About us

Madamemlamode

เว็บไซต์ Madamemlamode.com เป็นพื้นที่สำหรับบทความที่ เกี่ยวกับ เรื่องของ เงิน ๆ ทอง ๆ การลงทุน และ กลยุทธทางการตลาดในรูปแบบออนไลน์ สำหรับแชร์ข้อมูลหรือความคิดเห็น และหวังอย่างยิ่ง หากข้อมูลในเว็บจะสามารถช่วยให้ เหล่าผู้อ่านได้รับความรู้และแนวทางในการวางแผนเรื่องการเงิน หรือ การตลาด

เรื่องการเงิน หากลองย้อนคิดกลับไป เรามีความรู้ด้านการบริหารและวางแผนการเงินกันในระดับใด
ซึ่งการบริหารการเงินเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตประจำวันและส่งผลถึงอนาคต เพราะหากไม่มีความรู้ด้านการเงิน อาจจะส่งผลเสียถึง การเป็นหนี้สิน ซึ่งจากสถิติคนไทยค่อนข้างเป็นหนี้ได้เร็วมาก
จนบางคนอาจไม่ทันตั้งตัว และรู้ตัวอีกทีก็เป็นหนี้เสียแล้ว การเป็นหนี้สินส่งผลให้ต้องทำงานหรือหาเงินเพื่อใช้หนี้ เพราะไม่งั้นแล้วอัตราดอกเบี้ยทบต้น จะทำให้หนี้สูงขึ้น ๆ จนถึงจุดสูงสุดที่ไม่สามารถใช้หนี้สินได้แล้วนั้น ก็จะส่งผลต่อในระดับประเทศ คือ หนี้เสีย หากหนี้เสียเกิดขึ้นเยอะ คิวต่อไปก็คือ ธนาคาร หรือ รัฐบาลอาจจะต้องรองรับการดใช้หนี้ให้ประชาชนหรือนโยบายการปรับดอกเบี้ย
สรุปคือ การที่มีความรู้ด้านการเงินติดตัว เป็นความรู้ที่ไม่ควรขาดไป เพราะทุก ๆ วันเราอาจจะต้องใช้เงิน เพื่อดำรงชีวิต
เรื่องทอง ๆ
ทุก ๆ คนน่าจะรู้จัก ทองคำ กันอยู่แล้ว แต่รู้หรือไม่ว่า ทองคำทำไมถึงมีค่า และ คงอยู่กับมนุษย์มานับ 1,000 ปี
นอกจากเรื่องการเงินแล้ว มารู้จักกับทองคำกันบ้าง เพราะทองคำเปรียบเสมือน ประกันชีวิต ??? เพราะอะไรถึงเป็นแบบนั้นได้
ทางเราจะทำบทความเกี่ยวกับทองคำ และ แร่เงิน ให้ทุกคนได้รู้จักมากขึ้น
การออมเงิน
การออมเงินนั้น เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก เพราะหากเราต้องเจอกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ถ้าเรามีเงินออมก็จะสามารถผ่านสถานการณ์นั้น ๆ ได้
แต่หากกลับกัน เราไม่มีเงินออม หรือ ออมไว้ไม่พอ หนทางคือ กู้หนี้ ยืมสิน ซึ่งอาจจะส่งผลเสียระยะยาวมากกว่าที่เราจะประหยัดและเก็บออมไว้ในยามฉุกเฉิน