Daily Archive: February 16, 2021

เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนซื้อรถ

รถยนต์เป็นความฝันลำดับแรกๆ ของใครหลายคน แต่ก็เป็นความฝันที่มีมูลค่าสูงพอสมควร นั่นแปลว่า ต้องใช้เวลาเตรียมตัว เตรียมใจ และที่สำคัญ คือ เตรียมเงิน ดังนั้น ก่อนตัดสินใจซื้อรถควรชั่งน้ำหนักดูให้ดีก่อนว่ารถคันนั้น “แค่อยากได้” หรือ “จำเป็นต้องใช้จริงๆ” โดยหากตัดสินใจแน่แล้วว่าจะซื้อรถ ควรเริ่มหาข้อมูลและรายละเอียดของรถคันนั้น ขณะเดียวกันต้องดูว่าเงินในกระเป๋ามีมากน้อยเพียงใด ถ้ามีเงินไม่มากพอก็ต้องขอกู้เงินเพิ่มเติม slotxo และหากจำกันได้ หนี้รถสามารถเป็นได้ทั้งหนี้ดีและหนี้ไม่ดี ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และลักษณะการนำไปใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์ ซึ่งหากรถคันนั้นสามารถสร้างรายได้ เช่น เป็นพนักงานขาย ต้องขับรถไปพบลูกค้า หรือซื้อเพื่อขับไปทำงาน ก็เรียกได้ว่าหนี้รถก้อนนี้เป็นหนี้ดี แต่หากซื้อรถโดยไม่จำเป็นหรือไม่สามารถนำรถไปหารายได้เพิ่มเติมได้ก็ถือว่าหนี้รถก้อนนี้เป็นหนี้ไม่ดี ดังนั้น ก่อนกู้เงินเพื่อซื้อรถ ควรพิจารณาให้ถี่ถ้วนว่า หนี้รถก้อนนี้เป็นหนี้ดีจริงๆ หรือไม่...

อยากทำประกัน แบ่งเงินมาทำเท่าไรดี

เมื่อจะทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพกับเงินเก็บก้อนแรก อาจมีข้อสงสัยว่าควรจะแบ่งสัดส่วนการชำระเบี้ยประกันอย่างไรเพื่อไม่ให้กระทบการเงินส่วนอื่นๆ และสามารถชำระเบี้ยประกันได้ครบตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยการจัดสรรเงินเพื่อทำประกัน อาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มตามลักษณะการได้มาของรายได้คือ ผู้ที่มีรายได้หลักจากเงินเดือน และผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้ในแต่ละเดือนไม่แน่นอน slotxo โดยกลุ่มที่มีรายได้หลักมาจากเงินเดือน สามารถวางแผนแบ่งเงินมาทำประกันได้ง่าย เพราะมีรายได้สม่ำเสมอและแน่นอน โดยหลักการเบื้องต้น คือ ควรแบ่งเงินประมาณ 10 – 20% ของรายได้ในแต่ละเดือนมาทำประกัน และเพื่อไม่ให้กระทบกับเงินก้อนอื่นๆ การทำประกันควรคำนึงถึงประโยชน์ของการทำประกันผลประโยชน์ทางด้านภาษี วงเงินความคุ้มครองเงินเก็บในอนาคต รวมถึงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล หากเกิดการเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุไว้ด้วย xoslot และเมื่อเงินเดือนหรือรายได้เพิ่มขึ้น หากยังคงรักษาสัดส่วนแบ่งเงินมาทำประกันไว้ได้เป็นอย่างดี ก็สามารถมีเงินเก็บและมีความคุ้มครองทางประกันที่มากขึ้นด้วย เช่น เริ่มทำงานได้เงินเดือนละ 15,000 บาท แบ่งเงินมา...

