Tagged: กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

จัดพอร์ตกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การจัดสัดส่วนหรือพอร์ตการลงทุนได้อย่างเหมาะสมกับผู้ลงทุนเฉพาะรายนั้น เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าสามารถช่วยให้ผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายทางการเงินในระดับสูง เมื่อเทียบกับการที่ผู้ลงทุนเฝ้าจับจังหวะการลงทุน หรือการคัดเลือกหลักทรัพย์เป็นรายตัว สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีนโยบายการลงทุนแบบ Employee’s Choice นั้นควรตระหนักถึงความสำคัญของการจัดพอร์ตการลงทุนของตนเอง และใส่ใจในการตรวจสอบผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นแหล่งรายได้ยามเกษียณ โดยที่สมาชิกสามารถเลี้ยงชีพของตนเองได้อย่างสบาย ดำรงฐานะทางสังคมได้โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นในเรื่องเงิน การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากตัวผู้ลงทุนเอง หรือเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น เศรษฐกิจ สังคม และ การเมือง เป็นต้น “เวลาเปลี่ยน ใจคนเปลี่ยน” พอร์ตการลงทุนก็มีความเป็นพลวัตเช่นกัน สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถจัดพอร์ตกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตนเองได้โดยง่าย ๆ ด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ สล็อตออนไลน์ 1) รู้จักตนเองและรู้เป้าหมายในการลงทุน การจัดสัดส่วนการลงทุนนั้นเปรียบเสมือนการเลือกรับประทานอาหารที่แต่ละคนมีความชอบไม่เหมือนกัน...

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ… เงินมรดกก้อนโตเพื่อวัยเกษียณ

คุณเคยวาดภาพตัวเองในวัยเกษียณไว้บ้างหรือไม่ ว่าอยากจะใช้ชีวิตอย่างไร… ต้องการมีเงินใช้โดยไม่ต้องทำงานอีกต่อไป ต้องการเดินทางไปเที่ยวรอบโลก ต้องการซื้อที่ดินที่ต่างจังหวัดเพื่อปลูกบ้านและทำสวนเล็กๆ ไว้คลายเหงา ต้องการมีเงินมรดกไว้ให้ลูกหลาน และอีกหลายต่อหลายความฝัน ซึ่งก็คงจะแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล คำถามก็คือ… แล้วคุณเคยนำภาพในอนาคตเหล่านี้มาเปลี่ยนเป็นจำนวนเงินหรือไม่ว่า… จะต้องใช้เงินเท่าไหร่ถึงจะบรรลุเป้าหมายชีวิตในวัยเกษียณเหล่านี้ของคุณ? แล้วคุณจะนำเงินจากที่ไหนมาใช้เพื่อเป้าหมายเหล่านี้? สล็อตออนไลน์ บางคนอาจคิดว่า… คงจะดีไม่น้อยหากได้รับเงินมรดกก้อนโตเพื่อเอาไว้ใช้ชีวิตในตอนเกษียณอย่างสุขสบาย แต่จะมีสักกี่คนที่จะโชคดีแบบนั้น แท้ที่จริงแล้วคุณเองก็สามารถสร้างกองมรดกให้ตนเองไว้ใช้ในยามเกษียณได้ด้วย “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” เพราะถ้าคุณมีการเก็บออมเงินผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาอย่างต่อเนื่องตลอดอายุการทำงานคุณก็จะสามารถมีเงินก้อนโตไว้ใช้ได้อย่างไม่ขัดสน ลองมาดูเทคนิคง่ายๆ ในการสะสมเงินออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันหน่อยดีกว่า ออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เต็มสิทธิ แบบที่วัยรุ่นสมัยนี้เรียกว่า “จัดเต็ม” กล่าวง่ายๆ คือ นายจ้างให้สิทธิออมได้สูงสุดเท่าไหร่ ก็เลือกใช้สิทธิเท่านั้น เช่น หากนายจ้างให้เลือกส่งเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ 3% 5% หรือ...

เงื่อนไขใหม่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สิทธิประโยชน์ของมนุษย์เงินเดือน

อย่างที่คุยกันไปแล้วสังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุเรียบร้อยมา 10 ปีแล้ว และปัญหาผู้สูงอายุจะยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ภาครัฐเองก็อยากให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีหลังเกษียณโดยไม่ต้องพึ่งพาสวัสดิการของภาครัฐมากเกินไป ดังนั้น รัฐบาลจึงพยายามส่งเสริมให้มนุษย์เงินเดือนซึ่งเป็นคนที่น่าจะมีปัญหาการเงินหลังเกษียณมากที่สุดได้มีเงินออมอย่างเพียงพอต่อการใช้ชีวิตหลังเกษียณ รัฐบาลไทยจึงได้มีการเสนอร่างแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติครบ 3 วาระแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา (2558) และอยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอลงพระปรมาภิไธยให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป โดยจะกำหนดให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่เกี่ยวกับมนุษย์เงินเดือน มีดังนี้ สล็อตออนไลน์ เปิดให้ลูกจ้างจ่ายเงินสะสมในอัตราสูงกว่านายจ้างจ่ายเงินสมทบได้ แต่ต้องเป็นไปตามอัตราที่กำหนดในข้อบังคับกองทุน โดยต้องไม่ต่ำกว่า 2% และไม่เกิน 15% ของค่าจ้าง … กฎหมายเดิมกำหนดว่านายจ้างห้ามจ่ายเงินสมทบในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพน้อยกว่าเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสม ฟังดูก็เหมือนดีนะเพราะนายจ้างต้องสมทบในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมากกว่าลูกจ้าง...

