กองทุนรวมติดลบ ตัดใจหรือไปต่อ

ปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อซื้อกองทุนรวมแล้ว ผู้ลงทุนย่อมคาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนที่ดี แต่ในโลกความเป็นจริงแล้ว การลงทุนมีทั้งกำไรและขาดทุน โดยเฉพาะในช่วงวิกฤติ ที่ผลประกอบการของกองทุนรวมปรับลดลง บางกองทุนติดลบ จึงมีคำถามตามมาว่า หากกองทุนรวมที่ลงทุนไว้มีผลขาดทุน ควรทำอย่างไรดี

  1. ติดลบ เพราะระยะเวลา

สล็อตออนไลน์

ทำไม

กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงจะมีความผันผวนระยะสั้น ดังนั้น หากผู้ลงทุนดูผลตอบแทนในช่วงเวลาระยะสั้น ก็มีโอกาสที่กองทุนรวมดังกล่าวจะ “ติดลบ” ได้ ที่สำคัญกองทุนรวมถูกออกแบบมาเพื่อการลงทุนระยะยาว ดังนั้น ผู้ลงทุนจะได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ บลจ. เสมอว่า กองทุนรวมมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีใน 3 – 5 ปีข้างหน้า

ยกเว้น การลงทุนในกองทุนรวม ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารสภาพคล่องหรือเพื่อพักเงินระยะสั้น เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น ที่มีนโยบายนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีอายุตั้งแต่ 3 เดือน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี ถ้าเป็นกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์หรือลักษณะดังกล่าว ผู้ลงทุนควรดูผลตอบแทนระยะสั้นมากกว่าระยะยาว

ทำอย่างไร

ถึงแม้ว่า ไม่มีอะไรที่รับรองได้ว่าในอีก 3 – 5 ปีข้างหน้า ผลตอบแทนของกองทุนรวมจะเป็นอย่างไร แต่การลงทุนในกองทุนรวมระยะยาวมักจะประสบความสำเร็จมากกว่าล้มเหลว ขณะเดียวกัน ผู้ลงทุนควรปรับทัศนคติเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมว่า กองทุนรวมนั้นเป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุนระยะยาว เช่น 3 – 5 ปีขึ้นไป

  1. ติดลบ เพราะสินทรัพย์ที่ลงทุน

jumboslot

ทำไม

ข้อมูลจาก บล.ไทยพาณิชย์ กล่าวไว้ว่า ไม่มีสินทรัพย์ใดที่กองทุนรวมลงทุนแล้วได้กำไรตลอดเวลา หมายความว่า หากเกิดวิกฤติหรือสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป ย่อมทำให้ราคาหรือมูลค่าของสินทรัพย์ลงทุนปรับขึ้นหรือปรับลดลงได้

ทำอย่างไร

หากมั่นใจว่าผู้จัดการกองทุนและทีมงาน มีความสามารถในการบริหารจัดการ เช่น สามารถปรับพอร์ตสินทรัพย์ของกองทุนรวมนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ให้ถือต่อไป เพราะเมื่อผ่านพ้นวิกฤติในระยะสั้น กองทุนก็มีโอกาสกลับมาสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ดังเดิม

แต่หากประเมินแล้วว่า สินทรัพย์ที่กองทุนรวมเข้าไปลงทุนนั้นอาจมีปัญหาระยะยาว และอาจส่งผลให้กองทุนไม่สามารถทำกำไรได้ในระยะยาว บล.ไทยพาณิชย์ แนะนำให้พิจารณาเปลี่ยนกองทุน และเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์ลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้

  1. ติดลบ เพราะการบริหารงาน

เครดิตฟรี

ทำไม

โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการบริหารงานหรือนโยบายของกองทุนนั้น ไม่เหมาะสม เช่น เปลี่ยนผู้จัดการกองทุนที่ดูแลการลงทุน เปลี่ยนนโยบายกองทุน การลงทุนไม่ได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือนโยบายการจัดตั้งกองทุน เช่น ไม่ได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน ดังนั้น เมื่อสถานการณ์ที่อัตราแลกเปลี่ยนแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ก็อาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของผู้ลงทุนได้

ทำอย่างไร

บล.ไทยพาณิชย์ แนะนำให้ขาย แล้วนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน โดยให้พิจารณาการบริหารงานของกองทุนนั้นว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ หรือมีการลงทุนที่เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้หรือไม่

สล็อต

เมื่อกองทุนรวมที่ลงทุนมีผลตอบแทนติดลบ อย่าเพิ่งเสียขวัญหรือตื่นตระหนก รีบขายกองทุนออกไปเสียก่อน แต่ควรวิเคราะห์หาสาเหตุก่อนว่าเกิดอะไรขึ้น เพื่อนำมาประเมินและตัดสินใจอย่างมีสติว่ากองทุนรวมนั้นยังมีโอกาสเติบโตในระยะยาวได้หรือไม่ ณัฐมล ทิ้งท้าย

You may also like...