Daily Archive: April 25, 2021

ทุนสำรองของฉัน?

นิทานอิสปเรื่องมดกับตั๊กแตน เป็นนิทานสำหรับเด็กที่กล่าวถึงการวางแผนและการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งในนิทานคือฤดูหนาวอันแห้งแล้ง ไร้ซึ่งอาหารสำหรับสัตว์ต่างๆ เรื่องโดยย่อสำหรับผู้ที่ไม่เคยอ่านนิทานเรื่องนี้มีอยู่ว่า เจ้ามดขยันและรู้จักวางแผน เก็บตุนอาหารในฤดูร้อน ในขณะที่ตั๊กแตนเอาแต่มีความสุขกับฤดูร้อนอันแสนรื่นรมย์ มีอาหารอุดมสมบูรณ์เมื่อยามฤดูหนาวมาถึง เจ้ามดมีอาหารประทังชีวิตแต่เจ้าตั๊กแตนนอนรอความตายเพราะรักสบายและขาดการวางแผนที่ดี สล็อตออนไลน์ จากนิทานเด็กๆ เรื่องหนึ่งจะนำไปสู่ชีวิตจริงของพวกเราในวัยทำงานหาเช้ากินค่ำ มนุษย์เงินเดือน หรือแม้แต่เจ้าของกิจการได้อย่างไร บทความนี้จะกล่าวถึงปัจจัยที่ช่วยประทังชีวิตของเราทั้งในยามปกติและในยามฉุกเฉิน นั่นคือ “เงิน” แต่จะเป็นเงินที่เรียกว่า “ทุนสำรองของฉัน” พร้อมทั้งกล่าวถึงความจำเป็นที่จะต้องมี วิธีประเมินเพื่อกำหนดเป้าหมายทุนสำรองของแต่ละคนและการจัดการทุนสำรองที่เหมาะสม ทุนสำรองคงเป็นคำที่หลายคนคงจะพอผ่านหูมาบ้าง แต่ในทางการวางแผนการเงินส่วนบุคคล (Personal Financial Planning) เราจะใช้คำว่า “เงินทุนฉุกเฉิน” หรือ Emergency Funds คำแนะนำของนักวางแผนการเงินสำหรับคนทั่วไปเกี่ยวกับ “เงินทุนฉุกเฉิน”...