Daily Archive: September 29, 2021

กองทุน SSF พิเศษ ไม่ซื้อ ไม่ได้แล้ว

จากภาวะเศรษฐกิจที่กำลังชะลอตัวจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยการเพิ่มสิทธิลดหย่อนภาษี ผ่านกองทุน SSF พิเศษ (Super Saving Fund) ซึ่งหากมีเงินและสามารถลงทุนได้ 10 ปี มีความมั่นใจต่อตลาดหุ้นไทยในระยะยาว ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง สล็อตออนไลน์ มาดูกันว่าถ้าสนใจซื้อกองทุน SSF พิเศษ มีเงื่อนไขอะไรบ้าง ต้องซื้อระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563 เท่านั้น มีนโยบายลงทุนในหุ้นไทยไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซื้อแล้วต้องถือไปไม่น้อยกว่า 10 ปี...