Daily Archive: February 18, 2021

สินเชื่อบ้านผู้สูงอายุเพื่อการเกษียณ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ประมาณการสัดส่วนผู้สูงวัยไว้ว่า ในปี 2563 จะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปจำนวน 12 ล้านคน หรือ 18% ของประชากรทั้งหมด ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการสำรวจทักษะทางการเงินกับองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ในปี 2558 ซึ่งเป็นโครงการสำรวจต่อเนื่องทุก 2 – 3 ปี พบว่าพฤติกรรมการออมเงินของคนไทยทั้งในแง่ออมเพื่อเกษียณและออมเผื่อฉุกเฉินควรได้รับการส่งเสริมให้ดีขึ้น เนื่องจากพบว่าคนไทยที่วางแผนเก็บออมเพื่อยามชราและสามารถทำได้ตามแผนที่วางไว้มีเพียง 14.2% slotxo นอกจากนี้ มีคนไทยที่ไม่ทราบหรือไม่แน่ใจว่าตัวเองมีเงินออมเผื่อฉุกเฉินเพียงพอหรือไม่ถึง 32.2% และมีคนไทยอีก 37.3% ที่มีเงินออมเผื่อฉุกเฉินรองรับการใช้จ่ายไม่ถึง 3 เดือน สำหรับด้านทัศนคติทางการเงิน...

ประกันสุขภาพ เลือกแบบเหมาจ่ายดีหรือไม่

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายก็เหมือนการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์ คือ บริษัทที่รับประกันจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้ผู้เอาประกันในกรณีที่เจ็บป่วยตามทุนประกันที่ได้เลือกแผนประกันไว้ จึงมีหลายคนที่สนใจเลือกซื้อแบบเหมาจ่าย แต่ก่อนตัดสินใจซื้อควรพิจารณาข้อมูลให้ละเอียดก่อน slotxo ค่าเบี้ยประกัน เบี้ยประกันแบบเหมาจ่ายจะมีค่าเบี้ยสูงกว่าการเลือกซื้อสัญญาแนบท้ายประกันชีวิตแบบแยกซื้อ แต่ข้อดีของประกันแบบเหมาจ่าย คือ ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน การเคลมทำได้ง่าย และสะดวก แผนความคุ้มครองไม่ซับซ้อน ดังนั้น ผู้ที่ต้องการซื้อประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายต้องยอมเสียเบี้ยประกันที่แพง ส่วนความคุ้มครองสุขภาพแบบซื้อแยก สามารถเลือกแผนตามที่ต้องการ ไม่ต้องซื้อหมดทุกรายการ เพราะอาจจะไม่ต้องการความคุ้มครองก็ได้ xoslot ค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลที่จะใช้บริการ ถึงจะเป็นประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย แต่จะมีข้อจำกัดของวงเงินค่าใช้จ่ายบางอย่าง เช่น ค่าห้องพัก ดังนั้น ต้องพิจารณาค่าใช้จ่ายด้านห้องพักในโรงพยาบาลที่คาดว่าจะเข้ารับการรักษาเมื่อยามเจ็บป่วยด้วยว่า เพียงพอกับค่าใช้จ่ายหรือไม่ เครดิตฟรี สวัสดิการที่มีอยู่ สำหรับพนักงานประจำที่มีสวัสดิการทางด้านการรักษาพยาบาล ให้พิจารณาความคุ้มครองที่ได้รับว่าเพียงพอกับค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยหรือไม่ ถ้าไม่เพียงพออาจจะต้องมองหาประกันสุขภาพเพิ่มเติม...

สัญญาณเตือน หนี้เกินตัว

ผลการศึกษาของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ที่อ้างอิงข้อมูลจากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ระบุว่า “คนไทยเป็นหนี้เร็วขึ้น – มากขึ้น – นานขึ้น” “เป็นหนี้เร็วขึ้น” เริ่มก่อหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อย และ 1 ใน 5 หรือ 20% ของผู้กู้ช่วงอายุ 29 ปีเป็นหนี้เสีย slotxo “เป็นหนี้มากขึ้น” ปริมาณหนี้ต่อหัวสูงขึ้นจาก 377,109 บาท เป็น 552,499 บาท ในช่วง 10...

