Daily Archive: December 2, 2021

ตามหา..พอร์ตที่ใช่

การลงทุนที่ดี คือ การรู้จัก..การจัดพอร์ต ซึ่งถือเป็นการกระจายความเสี่ยง พอร์ตที่ดี ไม่ควรลงทุนตัวใดตัวหนึ่ง เพราะหากเกิดวิกฤตกับการลงทุนนั้นๆ จะทำให้ได้รับความเสียหายเต็ม ๆ 100% แต่หากเรามีการกระจาย สล็อตออนไลน์ ความเสี่ยง ก็จะสามารถช่วยลดความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ โดยอาจจะได้รับความเสียหายแค่เพียงบางส่วนเท่านั้น พอร์ตที่ใช่ ของแต่ละบุคคลนั้นย่อมต่างกัน ด้วยความแตกต่างของแต่ละช่วงอายุ ความเสี่ยงที่แต่ละบุคคลรับได้ ไลฟ์สไตล์การลงทุนที่ต่างกัน ข้อจำกัดในการลงทุนที่ต่างกัน โดยในวันนี้เรามีตัวอย่างการจัดพอร์ต ตามเป้าหมาย ระยะสั้น ระยะปานกลาง ระยะยาว ที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละระยะได้ การจัดพอร์ตตามเป้าหมายระยะสั้น (ไม่เกิน 3 ปี) เป้าหมายระยะสั้น เป็นเป้าหมายที่สำคัญ...