เรื่องต้องรู้ ก่อนเข้าสู่วัยเกษียณ

ชีวิตก็เหมือนการเดินทางที่ทุกคนต่างต้องการถึงเป้าหมายด้วยความปลอดภัย โดยระหว่างการเดินทางก็ต้องมีการตรวจเช็ครถเป็นระยะและแวะพักข้างทางบ้าง ซึ่งอาจทำให้ถึงจุดหมายช้าลง แต่ก็เพื่อให้มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุด ชีวิตก็เช่นเดียวกัน ในทุกช่วงอายุ
กว่าจะถึงอิสรภาพในวัยเกษียณมักไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ อย่างไรก็ตาม หากเข้าใจ มีเป้าหมาย และลงมือทำ รับรองจะมีวัยเกษียณที่มีความสุขแน่นอน

slotxo

รู้จักตั้งเป้าหมายกำหนดอายุเกษียณ
การตั้งเป้าหมายเกษียณอายุ จะทำให้เกิดความกระตือรือร้นในการเตรียมตัว อายุเกษียณคนไทยอยู่ในช่วง 55 – 60 ปี แม้จะมีประกาศขยายอายุเกษียณของข้าราชการเป็น 63 ปี แต่ก็ต้องใช้เวลาเปลี่ยนผ่านอีก 6 ปี ในขณะที่บางคนก็อาจอยากเกษียณอายุก่อน
ซึ่งกรณีนี้ยิ่งต้องมีการวางแผนเพื่อเตรียมเงิน เตรียมร่างกาย เตรียมจิตใจให้พร้อมเมื่อถึงอายุที่ตั้งเป้าหมายไว้

รู้ประมาณการระยะเวลาที่จะใช้ชีวิตหลังเกษียณกี่ปี
เพื่อให้รู้ว่าหลังจากไม่มีรายได้จะต้องเตรียมเงินเท่าไหร่เพื่อใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ไม่เป็นภาระของลูกหลาน โดยสามารถประเมินได้จากอายุขัยเฉลี่ยของคนในครอบครัว ความแข็งแรงของร่างกาย ประวัติเจ็บป่วยโรคประจำตัว พฤติกรรมการใช้ชีวิต ความเสี่ยงต่างๆ

xoslot

ประมาณค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ
รายจ่ายต่อปีสามารถประมาณได้จาก 50% -70% ของค่าใช้จ่ายในปีสุดท้ายที่คาดว่าจะเกษียณโดยจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับระดับมาตรฐานการครองชีพและวิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ที่แต่ละคนต้องการ ทั้งนี้ ยังไม่รวม “อัตราเงินเฟ้อ” และค่ารักษาพยาบาลสุขภาพเมื่อมีอายุมากขึ้น

รู้แหล่งเงินได้หลังเกษียณว่ามีอะไรบ้าง

  • กองทุนประกันสังคม – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ – กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF
  • กองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF – ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
    รู้สิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
    สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ เพราะถ้าไม่ลงทุนเตรียมร่างกายตั้งแต่เนิ่นๆ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ทานอาหารที่มีประโยชน์ ตรวจสุขภาพประจำปี อาจทำให้ต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลซึ่งมีอัตราที่สูงขึ้นเรื่อยๆ

เครดิตฟรี

สิทธิในการรักษาพยาบาลจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรู้

  • สิทธิข้าราชการ
  • ประกันชีวิตสุขภาพ
  • สิทธิหลักประกันสุขภาพ สปสช. ผู้ที่ได้รับสิทธิคือ คนไทยทุกคน ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และไม่มีสิทธิในการรักษาพยาบาลตามกฎหมายประกันสังคมหรือราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสวัสดิการอื่นๆ ที่รัฐจัดให้ ตรวจสอบสิทธิโทร.1330 กด 2 ตามด้วยเลข บัตรประชาชน 13 หลัก หรือระบบออนไลน์ www.nhso.go.th

สล็อต xo

การเตรียมตัวไว้ให้พร้อมสำหรับวัยพักผ่อนจะทำให้การเดินทางของชีวิตง่ายขึ้น การเกษียณอายุไม่ใช่เรื่องน่ากลัว ไม่ต้องกังวลสิ่งใด แต่กลับเป็นโอกาสของหลายๆ คนที่จะได้เดินทางครั้งใหม่ ดังนั้นควรศึกษาข้อมูลให้ดี เพราะทุกการลงทุนมีความเสี่ยง

You may also like...