อ่าน Fund Fact Sheet อย่างไร ให้ทะลุปรุโปร่ง

หลังจากศึกษาหาความรู้และตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะลงทุนกองทุนรวม ด้วยการใส่เงินทุกๆ เดือน หรือ DCA เพื่อให้มีเงินใช้หลังวัยเกษียณ ก็มาถึงขั้นตอนการเลือกว่าจะแบ่งเงินไปลงทุนกองทุนประเภทไหนบ้าง ซึ่งในขั้นตอนนี้มีเรื่องสำคัญที่ต้องทำ ก็คือ การอ่านหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หรือที่รู้จักกันดีว่า Fund Fact Sheet

ก่อนที่เราจะทานยาเพื่อรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วย ก็ต้องอ่านฉลากยาก่อนทานทุกครั้ง เพื่อให้รู้ว่ายามีสรรพคุณอะไรบ้าง รวมไปถึงคำเตือนต่างๆ เช่นเดียวกัน Fund Fact Sheet จะบอกสรรพคุณของกองทุนนั้นๆ ว่าเป็นอย่างไร

สล็อตออนไลน์

ดังนั้น ก่อนจะตัดสินใจลงทุนกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ต้องอ่าน Fund Fact Sheet และทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ ซึ่งจะว่าไปแล้วใช้เวลาไม่กี่อึดใจก็เห็นภาพรวมของกองทุนนั้นได้

เมื่อดาวน์โหลดไฟล์ Fund Fact Sheet แล้ว หน้าแรกจะเห็นประโยคตัวโตๆ ว่า “การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน” ดังนั้น หากรับความเสี่ยงไม่ได้เลย ต้องหันไปฝากเงินกับธนาคาร เพราะมีความเสี่ยงต่ำ โอกาสสูญเงินต้นน้อย แต่ถ้ารับความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง รับรู้ว่าการลงทุนกองทุนมีทั้งโอกาสกำไรและขาดทุน คุณได้ไปต่อ

จากนั้นต้องดูหัวข้อ “คุณกำลังจะลงทุนอะไร” ซึ่งจะได้รู้ว่ากองทุนนี้มีนโยบายการลงทุนอย่างไร

พูดง่ายๆ นำเงินของเราไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทไหน เช่น ตราสารหนี้ หุ้น น้ำมัน ทองคำ หรือไปลงทุนต่างประเทศ และเจาะลึกให้เห็นว่าถ้าไปลงทุนตราสารหนี้ นำเงินเราไปลงทุนอะไร เช่น พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ หรือถ้าเป็นหุ้น ก็จะบอกว่าลงทุนหุ้นประเภทไหนบ้าง เป็นต้น

jumboslot

อีกทั้ง ก็จะได้รู้ว่ากองทุนนี้มีกลยุทธ์การบริหารจัดการลงทุนอย่างไร เช่น มีการบริหารกองทุนแบบ Active Management หรือ Passive Management เพราะถึงแม้ว่าจะเป็นกองทุนรวมประเภทเดียวกัน อาจมีกลยุทธ์การบริหารจัดการลงทุนแตกต่างกัน

มาถึงหัวข้อที่ตัดสินว่าเราจะลงทุนได้หรือไม่ นั่นคือ “กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร” ซึ่งอ่านแล้วเข้าใจได้ทันที เช่น กองทุนนี้เหมาะกับผู้ที่คาดหวังผลตอบแทนสูงต่อเงินลงทุนที่จำกัดและสามารถรับ ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนและรับผลขาดทุนสูงได้

เมื่อกองทุนนี้มีความเหมาะกับใครบางคน ก็มีบอกด้วยว่ากองทุนนี้ไม่เหมาะกับใคร จะเขียนเอาไว้ชัดเจนเลยว่า กองทุนไม่เหมาะกับผู้ที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ หรือผู้ที่ต้องการสภาพคล่องสูง

ถ้าเราอ่านแล้ว กองทุนนี้เหมาะกับเราก็ไปต่อ แต่ถ้าไม่เหมาะกับเราแน่นอน ก็ต้องไปหากองทุนรวมอื่นๆ มาพิจารณาใหม่

เครดิตฟรี

อีกหัวข้อที่พลาดไม่ได้ คือ เราต้องระวังอะไรเป็นพิเศษถ้าสนใจลงทุนกองทุนนี้ โดยถ้ามีคำเตือนอะไรสำคัญ กองทุนก็จะบอกเรา เช่น กองทุนนี้อาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องต่ำ อาจไม่สามารถซื้อขายตราสารหนี้ได้ในเวลาที่ต้องการหรือในราคาที่เหมาะสม หรือกองทุนมีนโยบายการลงทุน เฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม อาจมีความเสี่ยง
และความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ดังนั้น ถ้ารู้สึกว่าคำเตือนพิเศษ ทำให้จิตใจเรารู้สึกหวั่นวิตก ลงทุนไปแล้วอาจนอนไม่หลับก็ต้องไปหากองทุนรวมอื่นๆ ลงทุนแทน

มาถึงข้อมูลสำคัญที่ข้ามไปไม่ได้ นั่นคือ ระดับความเสี่ยงของกองทุน จะบอกเป็นแผนภาพแสดงตัวเลขตั้งแต่ 1 – 8+ แล้วใช้คำว่า “โอกาสขาดทุนเงินต้น” บอกให้เห็นชัดๆ กันไปเลย ถ้ากองทุนนี้ระดับความเสี่ยง 1 แสดงว่าความเสี่ยงต่ำ จึงมีโอกาสขาดทุนเงินต้นน้อยตามไปด้วย แต่ถ้ากองทุนมีความเสี่ยงระดับ 8 แสดงว่ามีความเสี่ยงสูงมาก โอกาสขาดทุนเงินต้นก็สูงเช่นกัน
แล้วก็มีข้อมูลว่ากองทุนนี้มีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เกิดความเสี่ยง

ถ้าเรารู้สึกว่าความเสี่ยงระดับนี้รับได้ ก็ต้องไปดูไส้ในว่ากองทุนนี้ลงทุนสินทรัพย์สูงสุด 5 อันดับแรกอะไรบ้าง เพื่อทำให้รู้ว่ามีการกระจายการลงทุนอย่างไรบ้าง เพื่อทำให้เราสามารถวางแผนและกระจายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม เช่น สนใจลงทุนกองทุนหุ้น 2 กอง เมื่อเข้ามาดูแล้วพบว่าทั้ง 2 กองไปลงทุนในหุ้นแทบจะเหมือนกันทุกตัว ก็ต้องไปหากองทุนที่ลงทุนในหุ้นที่หลากหลายแทน

สล็อต

มาถึงข้อมูลที่เราต้องจ่าย นั่นคือ ค่าธรรมเนียม เพื่อทำให้ผู้ลงทุนสามารถเปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทเดียวกันได้ ที่สำคัญค่าธรรมเนียมที่โชว์เป็นตัวเลขจริงที่กองทุนเรียกเก็บในรอบ 3 ปีและรอบปีปัจจุบัน

ส่วนสุดท้ายที่ไม่ดูไม่ได้ ก็คือ ผลการดำเนินงานและต้องเทียบกับดัชนีชี้วัดด้วย ซึ่งต้องโชว์กันตั้งแต่ปัจจุบันไปจนถึงปีที่จัดตั้งกองทุน นอกจากนี้ ต้องแสดงผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นจริง ค่าความผันผวนของผลการดำเนินงานด้วย นักลงทุนควรเรียนรู้เพิ่มเติม

You may also like...