Daily Archive: April 12, 2021

ประโยชน์ในอนาคต VS ความต้องการในวันนี้

ตีพิมพ์ลงวารสาร Productivity Corner ฉบับเดือนพฤษภาคม 2555 งานทดลองขึ้นชื่อของ Walter Mischel ที่นักจิตวิทยาและนักเศรษฐศาสตร์หลายคนรู้จักกันในชื่อ “Marshmallow Experiment” หรือการทดสอบความต้องการขนมหวานเคี้ยวหนึบในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน ควรเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใหญ่หลายๆ คน มองย้อนกลับมาดูตัวเองว่า… เรานั้นแตกต่างหรือคล้ายเหมือนกับเด็กน้อยก่อนวัยเรียนมากน้อยแค่ไหน สล็อตออนไลน์ ผลประโยชน์เดี๋ยวนี้หรือรอได้ : สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน Mischel ได้ให้อำนาจในการตัดสินใจแก่เด็กน้อยก่อนวัยเรียนในการเลือกระหว่างขนมปังกรอบเค็มเพรทเซลคุ้กกี้ หรือมาสเมลโลขนาดยักษ์ โดยเด็กๆ จะถูกนำเข้ามาในห้องทดลองที่ปราศจากสิ่งรบกวนอื่น (นอกจากขนมตรงหน้า) ทีละคน และสามารถที่จะเลือกกินขนมได้ในทันที หรือให้รอประมาณ 15 นาที และจะได้รับขนมเพิ่มเป็น 2 เท่า...