Daily Archive: December 14, 2021

7 พฤติกรรมเสี่ยงลงทุน “ล้มเหลว”

หากพูดถึงการลงทุนแล้ว สิ่งที่คนส่วนใหญ่นึกถึงเป็นอันดับแรกเลย ก็คือ “ความเสี่ยง” เพราะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนแบบไหนก็ล้วนแต่มีความเสี่ยงด้วยกันทั้งสิ้น ซึ่งความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เราต้องเจอและหนีไม่พ้นไม่ว่าจะเป็นนักลงทุน หรือไม่ใช่นักลงทุนก็ตาม ย่อมได้รับผลกระทบจากปัจจัย ความเสี่ยงเหล่านั้นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็น ความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราเงินเฟ้อ ที่ลดทอนอำนาจการซื้อของเราลงทุกวันๆ ความเสี่ยงที่เกิดจากภัยธรรมชาติความเสี่ยงของระบบเศรษฐกิจและการเมือง หรือแม้แต่ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายและภาษี เป็นต้นความเสี่ยงเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยภายนอกที่ล้วนเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งหากเกิดปัญหาจากระบบเหล่านี้ก็จะมีผลกระทบต่อการลงทุนตามมาอย่างแน่นอน หากมีความรุนแรงก็จะทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้น อย่างวิกฤตต้มยำกุ้ง ที่เกิดขึ้นช่วงปี 2540วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ ที่เกิดขึ้นช่วงปี 2551 ที่มีให้เราเห็นกันมาแล้วนะคะ สล็อตออนไลน์ แต่วันนี้เราจะมาพูดถึงความเสี่ยงที่เกิดจาก 7 พฤติกรรมของนักลงทุนเอง ที่เสี่ยงทำให้การลงทุนอาจล้มเหลวได้ 1.ลงทุนโดยปราศจากความรู้ความเข้าใจ นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกอย่าง วอเรนท์ บัฟเฟต ได้กล่าวไว้ว่า จงอย่าลงทุนในสิ่งที่เราไม่เข้าใจและจงอยู่ในขอบเขตความรอบรู้ของตัวคุณ...