จัดสรรเงินออม ด้วย 4 บัญชี

หากพูดถึงเงินออมกันแล้ว หลายท่านก็ได้มีการวางแผน และจัดสรรเป็นอย่างดี

แต่สำหรับบางท่านก็ยังไม่ได้มีการวางแผน บริหารจัดการ การเงินของตัวเองเลย

วันนี้เราจะมาแนะนำเพิ่มเติม สำหรับท่านที่ยังไม่รู้ว่า จะเริ่มต้น บริหารการเงินและจัดสรรเงินออมอย่างไรดี

สล็อตออนไลน์

เรามีวิธีจัดการ 4 บัญชีเงินออมนี้กันอย่างไรนะคะ

บัญชีแรกที่ควรมี…

คือ บัญชีสำรองเผื่อฉุกเฉินทางการเงิน 3 – 6 เท่าของรายจ่ายต่อเดือน

แนะนำ ฝากบัญชีธนาคาร กองทุนตลาดเงินหรือตราสารหนี้ระยะสั้น

บัญชีนี้ เน้นสภาพคล่องสูง เผื่อต้องการใช้ด่วน ๆ ก็สามารถนำมาใช้ได้รวดเร็ว

jumboslot

บัญชีที่ 2 เงินออมระยะสั้น ไม่เกิน 3 ปี

เช่น เก็บเงินดาวน์รถ เก็บเงินแต่งงาน แนะนำ ฝากกองทุนรวม

ประเภทตราสารหนี้ หรือ กองทุนรวมผสม

บัญชีที่ 3 เงินออมระยะกลาง ภายใน 3 – 7 ปี

เครดิตฟรี

เช่น เก็บเงินดาวน์บ้าน เก็บเงินเรียนต่อ

แนะนำ ฝากกองทุนตราสารหนี้ระยะยาว กองทุนรวมผสม

กองทุนรวมหุ้น กองทุนรวมต่างประเทศ

บัญชีที่ 4 เงินออมระยะยาว มากกว่า 7 ปี

เช่น ทุนการศึกษาบุตร เงินเกษียณ

แนะนำ ฝากกองทุนรวม หุ้น ต่างประเทศ หรือการลงทุนประเภท อสังหาริมทรัพย์ RMF สินทรัพย์ทางเลือก เช่น ทองคำ น้ำมัน

ประกันแบบสะสมทรัพย์ แบบบำนาญ เป็นการออมไว้ใช้เมื่อฉุกเฉิน

สล็อต

ผมไม่กล้าพัก
เพราะ…ผมไม่มีเงินฝาก
ผมไม่กล้าพูดว่า..”เหนื่อย”
เพราะผมยังไม่ประสบความสำเร็จ
ผมไม่กล้าขี้เกียจ
เพราะ…คนที่เก่งกว่าผม
เขายังพยายามเลย

You may also like...