Daily Archive: September 15, 2021

ชีวิตการลงทุน คือ การเลือกและตัดสินใจ

ในโอกาสที่บทความนี้ เป็นบทความแรกที่ผมได้รับเกียรติจากตลาดหลักทรัพย์ฯ มาร่วมเขียนบทความ ก็ขออนุญาตฝากเนื้อฝากตัวกับพ่อแม่พี่น้อง นักลงทุน และผู้อ่านทุกท่านครับ ผมเอง นายนิ้วโป้ง… มีโอกาสได้เขียน ได้เล่า ได้บรรยาย เรื่องราวทางการลงทุน ให้เป็นภาษาง่ายๆ สู่สังคมนักลงทุนไทยในวงกว้าง ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ทั้งผ่านตัวหนังสือในเฟซบุ๊คแฟนเพจ ผ่านงานของตลาดหลักทรัพย์สัญจร มีทติ้งสมาคมหุ้น และผ่านงานบรรยายมากมายในหลายโอกาส วันนี้ก็ขอเล่าเรื่องแรกเกี่ยวกับชีวิตการลงทุน ท่านผู้อ่านเคยได้ยินสุภาษิตจีนโบราณนี้มั้ยครับ ? ที่กล่าวไว้ว่า….. -> ลูกผู้หญิง กลัวที่สุด คือ เลือกสามีผิด -> ลูกผู้ชาย กลัวที่สุด คือ เลือกอาชีพผิด สล็อตออนไลน์...