Daily Archive: February 19, 2021

สัญญาณอันตราย หนี้ท่วมหัวจากบัตรเครดิต

ในยุคแห่งเทคโนโลยีและดิจิทัลที่ผู้คนล้วนแล้วแต่ชื่นชอบความสะดวกสบาย ทันสมัย รวดเร็วทันใจ และการใช้บัตรเครดิตถือเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิตมากขึ้น ด้วยเทรนด์การซื้อสินค้าออนไลน์สูงขึ้นและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากบัตรเครดิต เมื่อบัตรเครดิตสามารถตอบสนองวิถีการใช้ชีวิตให้เกิดความสะดวกสบาย ทำให้หลายคนขาดความระมัดระวังและขาดวินัยทางการเงินในการใช้จ่าย จนนำไปสู่ภาวะการมีหนี้สินท่วมหัว และนี่คือสัญญาณอันตรายที่กำลังเตือนว่า “กำลังมีหนี้สินท่วมหัวจากบัตรเครดิตหรือไม่” slotxo ผ่อนชำระตามจำนวนยอดหนี้ขั้นต่ำของบัตรเครดิตเมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มจ่ายบัตรเครดิตขั้นต่ำ แสดงว่ากำลังขาดความสามารถในการชำระหนี้ได้เต็มจำนวนและเริ่มจ่ายหนี้ไม่ไหว ซึ่งรู้หรือไม่ว่าการจ่ายขั้นต่ำ แปลว่า ต้องจ่ายดอกเบี้ยกว่า 18% โดยไม่จำเป็น และกว่าจะจ่ายหนี้หมดต้องใช้เวลานานขึ้น มีรายจ่ายจากบัตรเครดิตเกินกว่า 40% ของรายได้แต่ละเดือนโดยปกติแล้วควรมีหนี้บัตรเครดิตไม่เกิน 10 – 20% ของเงินเดือน และควรเป็นการใช้จ่ายเพื่อความจำเป็น เช่น อาหาร สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก เป็นต้น แต่หากจ่ายหนี้บัตรเครดิตสูงทะลุ...

เลือกกู้หนี้กับสถาบันการเงินแบบไหน ให้โดนใจ

“อโรคยา ปรมาลาภา” ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ แต่จะดีกว่านั้นหากไม่มีหนี้สิน กล่าวได้ว่าการไม่มีโรคบ่งบอกถึงสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทำให้ “สุขกาย” ส่วนการไม่มีหนี้สินสะท้อนถึงสุขภาพการเงินที่แข็งแกร่งทำให้ “สุขใจ” อย่างไรก็ตาม การมีหนี้สินไม่ใช่สิ่งเลวร้ายเสมอไป เพราะการกู้ยืมทำให้ได้ครอบครองสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงมากกว่าเงินที่มีอยู่และกู้เพื่อดำรงชีพได้ เช่น บ้าน รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า แต่ก่อนตัดสินใจกู้เงิน ต้องเลือกกู้กับสถาบันการเงินที่ให้ข้อเสนอที่ดีที่สุด โดยปัจจัยที่ต้องพิจารณา มีดังนี้ slotxo เลือกให้เหมาะสม สินเชื่อของสถาบันการเงินมีหลายประเภท ผู้ขอสินเชื่อควรเลือกประเภทสินเชื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น สินเชื่อบ้านแลกเงิน (Home for Cash) เหมาะสำหรับผู้ที่มีหลักประกันเงินกู้เป็นบ้านที่อยู่อาศัยซึ่งปลอดภาระผูกพันและต้องการเงินทุนจำนวนมากพอสมควรเพื่อประกอบธุรกิจ คิดดอกเบี้ยแบบต้นลดดอกลด โดยอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการเลือกรูปแบบของการคิดดอกเบี้ย การทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อและสถาบันการเงิน ข้อเสีย คือ...

เด็ก – ผู้สูงวัย เลือกซื้อประกันสุขภาพอย่างไรดี

การเจ็บป่วยจากโรคภัยต่างๆ เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อาจหลีกหนีได้ ดังนั้น การทำประกันสุขภาพจึงเป็นทางเลือกในการผลักภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากค่ารักษาพยาบาลได้ดีที่สุด การเลือกซื้อประกันสุขภาพจึงมีความจำเป็น ควรเลือกแผนและรายละเอียดของความคุ้มครองให้ตรงความต้องการในแต่ละช่วงอายุ คำถามจึงตามมาว่า วัยเด็กกับผู้สูงวัย ควรพิจารณาอะไรก่อนตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพ slotxo ระยะเวลาความคุ้มครองที่แตกต่าง วัยเด็ก คือ ช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี เป็นช่วงที่ร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่ยังไม่แข็งแรง ทำให้มีโอกาสเจ็บป่วย ไม่สบายได้ง่าย แต่พอเริ่มโตขึ้นจนถึงอายุประมาณ 7 ปี การเจ็บป่วยจะเริ่มลดลงตามการเติบโตและมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงขึ้น ดังนั้น ช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเพราะมีโอกาสที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูง คือ ในช่วง 6 ปีแรก ในทางกลับกันพอเริ่มมีอายุมากขึ้น โรคภัยก็จะเพิ่มสูงขึ้น เริ่มจากช่วงอายุประมาณ 45 ปีขึ้นไป...

