Monthly Archive: March 2021

การหักภาษี ณ ที่จ่าย : กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทรัพย์มรดก

ประเด็นเรื่องภาษีมรดกเป็นเรื่องที่หลายท่านให้ความสนใจ และรอคอยการประกาศใช้กฎหมายภาษีมรดกอย่างเป็นทางการจากรัฐบาล โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการส่งมอบมรดกและผู้ที่จะได้รับมรดก ซึ่งในขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาแนวทางและหลักการในการจัดเก็บภาษีอยู่ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันการโอนกรรมสิทธิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ทายาทโดยพินัยกรรมหรือโอนให้แก่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายโดยไม่มีค่าตอบแทน จะได้รับการยกเว้นภาษี แต่หากทายาทผู้ได้รับมรดกมีการขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์มรดกนั้น จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยกฎหมายกำหนดให้ผู้ที่จ่ายเงินให้แก่ผู้ขายอสังหาริมทรัพย์มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่ง สล็อตออนไลน์ เงินภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในขณะที่จดทะเบียน ซึ่งมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้ การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้คำนวณจากราคาขายอสังหาริมทรัพย์ที่เจ้าพนักงานประเมินกำหนดขึ้น ในกรณีโอนกรรมสิทธิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยมีหรือไม่มีค่าตอบแทน ไม่ว่าราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์นั้นจะเป็นเท่าใดก็ตาม ให้ถือราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งเป็นราคาที่ใช้อยู่ในวันที่มีการโอนนั้น เงินได้ที่ได้รับจากการขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หา ให้หักค่าใช้จ่ายร้อยละ 50 ของเงินได้ เหลือเท่าใดถือเป็นเงินได้สุทธิ แล้วหารด้วยจำนวนปีที่ถือครอง ได้ผลลัพธ์เป็นเงินเท่าใด ให้คำนวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ตามอัตราก้าวหน้า ได้เท่าใดให้คูณด้วยจำนวนปีที่ถือครอง ผลลัพธ์ที่ได้เป็นเงินภาษีที่ต้องเสีย คำว่า “จำนวนปีที่ถือครอง” หมายถึง...

“หน้าใส” ใช่เพราะครีม… “รวย” ใช่เพราะลงทุน!

คุณเป็นคนนึงรึเปล่า? ที่พอเห็นคนรวย มีอันจะกิน เป็น (คนที่เรียกตัวเองว่า) เซียนหุ้น… แล้วตั้งคำถามว่า “ซื้อหุ้นตัวไหนดี” สล็อตออนไลน์ ถ้าใช่… ก็คงไม่ต่างกับเวลาเราเจอคนหน้าตาสดใส ไร้สิว ผิวเรียบเนียน…แล้วถามเค้าว่า “ใช้ครีมอะไร…ทำไมผิวดีจัง” แท้จริงแล้ว “ครีม” เป็นเพียงส่วนประกอบสุดท้ายที่ใช้ในการบำรุงผิว หากแต่ต้นเหตุที่แท้จริงของความสดใส ล้วนเกิดจาก “สุขภาพกาย ภายใน” ทั้งนั้น… jumboslot นอนพักผ่อนให้เพียงพอ (อย่างน้อย 6 – 8 ชั่วโมง)ทานอาหารที่มีประโยชน์ (โดยเฉพาะผัก – ผลไม้)ดื่มน้ำเปล่าเป็นหลัก (หลีกเลี่ยงกาแฟ หรือแอลกอฮอล์)ออกกำลังกายสม่ำเสมอ...

สังคมคนสูงอายุ ข่าวร้ายคนไทย

เห็นนักวิชาการหลายคนได้ออกมาเตือนกันถึงอนาคตของประเทศไทยว่าจะมีปัญหาของคนสูงอายุในอีกไม่นานข้างหน้านี้ งั้นวันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันดีกว่า คำถาม เริ่มแรกเลย ในสากลเขาเอาตัวไหนเป็นตัววัดว่าประเทศนั้นๆ มีปัญหาคนสูงอายุแล้ว ตัววัดว่าประเทศไหนมีปัญหาคนสูงอายุ องค์การสหประชาชาติกำหนดนิยามของประเทศที่มีปัญหาคนสูงอายุ หรือประเทศที่เป็นสังคมผู้สูงอายุ คือ ประเทศที่มีประชากร อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เกิน 10% ของประชากรทั้งหมดจัดว่าเป็นประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และเมื่อไหร่มีประชากร อายุ 60 ปีขึ้นไป เกิน 20% ของประชากรทั้งหมดก็จัดว่าเป็นประเทศที่เข้าสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ สล็อตออนไลน์ คำถาม แล้วประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุยัง ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วเมื่อ 10 ปีก่อน คือ ในปี 2548 ประเทศไทยมีผู้สูงอายุ10.3%...

