ลงทุนหุ้นยั่งยืน สร้างผลตอบแทนยั่งยืนได้จริงหรือ

ทุกวันนี้บริษัทจดทะเบียนให้ความสำคัญกับการมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ และให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG)

สล็อตออนไลน์

เช่นเดียวกับนักลงทุน ที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Investment) ซึ่งเป็นการลงทุนที่ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นด้านการเติบโตทางผลตอบแทน แต่ยังเลือกลงทุนในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนอีกด้วย

นั่นหมายความว่า นักลงทุนจะมองหาบริษัทที่มีรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ที่นอกจากจะให้ความสำคัญกับการเติบโต มีความโปร่งใส มีจรรยาบรรณในการทำงาน ดูแลพนักงาน ดูแลผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนแล้ว ยังต้องใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วย

การใส่ใจดังกล่าว ไม่ใช่เป็นเพียงการบริจาคเงินช่วยเหลือเท่านั้น แต่หมายถึงการบูรณาการปัจจัยด้าน ESG เข้าไปในกระบวนการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางธุรกิจ ซึ่งการบูรณาการมีทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยต้องใส่ใจดูแลกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ (Value Chain) เพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง การทำเช่นนี้ ไม่เพียงแต่จะช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ
แต่ยังเพิ่มโอกาสที่จะสร้างผลกำไรที่ยั่งยืนในระยะยาวอีกด้วย

jumboslot

ตัวอย่างเช่น บริษัทแห่งหนึ่ง ถูกลูกค้ารายใหญ่ระงับคำสั่งซื้อสินค้า เพราะทราบว่าบริษัทแห่งนี้ซื้อวัตถุดิบจากคู่ค้าหรือซัพพลายเออร์ที่ใช้แรงงานเด็กและแรงงานเถื่อนทำงาน ถึงแม้ว่าบริษัทดังกล่าว จะไม่มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็กและแรงงานเถื่อนกับคู่ค้า แต่กลับได้รับผลกระทบโดยตรง และเป็นผลกระทบเชิงลบกับผลการดำเนินงาน เมื่อลูกค้าหยุดสั่งซื้อสินค้า

ตรงกันข้าม หากบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เช่น ซื้อวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์ที่มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส ใช้แรงงานถูกกฎหมาย จะช่วยลดความความเสี่ยงและความเสียหายต่อการดำเนินงานได้

ดังนั้น บริษัทที่เน้นความยั่งยืนทางธุรกิจ จึงให้ความสำคัญกับการดำเนินงานของบริษัททั้งในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การเลือกซื้อวัตถุดิบจากคู่ค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่จ้างแรงงานผิดกฎหมาย การผลิตในโรงงานของบริษัทเองต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานไปพร้อมๆ กับการใช้ทรัพยากรไฟฟ้าและน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงไม่สร้างมลพิษ ปล่อยของเสียออกจากโรงงาน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการบริหารความเสี่ยงให้กับตัวบริษัทเอง ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพและบริหารต้นทุนในการดำเนินงาน รวมถึงสร้างโอกาสในการได้รับการยอมรับจากลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาว

เครดิตฟรี

หุ้นยั่งยืน ช่วยให้ผลตอบแทนดีขึ้นหรือไม่

คำถามนี้ นักวิเคราะห์กองทุนรวมจาก Morningstar บอกว่ายังต้องหาคำตอบกันต่อไป โดยหากดูที่ผลตอบแทนของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นยั่งยืน โดยรวมแล้วจะให้ผลตอบแทนที่ระดับค่าเฉลี่ยหรือแปลว่าอาจจะไม่ได้ทำให้ผลตอบแทนดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ไม่ได้แย่กว่าค่าเฉลี่ยหรือสร้างผลเสียหายหากจะลงทุนอย่างยั่งยืน

กลับมามองสถิติมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ใน “หุ้นยั่งยืนยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) มีมูลค่าตามราคาตลาดประมาณ 9.0 ล้านล้านบาท และมีอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) ของบริษัทจดทะเบียนใน THSI ประมาณ 3.65%
(ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563)

สล็อต

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าหุ้นยั่งยืนไม่สามารถการันตีผลตอบแทนที่ดีได้ แต่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนได้ อีกทั้งการลงทุนในหุ้นยั่งยืนกำลังเป็นเทรนด์การลงทุนในระยะยาวที่กำลังเติบโตมากขึ้น ดังนั้น อาจจะเป็นจังหวะที่ดีที่นักลงทุนควรเริ่มหันมาศึกษาการลงทุนอย่างยั่งยืน นักลงทุนควรมีความรู้ก่อนลงมือทำ

You may also like...