Monthly Archive: April 2021

เส้นทางเจ้าสัวเริ่มต้น เมื่อเริ่มออม

เมื่อพูดถึงเจ้าสัว คิดว่าใครๆ ก็คงต้องการที่จะเป็นกันทั้งนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อตอนสมัยเด็กๆ ความฝันของคนที่อายุยังน้อยส่วนใหญ่ก็คือเมื่อโตขึ้นอยากจะมีเงินซักก้อนที่จะพอใช้ไปตลอดชีวิตโดยไม่ต้องทำงานและใช้ชีวิตอยู่อย่างสบายๆ ท่องเที่ยวไปเรื่อยๆ อย่างไม่เดือดร้อน แต่เมื่อมองดูในความเป็นจริงแล้วจะเห็นว่ามีน้อยคนมากที่จะเข้าข่ายรวยแล้วอยู่เฉยๆเพราะส่วนใหญ่แล้วยิ่งรวยก็ยิ่งต้องทำงานหนัก เนื่องจากมีอะไรให้ดูแลเยอะ ส่วนบางคนรวยแล้วอยู่สบายขึ้นแต่ก็ไม่ถึงขนาดว่าอยู่เฉยๆ ไม่ต้องทำอะไร เพราะพอถึงจุดหนึ่ง คนเรามักจะไม่ค่อยพอใจในจำนวนเงินที่เรามีอยู่ หรือกลัวว่าจะใช้ไม่พอถ้าเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นมา ดังนั้นเพื่อให้ดีก็ต้องหาเพิ่มไว้ก่อนดีกว่า จะเห็นได้ว่าคนที่เรียกว่าระดับเจ้าสัวแล้วส่วนใหญ่ก็จะต้องทำงานซึ่งก็แตกต่างกันไปตามรูปแบบชีวิตของแต่ละคน แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือ ก่อนที่จะรวยและเป็นเจ้าสัวนั้น เกือบทุกคนจะต้องผ่านขั้นตอนการทำงานหนัก และต้องรู้จักเก็บออมสำหรับนำเงินส่วนนี้ไปลงทุนต่อเพื่อสร้างผลตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้น สล็อตออนไลน์ ในวันนี้จะขอพูดถึงเรื่องการออมเพื่อนำเงินไปลงทุนซึ่งแม้ว่าทำแล้วอาจจะไม่รวยถึงขั้นเจ้าสัวในทันที แต่รับรองว่าจะทำให้ชีวิตของเราสบายขึ้นด้วยการมีวินัยในการออมและการลงทุนอย่างง่ายๆ และจะเป็นเส้นทางนำไปสู่การเป็นเจ้าสัวในอนาคต โดยข้อมูลที่นำมาเขียนในวันนี้ บางส่วนได้นำมาจากหนังสือ “ออมก่อนรวยกว่า” ที่เขียนโดย คุณนวพร เรืองสกุลซึ่งต้องขอขอบคุณสำหรับข้อมูลไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ หลายคนคงเคยสงสัยว่ามีเงินเท่าไรจึงจะเพียงพอ...

ตามรอยพ่อ… การลงทุนแบบพอเพียง

“คนเราถ้าพอใจในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข” พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2541 ที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพของพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยในวิสัยทัศน์การมองภาพการลงทุนหรือการทำกิจการงานใด ๆ ได้อย่างทะลุปรุโปร่ง ว่าควรต้องดำเนินไปอย่างมีความพอดีและเป็นไปตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง สล็อตออนไลน์ “เศรษฐกิจพอเพียง” (Sufficiency Economy) เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด เป็นการชี้แนะแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัวไปจนถึงระดับรัฐบาล ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนต้องตั้งมั่นบนเงื่อนไข การใช้ความรู้และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ...

หลุมพรางการเงินที่ควรเลี่ยง!!

กับดักทางการเงินที่พบว่ามีผู้พลัดตกลงไปเป็นประจำ คือการละเลยการวางแผนการเงิน หรือบางคนวางแผนการเงินแล้วแต่ไม่อดทนกับการเดินตามแผน อีกไม่น้อยที่ไม่จัดงบการเงิน ที่น่าห่วงที่สุดคือไม่มีเงินกองทุนฉุกเฉินของตัวเอง กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ : แย่ยิ่งกว่านั้นคือพวกที่ใช้บัตรเครดิตเป็นแหล่งหมุนเงิน หรือบางคนก็หลงไปติดกับเงินกู้เงินปลอดดอกเบี้ย แต่ที่ดูเป็นกับดักของคนหมู่มากในทุกวันนี้คือการที่ใช้ก่อนออมทีหลัง บางคนทำท่าจะไปได้สวย ออมอย่างดิบดีแต่กลับถอนเงินเพื่อเกษียณมาใช้ก่อน หากมองในแง่ของการลงทุน ก็จะพบว่ามีกับดักมากมายที่ทุกคนติดอยู่ เช่นที่คนส่วนมากเป็นคือไม่กระจายการลงทุน และอีกไม่น้อยที่ไม่ใส่ใจค่าธรรมเนียมการลงทุน หรือบางคนก็รับความเสี่ยงมากหรือน้อยเกินไป จนไม่เหมาะกับความเสี่ยงที่ตัวเองรับได้ และที่เห็นบ่อยครั้ง คือ ปล่อยให้สถานการณ์รายวันกระทบการตัดสินใจลงทุนระยะยาว ขณะเดียวกันยังพบว่าคนส่วนใหญ่ไม่ใช้ประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน ยังมีหลุมพรางทางการเงินอีกหลายอย่าง เช่น ไม่หมั่นตรวจสอบเครดิตทางการเงินของตัวเอง หรือบางคนชอบทำธุรกรรมการเงินมากเกินไปจนต้องจ่ายค่าธรรมเนียมมากโดยไม่รู้ตัว จากการสำรวจความเห็นของบรรดาคนในแวดวงการเงิน ก็พบว่า ล้วนแต่เคยมีประสบการณ์การติดกับดักการเงินมาบ้างแล้วทั้งสิ้น ใครติดกับดักอะไร หรือตกหลุมพรางไหน ตามไปดูพร้อมๆ กัน แต่พบว่าไม่มีใครยอมให้ตัวเองจมอยู่ในกับดักนั้นตลอดไป...

เรื่องควรระวังในการวางแผนทางการเงิน

เข้าสู่ปีใหม่กันแล้วนะครับ ในปีนี้ท่านผู้ลงทุนคงต้องเตรียมการวางแผนทางการเงินกันอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับสภาพเศรษฐกิจที่กำลังซบเซาอยู่ในปัจจุบัน ยิ่งท่านใดที่ยังไม่เคยมีการวางแผนทางการเงินมาก่อนอาจต้องทำการบ้านให้มากขึ้นเพื่อเตรียมการรองรับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจจะส่งผลต่อความมั่นคงทางการเงินของทุกท่าน สล็อตออนไลน์ การวางแผนทางการเงินนั้นมีอยู่หลายประเภท เช่น การวางแผนการบริโภคในอนาคต การวางแผนการลงทุน การวางแผนภาษี และการวางแผนเพื่อการเกษียณอายุ เป็นต้น โดยในการวางแผนแต่ละประเภททุกท่านควรมองถึงความเหมาะสมกับตนเองและสภาพการณ์ในขณะนั้นเป็นหลัก ไม่เช่นนั้นแทนที่การวางแผนจะส่งผลดีกลับกลายเป็นผลร้ายต่อผู้ลงทุนเสียเองเรามาลองดูตัวอย่างกันดีกว่าครับ หวังผลประโยชน์ทางภาษีมากเกินไปในช่วงนี้คงได้เวลาที่ต้องเริ่มยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากันแล้ว ผู้ลงทุนอาจวางแผนภาษีโดยใช้สิทธิหักลดหย่อนทางภาษีที่ทางกรมสรรพากรกำหนดไว้ เช่น เบี้ยประกันภัย ดอกเบี้ยกู้ยืม หรือการลงทุนใน LTF และ RMF เป็นต้น บางท่านอาจเกิดความกังวลกับภาระภาษีจนทำให้มีการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือมีการนำเงินไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆเพื่อให้ได้รับการลดหย่อนภาษีมากเกินความเหมาะสมของตนเองซึ่งอาจทำให้เกิดผลดังนี้ jumboslot ขาดสภาพคล่อง ถึงแม้ว่าการใช้สิทธิประโยชน์บางอย่างเราจะได้รับเงินทุนและผลตอบแทนกลับมาในอนาคตเช่น การลงทุนใน LTF และ RMF แต่หากเรานำเงินที่มีทั้งหมดไปลงทุนโดยไม่ได้มีการเตรียมเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินเอาไว้ หากผู้ลงทุนมีเหตุจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินในอนาคตอันใกล้ ผลก็คือผู้ลงทุนอาจเกิดปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...

ทุนสำรองของฉัน?

นิทานอิสปเรื่องมดกับตั๊กแตน เป็นนิทานสำหรับเด็กที่กล่าวถึงการวางแผนและการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งในนิทานคือฤดูหนาวอันแห้งแล้ง ไร้ซึ่งอาหารสำหรับสัตว์ต่างๆ เรื่องโดยย่อสำหรับผู้ที่ไม่เคยอ่านนิทานเรื่องนี้มีอยู่ว่า เจ้ามดขยันและรู้จักวางแผน เก็บตุนอาหารในฤดูร้อน ในขณะที่ตั๊กแตนเอาแต่มีความสุขกับฤดูร้อนอันแสนรื่นรมย์ มีอาหารอุดมสมบูรณ์เมื่อยามฤดูหนาวมาถึง เจ้ามดมีอาหารประทังชีวิตแต่เจ้าตั๊กแตนนอนรอความตายเพราะรักสบายและขาดการวางแผนที่ดี สล็อตออนไลน์ จากนิทานเด็กๆ เรื่องหนึ่งจะนำไปสู่ชีวิตจริงของพวกเราในวัยทำงานหาเช้ากินค่ำ มนุษย์เงินเดือน หรือแม้แต่เจ้าของกิจการได้อย่างไร บทความนี้จะกล่าวถึงปัจจัยที่ช่วยประทังชีวิตของเราทั้งในยามปกติและในยามฉุกเฉิน นั่นคือ “เงิน” แต่จะเป็นเงินที่เรียกว่า “ทุนสำรองของฉัน” พร้อมทั้งกล่าวถึงความจำเป็นที่จะต้องมี วิธีประเมินเพื่อกำหนดเป้าหมายทุนสำรองของแต่ละคนและการจัดการทุนสำรองที่เหมาะสม ทุนสำรองคงเป็นคำที่หลายคนคงจะพอผ่านหูมาบ้าง แต่ในทางการวางแผนการเงินส่วนบุคคล (Personal Financial Planning) เราจะใช้คำว่า “เงินทุนฉุกเฉิน” หรือ Emergency Funds คำแนะนำของนักวางแผนการเงินสำหรับคนทั่วไปเกี่ยวกับ “เงินทุนฉุกเฉิน”...

เก็บเงินให้เพิ่มขึ้นได้อย่างไร?

จากนิทานอีสปแบบเด็กๆ ที่เปรียบเทีบคนสองประเภท ระหว่างนักวางแผน และนักวางเฉยในฉบับที่ผ่านมา ในฉบับนี้ เราจะขอนำเสนอตัวช่วยเพื่อให้คุณๆ เก็บเงินเพิ่มสำหรับตัวเอง ซึ่งถึงแม้จะไม่ใช่เงินใช้วัยเกษียณ แต่เป็นการเก็บเงินเพื่อซื้อบ้าน เพื่อซื้อรถ เพื่อแต่งงาน ฯลฯ ก็ใช้ได้ทั้งสิ้น สล็อตออนไลน์ ต้องกำหนดเป้าหมาย เพราะถ้าเราไม่รู้ว่าจะเก็บเงินไปเพื่ออะไร มันจะไม่มีแรงกระตุ้นให้เรามีวินัยในการเก็บ ดังนั้นขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดคือ ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน และท้าทายพอ ในทางจิตวิทยาพบว่า การกำหนดเป้าหมายให้จับต้องได้และสัมผัสได้ เช่น การเขียนข้อความว่า “ รวย 10 ล้าน ใน 30 ปี” ติดไว้ที่ฝาผนังสำหรับคนที่เริ่มตั้งใจจะวางแผนเกษียณ หรือติดภาพบ้านโครงการสวยที่ต้องการซื้อให้กับครอบครัวไว้ที่หัวเตียง เหล่านี้คือตัวอย่างของการทำเป้าหมายให้จับต้องได้...

6 เคล็ดไม่ลับ สร้างเงินออมในสภาวะความไม่แน่นอน

มีคำถามกันมากว่า เริ่มต้นปี 2010 ควรทำอะไรกันดี หากเป็นคำแนะนำในช่วงต้นปีแบบนี้ ในสถานการณ์ที่บอกไม่ได้ว่าเศรษฐกิจโดยรวมแล้วกำลังจะดีขึ้น หรือจะดิ่งเหวต่อไปอีก คงไม่มีอะไรดีไปกว่าให้ทุกคนหันกลับมาสำรวจเงินใน กระเป๋า และเงินใน กระปุก ของครอบครัวตัวเอง เพราะเงินใน กระเป๋า (เงินใช้) จะเป็นดัชนีบอกความสามารถในการดำรงชีวิตประจำวันในระยะสั้น รายวัน หรือรายสัปดาห์ หากปีที่แล้วปกติครอบครัวของคุณๆ ใช้เงินเดือนละ 10,000 บาท ในทุกๆ รายจ่าย (รวมการชำระคืนหนี้สินด้วย) หรือสัปดาห์ละ 2,500 บาท ให้ยึดตัวเลขนั้นเป็นตัวตั้ง แล้วถามตัวเองว่า ปีเสือทองผ่านมาจนเข้าเดือนที่ 3 แล้ว ครอบครัวของเราใช้เงินมากขึ้นหรือน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา...

ทางเลือกการออมแบบใหม่สำหรับคอหวย

หวยคืออะไร นิยามอย่างธรรมดาทั่วไป คือ เกมการเสี่ยงโชคชนิดสุ่มตัวเลข ที่มีรางวัลสูงเป็นแรงจูงใจสำหรับผู้เล่น และมีเงินรายได้ก้อนใหญ่เป็นแรงจูงใจสำหรับเจ้ามือ (กองสลาก) หรืออีกนัยหนึ่งอาจจะเรียกว่าหวย คือ ภาษีสำหรับคนที่ตกวิชาคณิตศาสตร์ที่ว่าด้วยความน่าจะเป็นก็สามารถพูดได้ หวยทำหน้าที่อะไร สล็อตออนไลน์ ถ้าเรานำนิยามของหวยที่กล่าวถึงข้างต้นมารวมกันจะพบว่า หน้าที่ของหวยข้อหนึ่งคือจัดหารายได้ให้กับรัฐเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมตามนโยบาย หรือเป็นสวัสดิการสังคม นอกเหนือจากการเก็บภาษีตามปกติ เช่นในสมัยโบราณในประเทศจีนก็ใช้เงินหวยในการสร้างกำแพงเมืองจีน หรือในอเมริกาใช้เงินหวยช่วยในการทำสงครามและอีกหน้าที่หนึ่งของหวยก็คงเพื่อความบันเทิงสำหรับคนเล่น ได้ลุ้น ได้เสี่ยงโชค เพื่อความสุขของสังคม (ทั้งที่ความจริงอีกด้านก็ก่อให้เกิดความทุกข์กับคนในสังคมเช่นกัน) คนส่วนใหญ่ที่เป็นลูกค้าของธุรกิจการพนันที่เรียกว่าหวยนี้คือ คนชั้นกลางลงมาจนถึงคนรายได้น้อย ของสังคม เงินซื้อหวยต่อเดือนที่มีการทำสำรวจ และตัวเลขที่ได้จากงานวิจัยในช่วง 4-5 ปีหลังมานี้สามารถบอกได้ว่าอยู่ที่ราวเดือนละ 600 บาท (กรุณาอย่าคิดว่าตัวเลขนี้ถูกต้อง เพราะในความเป็นจริงไม่มีการลงทะเบียนคนเล่นหวยเราจึงไม่มีตัวเลขที่แท้จริงของรายจ่ายในการซื้อหวยของคนไทย) หรือปีละ...

