแต่หลักร้อยบาท ถือเป็นทางเลือกในการกระจายการลงทุนเพื่อเป้าหมายต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น สำหรับคนวัยก่อน 30 ปี ควรจัดพอร์ตลงทุนในกองทุนรวมโดยแบ่งเงินเป็นอย่างน้อย 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 สำรองเพื่อความอุ่นใจ ด้วยกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น ซึ่งเป็นกองทุนที่มีสภาพคล่องสูง สามารถแปลงเป็นเงินสดได้รวดเร็วหากจำเป็นต้องใช้เงิน โดยจะได้รับเงินในวันทำการถัดจากวันที่ขายคืน (T+1) เงินสำรองเพื่อความอุ่นใจเป็นเงินส่วนที่ไม่เน้นผลตอบแทน แค่คาดหวังให้ผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ เช่น 1% – 1.5% ต่อปีแต่มีโอกาสขาดทุนเพียงเล็กน้อย...

10 สุดยอดกองทุนหุ้น เสี่ยงต่ำสุด

นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีนี้เป็นต้นไป หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมทุกกองทุนจะมีข้อมูลใหม่เพิ่มเติมให้นักลงทุนได้ศึกษา หรือถ้าเป็นผู้ถือหน่วยกับกองทุนนั้นอยู่แล้วก็สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวสำหรับการตัดสินใจได้ด้วย ข้อมูลดังกล่าวเรียกว่า ค่า Maximum Drawdown Maximum Drawdown เป็นการวัดระดับผลตอบแทนขาดทุนสูงสุดในอดีตที่ผ่านมาเมื่อเทียบจากจุดที่เคยได้รับผลตอบแทนสูงที่สุด (Historical Peak) โดยค่า Maximum Drawdown บอกถึงอดีตที่ผ่านมาของกองทุนนั้น ปรับลดลงยาวนานมากน้อยแค่ไหน และทำให้เกิดการขาดทุนเป็นจำนวนเท่าใด หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ความเสี่ยงที่จะเกิดการขาดทุนสูงสุดจากการลงทุนในกองทุนนั้นคือเท่าไร และใช้ระยะเวลานานแค่ไหนที่จะก่อให้เกิดการขาดทุนสะสม ยกตัวอย่าง ปี 2557 – 2559 กองทุน ABC ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 10% จากสถิติพบว่า เดือนพฤศจิกายน ปี 2557...

ชำแหละค่าใช้จ่ายกองทุนรวม

ประเด็นสำคัญประการหนึ่งที่ต้องคำนึงหากต้องการลงทุนในกองทุนรวมก็คือ ต้องรู้ว่ามีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่นักลงทุนต้องจ่ายอะไรบ้าง เพราะค่าใช้จ่ายของกองทุนเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) สูตรคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) (มูลค่าทรัพย์สินตามราคาตลาด + ผลตอบแทนสะสม + เงินสด) – ค่าใช้จ่ายและหนี้สินของกองทุน สล็อตออนไลน์ ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นส่วนที่ไปหักออกจาก NAV ดังนั้น หากมีค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนที่สูงเกินไป ส่งผลให้ NAV ของกองทุนปรับลดลง ผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับจากการลงทุนก็จะน้อยลงตามไปด้วย สาเหตุที่ทุกกองทุนรวมต้องมีการคิดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย เพราะว่าในการบริหารจัดการกองทุนรวมต้องมีการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการเงินลงทุนเพื่อหาผลประโยชน์ การเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน การจัดทำบัญชีและงบการเงินต่างๆ การเปิดเผยข้อมูลการลงทุน การจัดทำทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนรวมทั้งการบริการอื่นๆ ที่จะทำให้นักลงทุนมีช่องทางการลงทุนที่ง่ายและสะดวกขึ้น เป็นต้น...

