Daily Archive: December 11, 2021

แผนสำรอง..เผื่อกรณีฉุกเฉินทางการเงิน

เพราะการใช้ชีวิตของเรานั้น ไม่มีใครรู้อนาคตว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราหรือครอบครัวบ้าง ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นกับเราหรือไม่ การวางแผนหรือเตรียมการณ์เผื่อไว้จึงเป็นสิ่งที่เราควรทำ เพราะหากไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ถือว่าเราโชคดี แต่หากมันเกิดขึ้นกับเราจริง ๆ อย่างน้อย ๆ เราก็ได้วางแผนไว้บ้างแล้วก็ยังดี ซึ่งเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ภาษีต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อรายได้ของเรา ไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่ลดลง หรือ ตกงาน รวมถึง การเจ็บป่วย โรคร้ายแรง อุบัติเหตุ พิการ การเสียชีวิต ไฟไหม้ เป็นต้น เพราะหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นจริง บางกรณีอาจมีผลกระทบและเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงินของครอบครัวไปเลยก็เป็นได้ สล็อตออนไลน์ วันนี้เรามีแนวทางการวางแผนสำรอง เผื่อกรณีฉุกเฉินทางการเงิน ที่อาจเกิดขึ้นได้...