เกษียณสุขด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

“วันนี้คุณวางแผนเกษียณแล้วหรือยัง” คำถามนี้เป็นคำถามที่หลายคนยังไม่ค่อยนึกถึง และไม่ค่อยให้ความสำคัญ ยิ่งถ้าพูดเรื่องนี้กับวัยเริ่มต้นทำงานยิ่งรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัว ในทางกลับกัน ถ้าพูดกับผู้ที่อายุวัยกลางคน หลายคนเริ่มรู้สึกว่าอาจสายไปเสียแล้วที่ยังเก็บเงินเพื่อเกษียณไม่พอ แต่ละคนจะเริ่มต้นวางแผนเพื่อการเกษียณ เมื่อไรและอย่างไร ? การวางแผนเกษียณอายุ ไม่มีช้าไป ไม่มีเร็วไป แต่อยู่ที่ว่าเริ่มลงมือทำเมื่อไร หากเริ่มต้นได้เร็วเท่าไรก็จะยิ่งบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้เร็วเท่านั้น ดังนั้น ก่อนที่จะเริ่มวางแผนเกษียณอายุ สิ่งแรกที่ต้องพิจารณา คือ ควรทราบว่าตัวเองควรมีเงินประมาณเท่าไร เพื่อใช้ในวัยเกษียณ ณ วันที่หยุดทำงาน ไม่มีรายได้ประจำ slotxo โดยส่วนใหญ่จะเกษียณอายุประมาณ 60 ปี ดังนั้น สิ่งที่ควรพิจาณา ปัจจุบันอายุเท่าไร เพื่อพิจารณาช่วงระยะเวลาที่เหลือในการทำงานหาเงิน ก่อนวันที่จะเกษียณอายุ คาดว่าหลังเกษียณอายุจะใช้เงินไปอีกกี่ปี...

ตลาดผันผวน ทำอย่างไรกับพอร์ตกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดีหรือเปล่า” ประโยคที่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นึกคิดแทบทุกวันในช่วงเกิดวิกฤติ โดยเฉพาะผู้ที่มีแผนหรือนโยบายการลงทุนในหุ้น และมีสัดส่วนค่อนข้างเยอะ จึงรู้สึกกังวลกับความผันผวนของราคาหุ้นและผลการดำเนินงานของปีนี้ slotxo คำถาม คือ ในช่วงที่ตลาดหุ้นผันผวนเช่นนี้ ควรปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือไม่ ดร.สมชัย อมรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์บลจ.กรุงไทย อธิบายว่า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นเครื่องมือการลงทุนระยะยาว ดังนั้น ถ้ามีการเปลี่ยนไป เปลี่ยนมา จะไม่ต่างจากการลงทุนเพื่อจับจังหวะ (Market timing) “หากไม่เข้าใจจังหวะการลงทุนที่ดี ไม่มีความเชี่ยวชาญ อาจทำให้ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะการลดสัดส่วนของหุ้นลงเพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ต นั่นแปลว่า จะรับรู้การขาดทุนทันที จึงแนะนำว่า ไม่ควรปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนในช่วงตลาดผันผวน” xoslot...

โอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไป RMF

เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนและได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เป็นที่รู้กันดีว่าถ้าอายุไม่ถึง 55 ปีบริบูรณ์ แล้วนำเงินออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทั้งการพ้นสมาชิกภาพ การลาออกจากงาน นายจ้างยกเลิกกองทุนเปลี่ยนงานแต่ไม่อยากโอนย้ายกองทุนไปยังบริษัทใหม่ หรือบริษัทใหม่ไม่มีกองทุน รวมถึงไม่อยากคงเงินไว้กับบริษัทเดิม หรือเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพน้อยกว่า 5 ปี ทั้งหมดนี้ จะต้องนำเงินที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทั้งในส่วนของเงินสมทบจากนายจ้างและเงินผลประโยชน์ คือ กำไรที่ได้รับจากการลงทุนไปคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พูดง่ายๆ คือ ต้องจ่ายภาษี 2 เด้งนั่นเอง!! slotxo ดังนั้น หากต้องการรักษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีและเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง ควรใช้วิธีการโอนเงินจากเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปยังกองทุนรวม RMF แต่ก่อนจะตัดสินใจย้ายควรดูเงื่อนไขก่อน ดังนี้ xoslot เมื่อย้ายเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปยังกองทุนรวม RMF แล้ว...