Daily Archive: August 24, 2021

สิ่งที่เรียกว่า… Overbought

หากดู Trend Line ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิคประเภทหนึ่ง ซึ่งใช้สำหรับวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจการลงทุนไปตามแนวโน้ม จะพบว่า Trend Line ได้กดดัชนีหุ้นไทยเอาไว้มาตลอด 4 ปีที่ผ่านมา แต่ว่าในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา Trend Line สามารถทะลุขึ้นไปได้ ทำให้หุ้นไทยเกิดสัญญาณ “บวก” นั่นคือดัชนีทะลุผ่านแนวต้านตรงบริเวณ 1,600จุด ดังนั้น ในเชิง Trend Line ถ้ากดราคาหุ้นไว้นานเท่าไหร่ แล้ววันหนึ่งสามารถทะลุผ่านไปได้ จะส่งผลทำให้สัญญาณบวกตลาดจะค่อนข้างแรง และถัดจากนั้นไม่กี่วัน Trend Line ทะลุผ่านจุดเดิมตรงบริเวณ 1,650 จุด ซึ่งเป็นดัชนีที่เคยสูงสุดในรอบ 23...