ญชีเงินฝากร่วมกับห้างหุ้นส่วนสามัญ

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เราคงได้เห็นความเห็นและข่าวที่หลากหลายกันมากเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากร่วมที่ถูกถือว่าเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ (ห้างหุ้นส่วนสามัญ หมายถึง บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปตกลงเข้าทำกิจกรรมร่วมกัน ด้วยประสงค์จะแบ่งปันกำไรอันพึงได้จากกิจกรรมนั้น) ทำให้บัญชีเงินฝากร่วมนอกจากต้องเสียภาษีในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนสามัญแล้ว ปีไหนที่มีการเอาเงิน
ได้ออกจากบัญชีเงินฝากร่วมที่ถือเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญดังกล่าว เจ้าของบัญชีเงินฝากร่วมก็ยังต้องเอาดอกเบี้ยที่ได้รับนั้นมารวมคำนวณในฐานเงินได้เพื่อเสียภาษีอีก

ที่เป็นประเด็นกันใหญ่โต ก็เพราะมีคนสงสัยว่า แล้วอย่างนี้บัญชีเงินฝากร่วมของสามีภรรยา หรือบัญชีเงินฝากร่วมของพ่อแม่ที่ฝากให้ลูก ฯลฯ ก็ต้องเสียภาษีในรูปห้างหุ้นส่วนสามัญด้วยสิ อย่างนี้ควรปิดบัญชีเงินฝากร่วมเหล่านี้หรือไม่ อย่างนี้เท่ากับทำลายสถาบันครอบครัวหน่ะสิ

สล็อตออนไลน์

เพื่อความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ ทางกรมสรรพากรได้มีหนังสือถึงประธานสมาคมธนาคารไทย ที่ 0701/3730 เรื่องการชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับภาระภาษีกรณีบัญชีเงินฝากร่วมกัน ซึ่งสรุปได้ว่า

การเปิดบัญชีเงินฝากร่วมสามีภรรยาไม่เข้าลักษณะเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ จึงไม่ต้องเสียภาษีในรูปห้างหุ้นส่วนสามัญ ดังนั้น ดอกเบี้ยที่ได้รับเมื่อถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% แล้ว จะเลือกนำมารวมคำนวณเป็นฐานเงินได้ตอนยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือเสียแล้วเสียเลย ไม่เอามายื่นภาษีปลายปีก็ได้ และเมื่อสามีภรรยามีการถอนดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากร่วมมาใช้
ดอกเบี้ยนั้นก็ไม่ต้องเอามาคำนวณเป็นเงินได้เสียภาษี สบายใจกันได้แล้วนะครับ

ซึ่งเรื่องนี้จริงๆ แล้ว การเสียภาษีของสามีภรรยาจะอยู่ในเรื่องภาระภาษีสามีภรรยามากกว่า (ดูรายละเอียดได้ใน คำชี้แจงกรมสรรพากร เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากสามีและภรรยา) ดังนั้น จึงต้องพิจารณากฎหมายในรูปของสามีภรรยา ไม่ใช่ของห้างหุ้นส่วนสามัญ เพราะสามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสจะถือเป็นบุคคลคนเดียวกันตามกฎหมาย
จึงไม่เข้าข่ายคณะบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญตั้งแต่แรกแล้วครับ

jumboslot

อ้าว แล้วถ้าเป็นสามีภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน บัญชีเงินฝากร่วมของกรณีนี้จะเข้าลักษณะเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือไม่ คำตอบ คือ เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญครับ ดังนั้น สามีภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน หากมีบัญชีเงินฝากร่วม บัญชีเงินฝากร่วมนั้นจะมีภาระภาษีแบบห้างหุ้นส่วนสามัญ คือ ดอกเบี้ยที่ได้รับ เมื่อถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% แล้ว
จะเลือกนำมารวมคำนวณเป็นฐานเงินได้ตอนยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือ เสียแล้วเสียเลย ไม่เอามายื่นภาษีปลายปีก็ได้ แต่ถ้าปีใดมีการแบ่งดอกเบี้ยระหว่างสามีภรรยา สามีและภรรยาต้องนำดอกเบี้ยที่แต่ละคนได้รับไปรวมคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีอีกครั้งหนึ่ง (เฉพาะดอกเบี้ยเท่านั้นนะครับ เงินต้นไม่เกี่ยว เพราะเงินต้นไม่ถือเป็นเงินได้ครับ)

ส่วนอีกกรณีที่หลายคนสงสัย ก็คือ บัญชีเงินฝากที่พ่อแม่ฝากให้ลูกถือเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือไม่ อันนี้ต้องดูชื่อบัญชีเงินฝากครับ ถ้าเป็นกรณีพ่อและหรือแม่ฝากเงินร่วมกับบุตรผู้เยาว์ ดอกเบี้ยให้ถือเป็นเงินได้ของพ่อหรือแม่ ถ้าเป็นกรณีพ่อและหรือแม่ฝากเงินเพื่อบุตรผู้เยาว์ ดอกเบี้ยที่ได้รับให้ถือเป็นเงินได้ของบุตรผู้เยาว์ ดังนั้น
ถ้าจะฝากเงินให้ลูกโดยไม่อยากให้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ ก็ใช้ชื่อบัญชีพ่อและหรือแม่เพื่อลูกครับ

สรุปง่ายๆ ก็คือ

เครดิตฟรี

บัญชีเงินฝากร่วมของสามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรส ไม่ถือเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ
บัญชีเงินฝากร่วมของสามีภรรยาที่ไม่จดทะเบียนสมรส ถือเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ
บัญชีเงินฝากร่วมของพ่อและลูก หรือ แม่และลูก ถือเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ
บัญชีเงินฝากร่วมของพ่อและแม่เพื่อลูก หรือ พ่อเพื่อลูก หรือ แม่เพื่อลูก ไม่ถือเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ

ส่วนบัญชีเงินฝากร่วมกรณีอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น พี่กับน้อง หรือ เพื่อนกับเพื่อน ฯลฯ ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์อะไรก็ตาม เช่น เพื่อเป็นกองกลางสำหรับใช้จ่ายในรุ่น ฯลฯ ถือเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหมดครับ ดังนั้น ใครที่มีชื่อร่วมเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากร่วมดังกล่าว แนะนำให้ปิดบัญชีไปเลยจะดีกว่า ยิ่งถ้าดอกเบี้ยเราก็ไม่ได้ ก็อย่าเอามาเป็นภาระภาษีเลยครับ เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจ

สล็อต

You may also like...