เตรียมเงินเกษียณ เริ่มเมื่อไหร่ดี

คุณเคยคิดภาพวันที่ตัวเองเกษียณหรือไม่ ตอนนั้นคุณอยากจะอยู่ที่ไหน จะใช้ชีวิตอย่างไร จะไปท่องเที่ยวปีละกี่ครั้ง สุขภาพจะเป็นอย่างไร กิจกรรมอะไรที่อยากจะทำ มีใครคอยดูแลบ้าง ที่สำคัญต้องเตรียมเงินไว้เท่าไหร่

มีคำกล่าวว่า “เมื่อถึงวันที่เราเกษียณ ไม่ได้สำคัญว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเรามีเงินทองใช้จ่ายมากน้อยเพียงไหน แต่สำคัญที่ว่าเรามีเงินเก็บเพียงพอเพื่อใช้ในยามเกษียณหรือไม่”

ทุกคนอยากเกษียณอย่างมีความสุข มีเงินมากพอที่จะใช้ตลอดชั่วชีวิตโดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น แต่จากสถิติของ LIMRA (Life Insurance Marketing and Research Association) พบว่าใน 100 คนที่เกษียณ จะมี…

slotxo

1 คนร่ำรวย

4 คนมีอิสรภาพทางการเงิน

5 คนยังต้องทำงาน

54 คนต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่น

36 คนมีอายุไม่ถึง 65 ปี

xoslot

จากสถิติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า หากนับอายุเกษียณที่ 65 ปี เรามีโอกาสได้ใช้ชีวิตหลังเกษียณสูงถึง 64% ดังนั้น จึงควรเตรียมเงินให้เพียงพอสำหรับช่วงชีวิตหลังเกษียณอายุ

ทุกคนอยากมีเงินใช้ตอนเกษียณ แต่ทำไมมีแค่ 5% เท่านั้น ที่สามารถเกษียณได้อย่างสุขสบายโดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น สาเหตุเป็นเพราะคนส่วนหนึ่งไม่ได้คิดและไม่ได้เตรียมพร้อม ขณะที่คนอีกส่วนหนึ่งคิดและเตรียมพร้อมแต่อาจจะไม่สำเร็จ

เพื่อให้เราเกษียณได้อย่างร่ำรวยและมีอิสรภาพทางการเงิน สิ่งที่ต้องทำก็คือ ต้องเริ่มเก็บออม แต่คำถามคือ จะเริ่มเก็บออมเมื่อไหร่ดี

เครดิตฟรี

ถ้าตอนเกษียณต้องการใช้เงินคิดเป็นมูลค่า ณ วันเกษียณ เดือนละ 50,000 บาท เป็นเวลา 20 ปี โดยสมมติให้ผลตอบแทนหลังเกษียณและเงินเฟ้อเท่ากันที่ 3% แสดงว่าเราต้องมีเงิน 50,000 บาท x 12 เดือน x 20 ปี = 12 ล้านบาทเพื่อใช้ในยามเกษียณ

เพื่อที่จะมีเงินเกษียณ 12 ล้านบาท ถ้าเราสามารถหาผลตอบแทนก่อนเกษียณได้ปีละ 5% เราจะต้องเก็บเงินดังนี้

ถ้ามีเวลาเก็บเงิน 40 ปี เก็บเพียงปีละ 99,338 บาท

ถ้ามีเวลาเก็บเงิน 30 ปี เก็บเงินปีละ 180,617 บาท

ถ้ามีเวลาเก็บเงิน 20 ปี เก็บปีละ 362,911 บาท

ถ้ามีเวลาเก็บเงิน 10 ปี เก็บสูงถึงปีละ 954,054 บาท

สล็อต xo

จะเห็นได้ว่า ยิ่งมีเวลาสำหรับการออมเงินนานเท่าไหร่ จำนวนเงินที่ต้องเก็บเพื่อเกษียณสุขจะยิ่งลดลง ทำให้โอกาสที่จะไปถึงเป้าหมายจะสูงขึ้น ดังนั้น ยิ่งออมเงินเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดี

ถ้าถามว่าควรเริ่มต้นออมเงินสำหรับเกษียณตั้งแต่เมื่อไหร่ เวลาที่ดีที่สุดก็คือ วันแรกที่เริ่มมีรายได้ แต่ถ้าเวลานั้นผ่านไปแล้ว เวลาที่ดีที่สุดครั้งต่อไปก็คือ เริ่มต้นออมเงินตั้งแต่ตอนนี้เพื่อให้มีชีวิตยามเกษียณอย่างที่ตั้งใจ แม้ตอนเริ่มต้นจะเก็บได้ไม่มาก ก็ยังดีกว่าไม่เริ่มเลย

ถ้าในวันนี้สามารถจ่ายเงินเพื่อซื้อความสุขให้ตัวเองในปัจจุบันได้ ก็น่าที่จะสามารถเก็บเงินส่วนหนึ่งเพื่อซื้อความสุขในอนาคตให้กับตัวเองในยามแก่ชราด้วยเช่นกัน ดังนั้น เราจึงควรเริ่มเก็บเงินเกษียณตั้งแต่วันนี้ เพื่อจะได้มีความสุขและมีศักดิ์ศรีทางการเงินทั้งในปัจจุบันและอนาคต หากมีการวางแผนที่ดี ก็จะทำให้สามารถใช้ชีวิตได้ง่ายมากขึ้น

You may also like...