Daily Archive: February 23, 2021

แค่คิดว่า “ยัง” ก็ “พัง” แล้ว

ปีนี้ก็ผ่านไป 9 เดือนแล้ว ใครยังไม่ออมเงินแม้แต่บาทเดียว ยกมือขึ้น อย่าชะล่าใจเพราะหากยังลั้นลากับการใช้เงินเพลินจนลืมวางแผน เพราะอย่าลืม แค่ “ยัง” คำๆ เดียว อาจกลายเป็นคนแบกหนี้ไปจนแก่เฒ่า ยังไม่ถึงเวลา “เก็บเงินเพื่อเกษียณหรือยัง” บางคนที่เจอคำถามนี้ มักตอบว่า “อายุแค่ 30 เอง จะรีบไปไหน” หรือ “เวลามีถมเถ อายุขึ้นเลข 4 ค่อยว่ากัน” slotxo แม้จะไม่มีคำว่า “สาย” กับการวางแผนการเงิน แต่หากเริ่ม “ช้า” ก็จะหนักกับเงินที่ต้องแบ่งมาออมในแต่ละเดือน เพราะยิ่งอายุมากขึ้นเรื่อยๆ ถ้าต้องการมีเงินเก็บไว้ใช้หลังวัยเกษียณให้เพียงพอไปจนถึงวันสิ้นลมหายใจก็ต้องลงทุนในแต่ละเดือนไม่ใช่หลักร้อยหลักพันบาท...