5 อันดับความเข้าใจผิดเกี่ยวกับกองทุนรวม

ปัจจุบันนี้ กองทุนรวมถือเป็นช่องทางการลงทุนอันดับต้นๆ ของนักลงทุน แต่ยังมีบางส่วนที่มีมีความสับสนอยู่ และนี่คือ 5 อันดับยอดฮิตกับความเข้าใจผิดที่มีต่อกองทุนรวม ความเข้าใจผิดเรื่องมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) นักลงทุนอาจจะเข้าใจว่าการเลือกซื้อกองทุนจะต้องเลือกกองทุนที่มีราคา NAV ต่ำๆ หรือถ้าเป็นกองทุนพึ่งเปิดซื้อขาย (IPO) ถ้าเปิดราคา 10 บาทได้ยิ่งดี สล็อตออนไลน์ กองทุน A มีราคาตลาดที่ 15 บาท กับกองทุน B มีราคาตลาด 30 บาท นักลงทุนก็จะเลือกลงทุนกองทุน A เนื่องจากมองว่าถูกกว่าและยังปรับขึ้นไม่มาก (ทั้งๆ ที่ความเป็นจริงทั้ง 2...

มือใหม่ มือเก๋า เอาไงดีกับกองทุนรวม

ปีที่แล้วคงทราบกันดีแล้วว่ากองทุนรวมหุ้นแทบทุกกองมีผลการดำเนินงานติดลบ เนื่องจากตลาดการลงทุนมีความผันผวนสูง แต่หลังเฉลิมฉลองปีกุนเป็นต้นมา บรรยากาศการลงทุนกลับมาคึกคัก นักลงทุนมีความเชื่อมั่นว่าปัจจัยลบต่างๆ เริ่มคลี่คลาย ดัชนีหุ้นไทยมีแนวโน้มขยับขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนหุ้นแทบทุกกองกลับมาเป็นบวก สล็อตออนไลน์ “ผลตอบแทนรวมเงินปันผลจากตลาดหุ้นไทยถึงแม้จะไม่ได้สูงเหมือนปี 2559 – 2560 แต่ปีนี้ก็อยู่แถวๆ 8 – 10% ซึ่งเป็นระดับที่มีความเป็นไปได้สูง” สาห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้อำนวยการ สายการตลาดและที่ปรึกษาการลงทุน บลจ.ทิสโก้ ประเมิน อย่างไรก็ตาม แม้ภาพรวมตลาดหุ้นไทยจะดูดีแต่ความผันผวนยังคงมีอยู่ต่อไป เมื่อเป็นเช่นนี้ หากเป็นมือใหม่ที่ต้องการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น สาห์รัชแนะนำว่า “ให้เริ่มจากกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับกลางๆ (ระดับ 5) นั่นคือ กองทุนรวมผสม...

เลือกลงทุนแบบ “คบซ้อน” ดีจริงไหม

ทุกวันนี้ยังมีนักลงทุนที่ยังวางแผนการเงินแบบ “คบซ้อน” กันอยู่ เจ้าของเงินลงทุนอาจจะรู้อยู่เต็มอกว่าไม่ใช่แผนที่ดีนัก บางคนรู้แต่ก็มองข้าม หรือบางคนไม่รู้เลยก็เป็นได้ มาดูตัวอย่างบางตอนว่าการลงทุนแบบ “คบซ้อน” คืออะไร และมีทางออกอย่างไร สล็อตออนไลน์ ถาม : คุณเริ่มซื้อกองทุนตอนไหน ตอบ : เริ่มซื้อกองทุนกองแรกเมื่อ 10 ปีแล้ว เป็นกองทุนหุ้น ที่เลือกกองนี้เพราะมองว่าผลการดำเนินงานในอดีตน่าสนใจ และจากการสอบถามเจ้าหน้าที่กองทุนแล้วรู้สึกว่าสามารถซื้อได้ทุกเดือน หรือที่เรียกว่า DCA ซึ่งก็ทำแบบนี้มาจนถึงวันนี้ ถาม : คุณเริ่มซื้อกองทุนที่ 2 ที่ 3 ตอนไหน ตอบ :...