คนไทยเตรียมพร้อมเพื่อวัยเกษียณกันยัง

เมื่อปี 2556 สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้สำรวจการเตรียมความพร้อมสำหรับการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของกลุ่มแรงงานในระบบ ช่วงอายุ 40 – 60 ปี ใน กทม. และปริมณฑลแล้ว พบว่า คนวัยนี้วางแผนออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณผิดพลาดโดยผลวิจัยระบุว่า ความผิดพลาดดังกล่าวมีอยู่ 7 ประการ ซึ่งทำให้คนที่อยู่วัยนี้มีเงินออมไม่พอใช้หลังเกษียณ กล่าวคือ สล็อตออนไลน์ เริ่มวางแผนช้าเกินควร คือมีเพียง 38% เท่านั้นที่เคยวางแผนไว้และทำได้ตามแผนมั่นใจมากเกินควร กล่าวคือ 71% ที่ไม่เคยวางแผน กลับมั่นใจว่าจะมีชีวิตหลังเกษียณใกล้เคียงหรือดีกว่าที่เป็นอยู่วางแผนโดยขาดความรู้ ความเข้าใจ เช่น มักละเลยผลของเงินเฟ้อในอนาคตการประมาณค่าใช้จ่ายหลังเกษียณน้อยเกินควร กลุ่มตัวอย่างมักวางแผนว่าจะใช้เงินเพียง...

เงื่อนไขใหม่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สิทธิประโยชน์ของมนุษย์เงินเดือน

อย่างที่คุยกันไปแล้วสังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุเรียบร้อยมา 10 ปีแล้ว และปัญหาผู้สูงอายุจะยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ภาครัฐเองก็อยากให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีหลังเกษียณโดยไม่ต้องพึ่งพาสวัสดิการของภาครัฐมากเกินไป ดังนั้น รัฐบาลจึงพยายามส่งเสริมให้มนุษย์เงินเดือนซึ่งเป็นคนที่น่าจะมีปัญหาการเงินหลังเกษียณมากที่สุดได้มีเงินออมอย่างเพียงพอต่อการใช้ชีวิตหลังเกษียณ รัฐบาลไทยจึงได้มีการเสนอร่างแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติครบ 3 วาระแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา (2558) และอยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอลงพระปรมาภิไธยให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป โดยจะกำหนดให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่เกี่ยวกับมนุษย์เงินเดือน มีดังนี้ สล็อตออนไลน์ เปิดให้ลูกจ้างจ่ายเงินสะสมในอัตราสูงกว่านายจ้างจ่ายเงินสมทบได้ แต่ต้องเป็นไปตามอัตราที่กำหนดในข้อบังคับกองทุน โดยต้องไม่ต่ำกว่า 2% และไม่เกิน 15% ของค่าจ้าง … กฎหมายเดิมกำหนดว่านายจ้างห้ามจ่ายเงินสมทบในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพน้อยกว่าเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสม ฟังดูก็เหมือนดีนะเพราะนายจ้างต้องสมทบในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมากกว่าลูกจ้าง...

3 เด้งเต็มแล้ว ต้องเอา 2 เด้ง

ครั้งที่แล้ว เราพูดกันถึงเรื่อง การลงทุนแบบ 3 เด้ง คือ การลงทุนที่เมื่อเราลงทุนแล้ว เด้งแรกที่ได้รับ คือ จะมีคนอื่นให้เงินเราเพิ่มอีกเท่าตัว เด้งที่สอง คือ เราสามารถเอาเงินที่ลงทุนไปลดหย่อนภาษีได้ เด้งที่สาม ก็คือ ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนไม่ต้องเสียภาษี ซึ่งก็คือ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม ฯลฯ หลายคนอ่านแล้วเซ็ง “อ้าว! ไม่ได้เป็นพนักงานเอกชน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ไม่มี แถมไม่ได้เป็นข้าราชการด้วย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการก็ไม่มี กองทุนประกันสังคมก็ไม่ได้” สล็อตออนไลน์ ไม่ได้ก็อย่าไปเสียใจเลยครับ เราก็ยังมีการลงทุนแบบ 2 เด้งให้ลงทุนถึงแม้สิทธิประโยชน์ไม่มากเท่า 3...

