Daily Archive: May 25, 2021

วิธีบริหารเงินเมื่อไม่มีรายได้ ไม่มีงาน มีปัญหาการเงิน

หากผู้อ่านกำลังมีปัญหาการเงิน ไม่มีรายได้ ตกงาน ไม่มีงาน ซึ่งอาจจะเกิดจากปัญหาส่วนตัว ภัยธรรมชาติ หรือ โรคระบาด บทความนี้อาจ จะช่วยท่านได้ แนวทางบริการเงินจะเน้น 3 แนวทาง การใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น จัดการหนี้สินให้หมดและเรียนรู้อาชีพใหม่ด้วยการลงมือทำทันที ให้มีรายได้เข้ามาโดยเร็วที่สุด หากสามารถทำได้ตามนี้ ก็จะมีโอกาสรอดและสามารถตั้งตัวได้อย่างแน่นอน ที่ผ่านๆ มา อาจจะเกิดภัยธรรมชาติแบบต่างๆ แต่แม้จะมีความร้ายแรงเพียงใด ก็ไม่หนักหนาสาหัสเหมือนกับการเกิดโรคระบาด เพราะทำ ให้ทุกประเทศทั่วโลกประสบปัญหาเหมือนกัน ได้รับความเดือดร้อนไปทั่วทุกแห่งที่มีผู้คนอาศัยอยู่ทำให้รูปแบบการใช้ชีวิต การทำงาน การ ประกอบอาชีพ ต้องเปลี่ยนไป อาชีพส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบ ผู้คนไม่สามารถทำงานได้ ตกงาน ไม่มีรายได้...