โปะหนี้บ้าน ดีอย่างไร

“บ้าน” เป็นสิ่งแรกๆ ที่หลายคนอยากได้มาครอบครอง และเมื่อได้มาครอบครองแล้ว พบว่าความรู้สึกก่อนซื้อกับหลังซื้อช่างแตกต่างกัน โดยก่อนซื้อก็ได้คิดพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ทั้งทำเล ลักษณะบ้าน สภาวะแวดล้อม รวมถึงถ้าผ่อนไม่ไหวต้องการขาย จะได้กำไรหรือไม่ ก่อนจะคิดไปไกลถึงขั้นนั้น ขอนำเสนอวิธีการสร้างหนี้ วิธีการปลดหนี้บ้านและเสียดอกเบี้ยน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ slotxo หนี้ก้อนแรกจากการซื้อบ้าน เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ธนาคารอนุมัติเงินกู้ เพื่อนำมาชำระหนี้กับเจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ และผู้ซื้อจะได้ครอบครองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ก็ต่อเมื่อผ่อนชำระหนี้กับธนาคารหมดแล้ว ดังนั้น เคล็ดลับเบื้องต้นของการปลดหนี้บ้านอย่างรวดเร็ว อันดับแรก คือ เลือกธนาคารที่ให้กู้ยืมโดยคิดอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำ จากนั้นก็เข้าสู่วิธีการโปะหนี้บ้าน (ขอยกตัวอย่างออกเป็น 2 กรณี) xoslot กรณีที่ 1 เลือกวิธีการชำระดอกเบี้ยแบบคงที่ 3% หากผู้กู้...

การเวนคืนกรมธรรม์ มีข้อดี ข้อเสียอย่างไร

“พี่มีประกันชีวิตอยู่แล้ว คงไม่ซื้อเพิ่มหรอก” คาถากันตัวแทนที่มาเสนอขายประกันชีวิตที่หลายคนชอบใช้กัน ทั้งที่จริงประกันชีวิตเป็นผลิตภัณฑ์การเงินที่จำเป็น เพราะเป็นผลิตภัณฑ์การเงินสำหรับการบริหารความเสี่ยง กรณีมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้น แต่ก็ยังมีบางคนที่มีทัศนคติลบกับประกันชีวิต ปัจจุบันคนไทยรู้จักผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตกันเป็นอย่างดี แต่มีประเด็นหนึ่งที่ยังมีข้อสงสัยกันอยู่ คือ การเวนคืนกรมธรรม์ โดยคำถามหลักคงหนีไม่พ้น “การเวนคืนมีประโยชน์หรือเสียประโยชน์” slotxo ข้อดี กรณีซื้อประกันชีวิตผิดแบบตั้งแต่ต้น เพราะส่วนใหญ่คนไทยจะซื้อประกันชีวิตเพราะถูกขายมากกว่าอยากซื้อ หลายคนจึงซื้อประกันชีวิตด้วยความเกรงใจ ไม่มีความรู้ความเข้าใจในกรมธรรม์ที่ซื้อ การเวนคืนกรมธรรม์เดิม เพื่อซื้อกรมธรรม์ที่เหมาะสมก็เหมือนการเริ่มต้นใหม่ กรณีที่กรมธรรม์เดิมไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการ เช่น เดิมซื้อกรมธรรม์ที่ทุนประกันสูงๆ เนื่องจากมีภาระความรับผิดชอบมาก เช่น มีภาระหนี้สินสูง แต่ปัจจุบันภาระความรับผิดชอบลดลงหรือหนี้สินไม่มีแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องแบกภาระการจ่ายเบี้ยประกันสูงๆ เพื่อทุนประกันสูงอีกต่อไป การเวนคืนกรมธรรม์ เพื่อลดภาระหรือมองหาช่องทางการออมเงินใหม่ที่ดีกว่าก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดี xoslot กรณีที่กรมธรรม์ใหม่ให้ประโยชน์มากกว่ากรมธรรม์เดิม...

เลือกประกันสุขภาพ ให้เหมาะกับตัวเอง

การไม่เป็นโรคเป็นลาภอันประเสริฐ แต่ความเป็นจริงของชีวิตทุกคนคงเคยเผชิญเหตุการณ์การเจ็บป่วยของตนเองและคนรอบข้าง ซึ่งเมื่อเข้าทำการรักษาตัวในโรงพยาบาล มักจะเจอคำถามว่า “มีประกันหรือเปล่า” “ใช้สิทธิการรักษาพยาบาลอะไรบ้าง” สิ่งที่ไม่เคยต่อรองหรือปฏิเสธได้เลย คือ ค่ารักษาพยาบาล ซึ่งบางคนเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตต้องนำมาจ่ายค่ารักษาพยาบาล ดังนั้น การวางแผนประกันสุขภาพจึงมีความสำคัญ เพราะเป็นการบริหารความเสี่ยงในการวางแผนการเงิน ปัจจัยที่ควรนำมาพิจารณาเลือกซื้อประกันสุขภาพให้เหมาะกับตัวเอง มีดังนี้ slotxo ประเมินความเสี่ยง โรคที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ เช่น เบาหวาน มะเร็ง ว่าคนในครอบครัวเป็นกันหรือไม่ มีโอกาสถ่ายทอดมายังตัวเองหรือไม่พฤติกรรมของตนเองว่า ดื่มสุรา สูบบุหรี่ นอนดึก ชอบกินของทอด หวาน มัน เค็ม เครียด ไม่ออกกำลังกาย นั่งทำงานนานไม่เปลี่ยนอิริยาบถ ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งโรคความดันโลหิตสูง...