Daily Archive: September 11, 2021

มือใหม่ลงทุนต้องรู้จักหยุดการขาดทุน

นักลงทุนมือใหม่หลายคนเมื่อเริ่มต้นลงทุนมักจะมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหุ้นเป็นของตนเอง บางคนอาจจะถนัดที่ใช้ปัจจัยพื้นฐานเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกหุ้น บ้างก็ถนัดที่จะใช้ปัจจัยเทคนิคเป็นเครื่องมือหลักเพื่อจับจังหวะการทำกำไร ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นความถนัดเฉพาะตัวที่ไม่มีกฎเกณฑ์ใดตายตัวสำหรับนักลงทุนแต่ละท่าน แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งสำคัญที่นักลงทุนทุกคนควรจะต้องรู้และปฏิบัติตามอย่างมีวินัยนั่นคือเรื่องของการหยุดการขาดทุนไม่ว่าจะด้วยวิธี “Stop Loss” หรือ “Cut Loss” นั่นเอง สล็อตออนไลน์ Warren Buffett นักลงทุนผู้ยิ่งใหญ่ มีกฏเกณฑ์ในการลงทุนที่เคร่งครัด และ เขามักจะบอกกฏเหล่านี้ของเขาให้แก่นักลงทุนอยู่เสมอ นั่นคือ กฎข้อที่ 1 ของการลงทุน คือ ห้ามขาดทุน (Never lose money) และกฎข้อที่ 2 คือ อย่าลืมกฎข้อที่ 1 (Never forget...