Monthly Archive: December 2021

5 วิธี สู่อิสรภาพทางการเงิน

ด้วยการสร้าง Passive Income สู่..อิสรภาพทางการเงิน…ให้เงินทำงาน..แม้เราจะหยุดทำงาน…หากเราไม่ได้วางแผนสร้าง Passive Incomeก็ต้องใช้แรง..ทำงาน Active Income หาเงินไปเรื่อยๆ..จนกว่า..จะเกษียณหรือจนกว่า..จะหมดแรงหาเงิน สล็อตออนไลน์ วันนี้เรามี 5 วิธีสร้าง Passive Income สู่อิสรภาพทางการเงิน..มาแนะนำกันค่ะ. สร้างจาก..ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยการ กู้เงิน / สร้าง /ซื้อ ที่ดิน บ้าน คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ เพื่อให้เช่า ทั้งนี้ทำเลที่ตั้ง โครงการ เป็นสิ่งสำคัญ วิธีนี้อาจต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงหรือหากขอสินเชื่อ..ต้องมีเครดิตที่ดีทั้งนี้ ควรคำนึงถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องหากเป็นสิ่งปลูกสร้าง ไม่ว่าจะเป็น...

ตามหา..พอร์ตที่ใช่

การลงทุนที่ดี คือ การรู้จัก..การจัดพอร์ต ซึ่งถือเป็นการกระจายความเสี่ยง พอร์ตที่ดี ไม่ควรลงทุนตัวใดตัวหนึ่ง เพราะหากเกิดวิกฤตกับการลงทุนนั้นๆ จะทำให้ได้รับความเสียหายเต็ม ๆ 100% แต่หากเรามีการกระจาย สล็อตออนไลน์ ความเสี่ยง ก็จะสามารถช่วยลดความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ โดยอาจจะได้รับความเสียหายแค่เพียงบางส่วนเท่านั้น พอร์ตที่ใช่ ของแต่ละบุคคลนั้นย่อมต่างกัน ด้วยความแตกต่างของแต่ละช่วงอายุ ความเสี่ยงที่แต่ละบุคคลรับได้ ไลฟ์สไตล์การลงทุนที่ต่างกัน ข้อจำกัดในการลงทุนที่ต่างกัน โดยในวันนี้เรามีตัวอย่างการจัดพอร์ต ตามเป้าหมาย ระยะสั้น ระยะปานกลาง ระยะยาว ที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละระยะได้ การจัดพอร์ตตามเป้าหมายระยะสั้น (ไม่เกิน 3 ปี) เป้าหมายระยะสั้น เป็นเป้าหมายที่สำคัญ...