เทคนิคปลดหนี้บัตรเครดิตให้หมดเร็ว

ในสภาพสังคมปัจจุบัน บัตรเครดิตมีบทบาทอย่างมากในการใช้จ่ายของมนุษย์เงินเดือน เมื่อไหร่ที่อยากได้สิ่งของอะไร ก็รูดบัตรเครดิตแล้วก็รูดไปเรื่อยๆ หรือหากมีเงินไม่พอใช้จ่าย ก็มักจะหันมาพึ่งบัตรเครดิต slotxo บัตรเครดิต ทำให้มีเงินใช้หรือได้ของที่อยากได้โดยไม่ต้องรอเก็บเงินก่อนแล้วค่อยไปซื้อ พฤติกรรมดังกล่าวทำให้หลายคนกลายเป็นหนี้ได้ง่าย หากมีบัตรเครดิตหลายใบและเป็นหนี้ทุกใบ กว่าจะเคลียร์หนี้ได้หมดก็ต้องใช้เวลานาน ดังนั้น เมื่อเกิดวิกฤติทางการเงินจากการเป็นหนี้บัตรเครดิต สิ่งแรกที่ควรจัดการ คือ ตั้งสติและพยายามทบทวนการใช้จ่ายของตัวเองว่า เป็นหนี้เพราะอะไร เพื่อจะได้หาแนวทางแก้ไขและปลดหนี้ให้เร็ว xoslot สำรวจหนี้ที่มีอยู่ทั้งหมด โดยสำรวจยอดหนี้มีอยู่เท่าไหร่ เจ้าหนี้มีกี่ราย ดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย เพื่อจะได้ทราบว่าควรจัดการหนี้ก้อนไหนเป็นอันดับแรก จากนั้นเปรียบเทียบเงื่อนไขของการชำระหนี้ โดยต้องจัดการหนี้ที่มีเงื่อนไขเข้มงวดก่อน วิธีนี้จะช่วยให้ประหยัดดอกเบี้ย หรือเลือกใช้วิธีการจ่ายหนี้บัตรเครดิตที่จำนวนยอดน้อยๆ ก่อน เพื่อจะได้มีกำลังใจในการจ่ายหนี้ก้อนถัดไป จัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย...

ผ่อน 0% สัญญาณเตือนการก่อหนี้

เชื่อว่าหลายคนต้องเคย หรืออย่างน้อยต้องลังเลใจกับโปรโมชั่นการผ่อนสินค้าด้วยการคิดอัตราดอกเบี้ย 0% slotxo “ดีจัง สินค้าชิ้นนี้สามารถผ่อน 0% ได้ด้วย กำลังคิดอยากได้อยู่พอดี” “ของแบบนี้ ต้องมีไว้ ยิ่งตอนนี้ให้เราผ่อน 0% ด้วย คิดเป็นต่อเดือนแล้วไม่มากเท่าไร น่าจะพอจ่ายไหว เอาไว้ก่อนก็แล้วกัน” กับดักทางการตลาดแบบนี้ สามารถทำให้ไขว้เขวมานักต่อนัก แต่คำถามตามมาคือ ผ่อน 0% ไม่ดีตรงไหน ก็จ่ายต่อเดือนน้อยลง xoslot การที่จะใช้บริการซื้อของเงินผ่อน โดยเฉพาะการผ่อน 0% จริงๆ แล้วมีทั้งประโยชน์และข้อควรระมัดระวัง ดอกเบี้ย 0% เป็นสัญญาตลอดหรือแค่ชั่วคราว เช่น...