ตลาดผันผวน ทำอย่างไรกับพอร์ตกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดีหรือเปล่า” ประโยคที่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นึกคิดแทบทุกวันในช่วงเกิดวิกฤติ โดยเฉพาะผู้ที่มีแผนหรือนโยบายการลงทุนในหุ้น และมีสัดส่วนค่อนข้างเยอะ จึงรู้สึกกังวลกับความผันผวนของราคาหุ้นและผลการดำเนินงานของปีนี้ slotxo คำถาม คือ ในช่วงที่ตลาดหุ้นผันผวนเช่นนี้ ควรปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือไม่ ดร.สมชัย อมรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์บลจ.กรุงไทย อธิบายว่า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นเครื่องมือการลงทุนระยะยาว ดังนั้น ถ้ามีการเปลี่ยนไป เปลี่ยนมา จะไม่ต่างจากการลงทุนเพื่อจับจังหวะ (Market timing) “หากไม่เข้าใจจังหวะการลงทุนที่ดี ไม่มีความเชี่ยวชาญ อาจทำให้ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะการลดสัดส่วนของหุ้นลงเพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ต นั่นแปลว่า จะรับรู้การขาดทุนทันที จึงแนะนำว่า ไม่ควรปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนในช่วงตลาดผันผวน” xoslot...

โอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไป RMF

เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนและได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เป็นที่รู้กันดีว่าถ้าอายุไม่ถึง 55 ปีบริบูรณ์ แล้วนำเงินออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทั้งการพ้นสมาชิกภาพ การลาออกจากงาน นายจ้างยกเลิกกองทุนเปลี่ยนงานแต่ไม่อยากโอนย้ายกองทุนไปยังบริษัทใหม่ หรือบริษัทใหม่ไม่มีกองทุน รวมถึงไม่อยากคงเงินไว้กับบริษัทเดิม หรือเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพน้อยกว่า 5 ปี ทั้งหมดนี้ จะต้องนำเงินที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทั้งในส่วนของเงินสมทบจากนายจ้างและเงินผลประโยชน์ คือ กำไรที่ได้รับจากการลงทุนไปคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พูดง่ายๆ คือ ต้องจ่ายภาษี 2 เด้งนั่นเอง!! slotxo ดังนั้น หากต้องการรักษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีและเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง ควรใช้วิธีการโอนเงินจากเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปยังกองทุนรวม RMF แต่ก่อนจะตัดสินใจย้ายควรดูเงื่อนไขก่อน ดังนี้ xoslot เมื่อย้ายเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปยังกองทุนรวม RMF แล้ว...

ลงทุนหุ้นยั่งยืน สร้างผลตอบแทนยั่งยืนได้จริงหรือ

ทุกวันนี้บริษัทจดทะเบียนให้ความสำคัญกับการมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ และให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) เช่นเดียวกับนักลงทุน ที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Investment) ซึ่งเป็นการลงทุนที่ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นด้านการเติบโตทางผลตอบแทน แต่ยังเลือกลงทุนในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนอีกด้วย slotxo นั่นหมายความว่า นักลงทุนจะมองหาบริษัทที่มีรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ที่นอกจากจะให้ความสำคัญกับการเติบโต มีความโปร่งใส มีจรรยาบรรณในการทำงาน ดูแลพนักงาน ดูแลผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนแล้ว ยังต้องใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วย การใส่ใจดังกล่าว ไม่ใช่เป็นเพียงการบริจาคเงินช่วยเหลือเท่านั้น แต่หมายถึงการบูรณาการปัจจัยด้าน ESG เข้าไปในกระบวนการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางธุรกิจ ซึ่งการบูรณาการมีทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยต้องใส่ใจดูแลกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ (Value Chain)เพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง...