กองทุนรวมประเภทไหน รับมือวิกฤติเศรษฐกิจได้

คงไม่ต้องวิเคราะห์กันอีกแล้วว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจโลกถดถอย หรือเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ เพราะสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้ คือ การหาวิธีลดความเสี่ยงจากปัจจัยลบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และเครื่องมือที่ช่วยปกป้องเม็ดเงินลงทุนอย่างหนึ่ง คือ กองทุนรวม คำถามตามมา คือ แล้วกองทุนรวมประเภทไหนที่ช่วยให้นักลงทุนรับมือกับปัญหาได้ สล็อตออนไลน์ ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน เนื่องจากปัจจัยลบต่างๆ เช่น สงครามการค้า ความผันผวนของราคาน้ำมัน นโยบายด้านอัตราดอกเบี้ย ทำให้นักลงทุนพยายามมองหาช่องทางการลงทุนที่มีความปลอดภัยมากที่สุด ซึ่งการลงทุนใน “กองทุนรวม” เป็นหนึ่งในคำตอบที่น่าสนใจ และเหมาะกับผู้ที่ไม่มีเวลาปรับพอร์ตให้ตรงกับภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด และนี่คือกองทุนรวมที่เป็นทางออกสำหรับการลงทุนในสถานการณ์ปัจจุบัน สร้างรีเทิร์นช่วงปลายวัฏจักรเศรษฐกิจขาขึ้นกับกองทุนหุ้น Digital Healthcare jumboslot ตามสถิติแล้วหุ้นกลุ่ม Healthcare หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “กลุ่มธุรกิจการแพทย์” จะให้ผลตอบแทนได้ดีในช่วงปลายวัฏจักรเศรษฐกิจของการขยายตัว (Late...

จัดพอร์ตกองทุนรวมอย่างไร ให้เฉียบ

มีข้อสงสัยว่า ซื้อกองทุนรวมแล้วต้องสร้างพอร์ตกองทุนด้วยหรือไม่ เพราะเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่า เมื่อลงทุนไปแล้วจะมีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลเงินลงทุนให้ ข้อสงสัยนี้อาจไม่ถูกต้องนัก เพราะไม่ว่าจะลงทุนอะไรก็ตาม รวมถึงกองทุนรวม ผู้ลงทุนควรวางแผนและสร้างพอร์ตการลงทุนของตนเอง แม้ว่ากองทุนรวมจะมีการจัดพอร์ตกระจายการลงทุน ตามนโยบายการลงทุนแล้ว แต่กองทุนรวมยังไม่ได้ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ในการลงทุนของแต่ละบุคคล ดังนั้นการสร้างพอร์ตกองทุนจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อจัดสรรเงินลงทุนให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์การลงทุนของตนเอง และสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ สล็อตออนไลน์ ถ้ากล่าวถึงการจัดพอร์ตกองทุน ผู้ลงทุนต้องถามตนเองก่อนว่า มีเป้าหมายการสร้างพอร์ตกองทุนรวมเพื่ออะไร ซึ่งจะว่าไปแล้วเป้าหมายในการเก็บออมเงินมีเพียงไม่กี่อย่าง หลักๆ คือ ถ้าเป็นเป้าหมายระยะสั้น คงหนีไม่พ้นเก็บออมเงินไว้เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เดินทางท่องเที่ยว หรือเป็นค่ารักษาพยาบาล ถ้าเป็นเป้าหมายระยะปานกลางก็เพื่อเตรียมแต่งงานเรียนต่อปริญญาโท ซื้อรถ ดาว์นบ้าน ขณะที่เป้าหมายระยะยาวเพื่อผ่อนบ้าน หรือเพื่อไว้ใช้จ่ายยามเกษียณ เป็นต้น เป้าหมายที่ดีต้องเหมาะสมกับช่วงระยะเวลาในการลงทุน โดยทุกการลงทุน ต้องมีกรอบระยะเวลาให้สินทรัพย์ที่ลงทุนไว้...

รู้ก่อนลงทุนในกองทุนรวม High Yield Bond

โดยปกติแล้ว กองทุนรวมตราสารหนี้จะมีความเสี่ยงต่ำ ขณะที่ผลตอบแทนก็อยู่ในระดับต่ำด้วยเช่นกัน แต่สำหรับกองทุนรวมตราสารหนี้ประเภท High Yield Bond กลับให้ผลตอบแทนได้ในระดับที่น่าสนใจ นี่อาจเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ผู้ที่สนใจ หันมาลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ประเภท High Yield Bond มากขึ้น สล็อตออนไลน์ ยิ่งในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำเช่นนี้ ผู้ลงทุนจึงมีความต้องการที่จะแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น หรือเรียกว่า Search for Yield จึงเพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น และกองทุนรวมตราสารหนี้ประเภท High Yield Bond ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ ตามกฎระเบียบในประเทศไทยนั้น ผู้ที่สามารถลงทุนในตราสารหนี้ประเภท High Yield Bond ได้ต้องเป็นนักลงทุนสถาบันหรือนักลงทุนรายใหญ่ที่สามารถรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม...