Daily Archive: March 29, 2021

สังคมคนสูงอายุ ข่าวร้ายคนไทย

เห็นนักวิชาการหลายคนได้ออกมาเตือนกันถึงอนาคตของประเทศไทยว่าจะมีปัญหาของคนสูงอายุในอีกไม่นานข้างหน้านี้ งั้นวันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันดีกว่า คำถาม เริ่มแรกเลย ในสากลเขาเอาตัวไหนเป็นตัววัดว่าประเทศนั้นๆ มีปัญหาคนสูงอายุแล้ว ตัววัดว่าประเทศไหนมีปัญหาคนสูงอายุ องค์การสหประชาชาติกำหนดนิยามของประเทศที่มีปัญหาคนสูงอายุ หรือประเทศที่เป็นสังคมผู้สูงอายุ คือ ประเทศที่มีประชากร อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เกิน 10% ของประชากรทั้งหมดจัดว่าเป็นประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และเมื่อไหร่มีประชากร อายุ 60 ปีขึ้นไป เกิน 20% ของประชากรทั้งหมดก็จัดว่าเป็นประเทศที่เข้าสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ สล็อตออนไลน์ คำถาม แล้วประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุยัง ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วเมื่อ 10 ปีก่อน คือ ในปี 2548 ประเทศไทยมีผู้สูงอายุ10.3%...