Daily Archive: September 3, 2021

8 เรื่องต้องรู้ สำหรับมือใหม่หัดลงทุนหุ้น

โดยส่วนตัวมักจะแนะนำให้ทุกๆ คนมีหุ้นอยู่ในพอร์ตการลงทุนเสมอ ไม่ว่าจะเป็นคนที่อายุน้อยหรือคนที่เกษียณอายุแล้ว เพราะสำหรับคนที่อายุน้อย คุณยังมีเวลาในการทำงานเหลืออีกยาวนานกว่าจะเกษียณอายุ ดังนั้น หากเกิดผิดพลาดจากการลงทุนก็ยังสามารถแก้ตัวใหม่ได้ ส่วนคนที่เกษียณแล้วก็ควรมีหุ้นอยู่ในพอร์ตการลงทุนเช่นกัน เพื่อให้ผลตอบแทนของเงินเกษียณชนะหรือใกล้เคียงกับอัตราเงินเฟ้อ ทำให้เงินเกษียณในระยะยาวไม่ลดค่าลงมากเกินไป สล็อตออนไลน์ เพียงแต่วิธีการลงทุนในหุ้นอาจจะแตกต่างกันไปตามความรู้ ความสามารถ และเวลาที่แตกต่างกันไปของแต่ละคน หากไม่มีเวลาหาข้อมูล ไม่มีเวลาเฝ้าติดตามข่าวสาร หรือไม่มีเวลาหาความรู้ในการลงทุน ต้องใช้บริการกองทุนรวม หากมีความรู้มากพอ หรือคิดอยากจะลงทุนด้วยตัวเองเพื่อหาประสบการณ์ในการลงทุน มีคำแนะนำดังต่อไปนี้ เป้าหมายการลงทุน ควรเป็นเป้าหมายระยะยาวเป็นหลัก เช่น เพื่อการเกษียณอายุ เพื่อบรรลุอิสรภาพทางการเงิน เป็นต้น เพราะราคาหุ้นมีความผันผวนมากในระยะสั้น อาจมีการขึ้นลงของราคาได้จากปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกของบริษัท แต่ระยะยาวถ้าเป็นธุรกิจที่มีความแข็งแกร่ง ธุรกิจจะมีกำไรเติบโตไปตามภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟ้อที่สุดแล้วราคาหุ้นจะปรับตัวไปตามผลประกอบการ ซึ่งมีโอกาสเป็นขาขึ้นมากกว่า เงินที่นำมาลงทุนควรเป็นเงินเย็น...