รู้จักกับ…Unit – Linked ประกันชีวิตควบการลงทุน

ปัจจุบันการใช้ประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันชีวิตเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ทั้งในด้านการลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในชีวิต ด้านการออ มการลงทุน และด้านการวางแผนภาษีโดยที่บริษัทประกันชีวิตเองก็ได้มีการพัฒนารูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตให้มีทางเลือกที่หลากหลายและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งประกันชีวิตควบการลงทุน หรือเรียกย่อๆ ว่า “Unit-Linked” ถือเป็นรูปแบบกรมธรรม์แบบใหม่ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเปิดโอกาสให้ผู้เอาประกันสามารถใช้คุ้มครองความเสี่ยงพร้อมๆ ไปกับการสร้างโอกาสในการเลือกลงทุนเพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่เพิ่มสูงขึ้นจากการลงทุนในกองทุนรวมที่บริหารโดยมืออาชีพ สล็อตออนไลน์ ทั้งนี้ Unit-Linked จะเป็นการการนำกรมธรรม์ประกันชีวิตมาขายควบกับกองทุนรวม โดยเบี้ยประกันที่ผู้ซื้อจ่ายไปนั้น จะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจะถูกนำไปซื้อความคุ้มครองตามที่กรมธรรม์ชีวิตกำหนด และ ส่วนที่สองจะถูกนำไปใช้ซื้อกองทุนรวมตามที่ผู้ถือกรมธรรม์เป็นผู้ตัดสินใจเลือกเองภายใต้ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งโดยหลักการแล้วผู้ถือ Unit-Linked จะได้รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเป็นหลัก แต่หากผู้ถือมีชีวิตอยู่จนกระทั่งสัญญาครบกำหนดก็มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นกว่าการซื้อประกันแบบทั่วๆไป (แต่อาจมีความเสี่ยงจากการปรับตัวลดลงของมูลค่าหน่วยลงทุน) jumboslot เพื่อให้ทุกท่านเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างประกันชีวิตทั่วไป ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked) และกองทุนรวมมากขึ้น จึงขอนำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบในแง่มุมต่างๆ...

ใช้เงินซื้อความสุขให้ยาวนานขึ้นกว่าที่เคย

คำถามสำหรับหลายคน คือ “ เงินซื้อความสุขได้จริงหรือ” คำตอบ คือ เงินซื้อความสุขได้จริง แต่ความสุขที่เกิดขึ้นจากการใช้เงินของแต่ละคนจะอยู่กับเจ้าของได้นานไม่เท่ากัน ในทางเศรษฐศาสตร์ อธิบายเรื่องนี้เปรียบเทียบพฤติกรรมของคนกับ ความสุขที่เกิดขึ้นจากการเดินบนสายพาน หรือที่นักเศรษฐศาสตร์รู้จักกันในชื่อ Hedonic Treadmill ซึ่งกล่าวถึงความคาดหวังของมนุษย์ที่เพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น หรือคิดอย่างง่ายๆ คือในสภาพแวดล้อมเดิมเราจะมีความสุขกับของที่มีอยู่น้อยลง เหมือนกับการเดินบนสายพานที่น่าเบื่อ แถมหากหยุดเดินเรากลับค่อยๆ ถอยหลังจนตกสายพานอีกต่างหาก สล็อตออนไลน์ ตัวอย่างง่ายๆ ใกล้ตัวเช่น ครั้งหนึ่งเราเคยอยากมีเครื่องมือติดต่อสื่อสารกับเพื่อนแบบพกพา เช่น Pager เมื่อ 20 ปีก่อน แค่นั้นก็ทำให้รู้สึกว่าเท่ และสะดวกมากเวลานัดหมายกัน ผ่านมาไม่นาน เมื่อเราเห็นว่าสามารถนำโทรศัพท์พกพาขนาด 3...