เกษียณสุขด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

“วันนี้คุณวางแผนเกษียณแล้วหรือยัง” คำถามนี้เป็นคำถามที่หลายคนยังไม่ค่อยนึกถึง และไม่ค่อยให้ความสำคัญ ยิ่งถ้าพูดเรื่องนี้กับวัยเริ่มต้นทำงานยิ่งรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัว ในทางกลับกัน ถ้าพูดกับผู้ที่อายุวัยกลางคน หลายคนเริ่มรู้สึกว่าอาจสายไปเสียแล้วที่ยังเก็บเงินเพื่อเกษียณไม่พอ แต่ละคนจะเริ่มต้นวางแผนเพื่อการเกษียณ เมื่อไรและอย่างไร ? การวางแผนเกษียณอายุ ไม่มีช้าไป ไม่มีเร็วไป แต่อยู่ที่ว่าเริ่มลงมือทำเมื่อไร หากเริ่มต้นได้เร็วเท่าไรก็จะยิ่งบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้เร็วเท่านั้น ดังนั้น ก่อนที่จะเริ่มวางแผนเกษียณอายุ สิ่งแรกที่ต้องพิจารณา คือ ควรทราบว่าตัวเองควรมีเงินประมาณเท่าไร เพื่อใช้ในวัยเกษียณ ณ วันที่หยุดทำงาน ไม่มีรายได้ประจำ slotxo โดยส่วนใหญ่จะเกษียณอายุประมาณ 60 ปี ดังนั้น สิ่งที่ควรพิจาณา ปัจจุบันอายุเท่าไร เพื่อพิจารณาช่วงระยะเวลาที่เหลือในการทำงานหาเงิน ก่อนวันที่จะเกษียณอายุ คาดว่าหลังเกษียณอายุจะใช้เงินไปอีกกี่ปี...

สร้างหนี้เมื่อพร้อม สำรวจตัวเองก่อนสร้างหนี้

“อิณาทานัง ทุกขัง โลเก การเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลก” พุทธศาสนสุภาษิตสุดคลาสสิค ที่ยังเป็นจริง เป็นสัจธรรมแห่งชีวิตมนุษย์ไม่เปลี่ยน ไม่ว่าโลกจะหมุนเร็วเพียงใด เทคโนโลยีจะทันสมัยขนาดไหน เราก็ยังเห็นคนเป็นทุกข์จากการเป็นหนี้อยู่เสมอ ปัญหาหนี้สินถือเป็นปัญหาอันดับต้นๆ ที่นอกจากจะบั่นทอนความสุขความสงบในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของผู้เป็นหนี้แล้วยังอาจก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจระดับประเทศได้อีกด้วย มีข้อมูลจากการศึกษาวิจัยและจากการสำรวจของหลายสำนัก ระบุตรงกันว่าสถานการณ์หนี้สินครัวเรือน ซึ่งเป็นหนี้สินส่วนบุคคลในประเทศไทยมีความน่ากังวลอยู่ไม่น้อย ทั้งข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่าปัจจุบันหนี้ครัวเรือนไทยสูงเป็นอันดับ 2 ของเอเชีย slotxo ข้อมูลจากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ที่เปิดเผยรายงานการวิจัยเมื่อปี 2560 เรื่อง “มุมมองใหม่หนี้ครัวเรือนไทยผ่าน Big Data ของเครดิตบูโร” โดยใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ที่ครอบคลุมหนี้ 87%...

อยากแปลงหนี้นอกระบบเข้าสู่หนี้ในระบบ ทำตามนี้

“หนี้” ถ้าเลือกได้คงไม่มีใครอยากเป็นหนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนี้นอกระบบ ซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วว่าผู้กู้จะโดนเอาเปรียบและจะโดนติดตามหนี้ตลอดเวลา ที่สำคัญหนีไม่พ้นดอกเบี้ยที่สูงลิบ จ่ายเท่าไหร่ก็ไม่มีวันจบ แต่ทุกปัญหามีทางออก ถ้าเป็นหนี้นอกระบบแล้วอยากเข้าสู่ในระบบ ทำตามนี้ slotxo ต้องเตรียมตัวเอง คนที่กู้หนี้นอกระบบส่วนใหญ่เกิดจากเงินไม่พอใช้ เช่น ต้องการใช้เงินฉุกเฉิน เงินในแต่ละเดือนไม่พอใช้ หรือกู้ไปคืนหนี้ก้อนอื่น ดังนั้น คนที่ต้องการแก้หนี้ต้องมีความตั้งใจ มีวินัย โดยเริ่มจากการแก้ไขหนี้ที่มีดอกเบี้ยชำระที่สูง มาแปลงเป็นหนี้ที่มีอัตราการชำระดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า และต้องไม่ก่อหนี้นอกระบบก้อนใหม่เด็ดขาด ทำรายการรายรับรายจ่าย เพื่อทราบสถานะทางการเงินของตัวเองว่าในแต่ละเดือนมีใช้เพียงพอหรือไม่ ถ้าใช้ไม่พอจะต้องลดค่าใช้จ่ายด้านไหน ซึ่งดูได้จากรายจ่ายที่จดว่ารายการไหนเป็นค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือรายการไหนสามารถประหยัด ลดค่าใช้จ่ายได้ เพื่อให้ในแต่ละเดือนมีเงินเหลือ ถ้าไม่สามารถลดรายจ่ายได้ ก็ต้องหารายได้เพิ่ม เช่น ทำอาชีพเสริม xoslot หรือถ้ามีสินทรัพย์ที่มีค่า...