องค์กร OECD คาด “โควิด-19 ทำเศรษฐกิจโลกซบเซาอีกยาว”

ตอนนี้อย่างที่เพื่อนๆ ทราบกันครับว่า “สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบไปยังเศรษฐกิจทั่วโลก” โดยล่าสุดทางองค์กร OECD องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว ได้ออกมาเตือนว่า “หลังเหตุการณ์ โควิด-19 ระบาดใหญ่ไปทั่วโลก เศรษฐกิจโลกอาจจะต้องใช้เวลาหลายปีในการฟื้นตัว และยังเรียกร้องให้รัฐบาลหลายๆ ประเทศยกเลิกกฎเกณฑ์ด้านการใช้จ่าย เพื่อที่จะทำให้การตรวจและการรักษาอาการติดเชื้อไวรัสทำได้ง่ายขึ้น” slotxo นายกูร์เรีย เลขาธิการ OECD กล่าวว่า “ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในครั้งนี้ มีความรุนแรงมากกว่าช่วงวิกฤตการเงินโลกเมื่อ 12 ปีก่อน ความหวังในการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ และหลายเดือนต่อจากนี้ ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่หลายแห่ง จะเข้าสู่ภาวะถดถอย หรือการที่เศรษฐกิจติดลบติดต่อกัน 2 ไตรมาส ซึ่งเศรษฐกิจจะไม่ได้โตต่ำแค่ในปีนี้เท่านั้น แต่ต้องรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจในอีกหลายปีข้างหน้าอีกด้วย” ผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่ตามมา...

วิธีตรวจสอบ ใบกำกับภาษีว่าใช้ขอคืนภาษีซื้อได้หรือเปล่า

วิธีตรวจสอบ ใบกำกับภาษีว่าใช้ขอคืนภาษีซื้อได้หรือเปล่าby TAXBugnoms,Jun 25, 2020 12:46 AMwriter of newsShare on Facebook slotxo SUMMARYเวลาได้ใบกำกับภาษีมามีวิธีตรวจสอบยังไงบ้างว่าใช้ได้ ? กลัวว่าจะมีปัญหาตรงที่ภาษีซื้อไม่สามารถใช้ได้ถูกต้อง เราจะทำยังไงดี ? ลองมาฟังคำตอบกันใน ตอบคำถามภาษีเป็นภาษาคน ตอนนี้กันครับคอลัมน์ ตอบปัญหาภาษีแบบภาษาคน โดยพรี่หนอม TAXBugnoms ที่จะมาไขข้อข้องใจปัญหาด้านภาษีแบบนี้เป็นประจำ หากใครมีคำถามสามารถแวะมาพูดคุยได้ที่กลุ่ม ภาษีมีคำตอบ : ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนปัญหาภาษี ได้เลยครับเวลาได้ใบกำกับภาษีมามีวิธีตรวจสอบยังไงบ้างว่าใช้ได้ ? คำถามนี้ต้องถามกลับด้วยครับว่า คำว่า “ใช้ได้”...

ธนาคารส่งข้อมูลให้สรรพากร บริษัทโดนส่งกับเขาด้วยไหม?

ธนาคารส่งข้อมูลให้สรรพากร บริษัทโดนส่งกับเขาด้วยไหม?by TAXBugnoms,Jun 30, 2020 8:48 AMwriter of newsShare on Facebook slotxo SUMMARYธนาคารส่งข้อมูลให้สรรพากร บริษัทที่เป็นนิติบุคคลโดนส่งข้อมูลกับเขาไหม? ลองมาฟังคำตอบกันใน ตอบคำถามภาษีเป็นภาษาคน ตอนนี้กันครับคอลัมน์ ตอบปัญหาภาษีแบบภาษาคน โดยพรี่หนอม TAXBugnoms ที่จะมาไขข้อข้องใจปัญหาด้านภาษีแบบนี้เป็นประจำ หากใครมีคำถามสามารถแวะมาพูดคุยได้ที่กลุ่ม ภาษีมีคำตอบ : ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนปัญหาภาษี ได้เลยครับกรณี ธนาคารส่งข้อมูลให้สรรพากร ถ้าผมเปิดเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน (นิติบุคคล) จะโดนส่งกับเขาด้วยไหม? แล้วยอดเงิน 2 ล้านบาทนี่นับยังไงดี...