9 เงื่อนไข ก่อนซื้อหุ้นแสนล้าน

ถ้าจะลงทุนหุ้นที่มีมาร์เก็ตแคประดับแสนล้านบาท วิธีหนึ่งที่นักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนแล้วสบายกระเป๋า ก็คือทยอยลงทุนสม่ำเสมอ (Dollar Cost Averaging : DCA) เป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือน ด้วยจำนวนเงินเท่าๆ กัน โดยกำหนดการซื้อตายตัว เช่น รายเดือน รายไตรมาสอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง

การลงทุนหุ้นแบบทยอยสม่ำเสมอ คือซื้อหุ้นทุกๆ เดือน เป็นจำนวนเงินเท่าๆ กัน (ไม่ใช่จำนวนหุ้น) ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าหุ้นที่มีมาร์เก็ตแคประดับแสนล้านบาท ราคาหุ้นอาจจะอยู่ในระดับแพงอาจจะทำให้นักลงทุนรายย่อยรู้สึกว่าการหุ้นครั้งเดียวต้องใช้จำนวนเงินมาก เช่น สนใจซื้อหุ้น XYZ จำนวน 5,000 หุ้น ซึ่งมีราคา 180 บาท ต้องใช้เงินลงทุน 900,000 บาท ดังนั้น ลงทุนแบบสม่ำเสมอเป็นทางออกที่ดี

สล็อตออนไลน์

“การลงทุนแบบ DCA จะประสบความสำเร็จ ควรลงทุนระยะยาวสม่ำเสมอและมีวินัย” กวี ชูกิจเกษม รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย กล่าว “หมายความว่า ถึงแม้ราคาหุ้นจะปรับขึ้นหรือปรับลง นักลงทุนต้องซื้อถัวเฉลี่ยสม่ำเสมอ ที่สำคัญในปีถัดไปถ้ามีรายได้เพิ่ม เช่น เงินเดือนเพิ่มขึ้นก็ควรเพิ่มเงินลงทุนได้”

กวี บอกว่าการทยอยลงทุนแบบสม่ำเสมอมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งคือ สามารถเริ่มต้นซื้อหุ้นในช่วงราคาแพงได้ (ไม่จำเป็นต้องเริ่มซื้อตอนราคาถูก) หมายความว่าไม่จำเป็นต้องรอให้ราคาหุ้นย่อตัวลงแล้วค่อยซื้อ “ถึงแม้ซื้อช่วงราคาแพงและได้จำนวนหุ้นน้อย แต่เนื่องจากเป็นการทยอยซื้อ ต้นทุนก็จะถูกเฉลี่ย ขณะเดียวกันช่วงที่ราคาหุ้นลดลงและยังซื้อต่อไปก็จะได้จำนวนหุ้นมากขึ้นและมีต้นทุนต่ำ
ส่งผลให้ต้นทุนเฉลี่ยถูกลง”

jumboslot

อย่างไรก็ตาม ก่อนจะซื้อหุ้นมาร์เก็ตแคประดับแสนล้าน แบบทยอยลงทุนสม่ำเสมอ กวีมีคำแนะนำ หากหุ้นตัวไหนผ่านเงื่อนไขเหล่านี้ สามารถลงทุนในระยะยาวเป็นสิบๆ ปีได้เลย

  1. สามารถฝ่าวิกฤติการเงินใหญ่ๆ ได้ ก่อนตัดสินใจลงทุน นักลงทุนควรตั้งคำถามกับตัวเองก่อนว่า ถ้าเกิดวิกฤติการเงินครั้งใหญ่ เช่น วิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 หุ้นหรือบริษัทที่กำลังสนใจจะสามารถฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจไปได้หรือไม่

เครดิตฟรี

  1. อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสอดคล้องกับประเทศ นั่นคือ การดำเนินธุรกิจต้องเจริญเติบใหญ่ไปพร้อมๆ กับการเติบโตเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย เป็นธุรกิจที่ภาครัฐสนับสนุน มีความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในระดับโลก หรือถ้าคู่แข่งจากต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจก็เข้ามาได้ยาก
  2. อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงที่จะถูก Disrupt ต่ำ ต้องมองหาธุรกิจที่มีความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจระยะยาว และมีโอกาสที่จะถูกแทนที่ด้วยสินค้าอื่นๆ ได้ยาก พูดง่ายๆ ค้นหาธุรกิจที่ยังคงเติบโตได้ในระยะยาว และผู้บริโภคยังคงซื้อสินค้าของบริษัทนั้นต่อไป
  3. เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนั้นในระยะยาว การเป็นผู้นำสะท้อนถึงความได้เปรียบทุกๆ ด้าน เช่น การแข่งขัน ราคา ส่วนแบ่งการตลาด

สล็อต

  1. มีแบรนด์แข็งแกร่ง ถามตัวเองก่อนว่าเวลานึกถึงหรือคิดจะซื้อสินค้าประเภทนี้ ต้องซื้อแบรนด์นี้เท่านั้น
  2. มีกำไรเติบโตสม่ำเสมอในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ถ้าบริษัทผ่านเงื่อนไข 5 ข้อดังกล่าว มั่นใจได้ว่ามีความสามารถในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งสะท้อนจากกำไรที่เติบโตสม่ำเสมอ และมั่นใจว่าในอนาคตระยะยาวยังคงเติบโตต่อไป
  3. มีอำนาจในการต่อรองกับลูกค้าในระดับสูง
  4. ฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง บริษัทที่มีโครงสร้างทางการเงินแข็งแกร่ง จะสามารถเติบโตในระยะยาวอย่างมั่นคง ซึ่งสามารถดูได้จากกระแสเงินสดเป็นบวกตลอด อัตรากำไรสูง หนี้สินต่ำหรือไม่มีการก่อหนี้
  5. มีธรรมาภิบาล เช่น มีการดำเนินธุรกิจโปร่งใส ผู้บริหารไม่ทำผิดกฎหรือถูกลงโทษ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ดูแลผู้ถือหุ้น ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจให้เติบโตแบบยั่งยืน มีผลกำไรอย่างต่อเนื่อง

You may also like...