Daily Archive: December 29, 2021

ออมเงินแบบให้เงินออมตนเองนั้นทำอย่างไร

การออมเงินเป็นสิ่งที่ดีและถือเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้อรีบทำตั้งแต่เริ่มทำงานแต่รู้หรือไม่ว่าการออมเงินที่ดีนั้นจะต้องออมเงินด้วยการให้เงินออมของเรานั้น โตขึ้นตามไปด้วย มิใช้การนำเงินใส่โอ่งฝังดินแบบแต่เก่า วิธีนั้น เป็นการทำให้มูลค่าของเงินลดลงเป็นอย่างมาก ยิ่งนานวันค่าของเงินก็เริ่มที่จะถูกลงเรื่อย สล็อตออนไลน์ คุณจึงจำเป็นต้องสร้างมูลค่าให้กับเงินออมที่มีอยู่ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น การปล่อยให้เงินนอนนิ่งอยู่เฉยๆ ก็คือการปล่อยให้เงินหายไปโดยเปล่าประโยชน์เงินที่คุณเก็บในวันนี้ อาจะมีมีมูลค่าที่ 1 แสนบาท แต่อีก 5 ปีข้างหน้ามันจะคงเหลือเพียงแค่ 95,000.- และไม่แน่ว่าอีก 10 ปีข้างหน้าก็อาจจะเหลือเพียงแค่ 90,000 บาทเท่านั้น ทั้งที่เงินของคุณมีเท่าเดิม แต่ค่าของมันลดลง ไม่ว่าอะไรก็จะมีมูลค่าที่แพงขึ้น ยกตัวอย่างเช่น เมื่อก่อนนั้นเราสามารถที่จะใช้เงินเพียง 20 บาท ในการซื้อข้าวราดแกงได้สัก 1 จาน แต่ตอนนี้ ข้าวราดแกงหนึ่งจาน...