Category: Categories

ปลดล็อค ปิดหนี้ แบบดีต่อใจ

ปลดล็อค ปิดหนี้ แบบดีต่อใจ

“หนี้” หากเลือกได้คงไม่มีใครอยากเป็นหนี้ เพราะหนี้ คือ พันธะ ภาระที่ต้องแบกรับ ต้องจัดการให้ได้ในระยะเวลาที่กำหนด แต่คนจำนวนมากเป็นหนี้ เพราะความจำเป็น หากไม่เป็นหนี้ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีบ้าน มีรถ มีสินทรัพย์ราคาสูงเป็นของตัวเอง แต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยเลยที่ยอมเป็นหนี้ เพราะตกหลุมพราง เพราะแพ้ทางกิเลสตัวเอง เป็นหนี้แต่พอดี ไม่มีเครียด การเป็นหนี้ไม่ใช่ความผิดร้ายแรง เป็นหนี้เพื่ออนาคต เป็นหนี้เพื่อสร้างรายได้ และเป็นหนี้ไม่มากเกินตัวถือเป็นเรื่องที่ดี หรือเรียกว่าเป็น หนี้ดี (Good Debt) เช่น การกู้เงินเพื่อซื้อบ้าน ที่นอกจากจะเป็นที่อยู่อาศัยในปัจจุบันแล้ว บ้านยังเป็นสินทรัพย์ที่จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีกด้วยในอนาคต หรือการเป็นหนี้เพื่อเรียนต่อก็ถือเป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเอง slotxo หนี้ดีๆ แบบนี้เมื่อเป็นแล้ว สามารถเพิ่มความมั่นคงในชีวิตได้...