Daily Archive: September 16, 2021

รู้ได้อย่างไร เมื่อไหร่ควรจะขายหุ้น?

นักลงทุนบางคน “ซื้อ” หุ้นเป็น และได้ราคาที่ดี แต่เมื่อถึงเวลา “ขาย” กลับล้มเหลว ทั้งๆ ที่การซื้อและขายหุ้นอย่างเหมาะสม เป็นวิธีการทำกำไรที่สำคัญสำหรับนักลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นจากส่วนเกินราคา (Capital Gain) แต่ที่ผ่านมายังได้ยินประโยค “จะขายหุ้นเมื่อไหร่ดีนะ” อยู่บ่อยๆ สะท้อนให้เห็นว่ายังมีนักลงทุนที่เก่งแค่“ซื้อ” แต่ตอน “ขาย” กลับไม่สามารถหาราคาที่เหมาะสมและจับจังหวะเวลาได้ ดังนั้น การขายหุ้นที่ดีต้องประกอบไปด้วย “ราคาและเวลาที่เหมาะสม” เพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถเก็บรักษาผลกำไรและช่วยลดโอกาสการสูญเสียลงได้ สล็อตออนไลน์ มีปัจจัยน่าสนใจอยู่เรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการ “ขาย” หุ้น นั่นคือ ถ้าไม่เกิดความโลภก็เกิดความไม่แน่ใจว่าเอาอย่างไรต่อกับหุ้นที่ถืออยู่ ซึ่งเรื่องนี้เป็นที่เกิดมาจากอารมณ์ของนักลงทุน โดยที่ไม่ดูว่าปัจจัยพื้นฐานที่แท้จริงของหุ้นนั้นๆ อยู่ที่ตรงไหน ยกตัวอย่างเช่น นักลงทุนซื้อหุ้นที่ราคา...