ลงทุนทั้งที ต้องลงทุนแบบมีเด้ง

“การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน” ประโยคยอดฮิตนี้ เราได้ยินมาโดยตลอดไม่ว่าจะลงทุนในหลักทรัพย์อะไร เพราะเป็นความหวังดีของ ก.ล.ต. ที่ไม่อยากให้พวกเรามองโลกสวยเพียงด้านเดียว สรุปก็คือ อย่ามองแต่ผลตอบแทน ให้มองความเสี่ยงด้วย เพราะอะไรที่ให้โอกาสของการรับผลตอบแทนสูง มักจะมีความเสี่ยงสูงเช่นกัน สล็อตออนไลน์ แต่ก็มีการลงทุนบางประเภทที่ให้ผลตอบแทนสูงเมื่อเทียบกับความเสี่ยง ตัวอย่างก็เช่น การลงทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ นอกเหนือจากผลตอบแทน ซึ่งวันนี้เราจะการลงทุนแบบนี้กัน ผมขอเรียกว่า “การลงทุนแบบมีเด้ง” เริ่มจาก… การลงทุนแบบ 3 เด้ง คือ การลงทุนที่เมื่อเราลงทุนแล้ว เด้งแรกที่ได้รับ คือ จะมีคนอื่นให้เงินเราเพิ่มอีกเท่าตัว เด้งที่สอง คือ เราสามารถเอาเงินที่ลงทุนไปลดหย่อนภาษีได้ เด้งที่สาม ก็คือ...

5 เคล็ดลับ บริหารเงิน “อาชีพอิสระ”

“Freelance” อาชีพยอดฮิตของคนยุคนี้ หรือจะเรียกว่าเป็น “อาชีพในฝัน” ก็คงไม่ผิดนัก… ข้อดีอยู่ที่คำว่า “Free” (อิสระ) นี่เอง ที่ช่างดึงดูดใจ ชวนให้ใครต่อใครอยากเข้ามาครอบครอง สล็อตออนไลน์ เฟิร์นเองเปลี่ยนสถานะจาก “มนุษย์เงินเดือน” มาเป็น “อาชีพอิสระ” ได้เกือบ 1 ปี บอกได้เลยว่ามีทั้งข้อดีที่ดึงดูด และข้อด้อยที่ต้องคอยระวัง … “รายได้ที่มากขึ้น” แลกมากับ “ความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้น” วันนี้ว่าจ้าง วันรุ่งขึ้นเลิกจ้าง ก็มีให้เห็นในทุกสายงานของคนที่มีอาชีพอิสระ… เพราะไม่ใช่แค่เราที่มี “อิสระ” ในการเลือกงาน แต่ผู้ว่าจ้างก็มี “อิสระ” ในการเลือกว่าจะจ้างเราหรือไม่…เช่นกัน...

3 เคล็ดลับ บริหารเงิน “มนุษย์เงินเดือน”

“มนุษย์เงินเดือน” คำยอดฮิต ที่ใช้นิยามผู้ที่มีรายได้ประจำ ทั้งข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน หรือแม้แต่ผู้บริหารน้อย – ใหญ่ ข้อดีของ “มนุษย์เงินเดือน” ก็คือ “ความแน่นอน” ของรายได้ ที่สม่ำเสมอทั้งในแง่ของ “วันที่” เงินเดือนออก และ “จำนวน” ที่จะได้รับในแต่ละเดือน สล็อตออนไลน์ แต่นั่นก็กลายเป็นข้อด้อยเช่นกันเพราะว่าเงินที่ได้รับ “มีความแน่นอน…มากเกินไป” (ไม่มากไปกว่านี้) นั่นเอง ^__* รู้แบบนี้แล้ว มาดูกันดีกว่าว่า 3 เคล็ดลับ บริหารเงิน “มนุษย์เงินเดือน” รับศักราชใหม่…มีอะไรบ้าง จน...

คุยอีกทีก่อนภาษีบังคับใช้

แป๊บเดียว ก็จะถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ วันที่ภาษีมรดกและภาษีการรับการให้จะมีผลบังคับใช้กันแล้ว ชาวบ้านอย่างเราคงไม่สนใจเท่าไหร่ (ก็เราไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้น) พวกเราสนใจ เฝ้ารอโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่มากกว่า แต่ในเมื่อเรื่องภาษีการรับมรดกกับภาษีการรับการให้เกิดก่อน เราก็มาคุยเรื่องนี้ก่อนดีกว่า เริ่มจากภาษีมรดกก่อนเลย เป็นกรณีให้หลังตาย และเป็นกรณีให้โดยไม่มีค่าตอบแทน สล็อตออนไลน์ ทรัพย์มรดกที่ต้องเสียภาษีมรดก ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เงินฝากหรือเงินอื่นใดมีลักษณะอย่างเดียวกัน ยานพาหนะที่มีหลักฐานทางทะเบียน และทรัพย์สินทางการเงินที่กำหนดเพิ่มขึ้นโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทย“ กองมรดกของผู้ตาย” รวมถึงทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย (ก่อนถึงแก่ความตาย) แต่ไม่รวมถึง ทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในขณะหรือในภายหลังที่ผู้ตายถึงแก่ความตาย (เช่น เงินที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิต เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นต้น) และทรัพย์สินอื่นนอกจากที่ระบุข้างต้นไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีการรับมรดก ผู้ได้รับทรัพย์มรดก...