ลงทุน 1 ใน 3 ของเงินในกระเป๋า

การลงทุนที่ดี ควรลงทุน 1 ใน 3 ของเงินที่มีในกระเป๋า

ในยามที่เรามีเงินพอที่จะลงทุน ก็คงจะถึงเวลาแล้วคิดแล้วว่าจะเอาเงินที่เรามี ไปลงทุนเท่าไหร่ดี โดยวิธีการที่ดีที่สุดที่จะหาว่าเราสามารถลงทุนเท่าไหร่ดีนั้น จะใช้วิธีการคิดง่าย ๆ แบบนี้

วิธีการก็คือ ให้นำรายได้ทั้งหมดหักลบออกจากรายจ่ายทั้งหมด ผลก็คือจะห็นว่าเราเหลือเงินมากน้อยแค่ใหนที่จะใช้ในการลงทุน

จากนั้นให้แบ่งเงินออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

  1. ส่วนที่หนึ่ง ให้กันไว้เพื่อความจำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวันหรือใช้จ่ายในบ้าน

2.ส่วนที่สอง กันไว้สำหรับเป็นเงินฉุกเฉิน ซึ่งควรจะมีสัดส่วนประมาณ 6 เท่าของภาระค่าใช้จ่ายปกติ

3.ส่วนที่สาม ให้ใช้เงินส่วนนี้ในการลงทุน ซึ่งสามารถที่จะลงทุนได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

จากนั้นให้กำหนดเป้าหมายในการลงทุนให้ชัดเจน เพื่อหาคำตอบว่าเราสามารถเสี่ยงได้แค่ใหน โดยอาจจะต้องคำนวณให้เป็นตัวเลขตอบแทนที่แน่นอน โดยผลตอบแทนที่ได้นั้น จะต้องให้สูงกว่าอัตราเงินเฝ้อด้วย

นักลงทุนที่ดีควรมีเป้าหมายหรือผลตอบแทนที่คาดหวังสูงกว่าเงินเฟ้อ ควรที่จะบริหารการลงทุนให้ชนะอัตราเงินเฝ้อ ซึ่งก็ถือว่าเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งอีกด้วย

อุปสรรคสำคัญที่จะทำให้การวางแผนนี้ไม่สำเร็จก็คือ ความไม่แน่นอนของรายรับและรายจ่ายที่จะเป็นสิ่งผกผันให้แผนการลงทุนไม่สำเร็จได้ ส่วนจะเลือกการลงทุนแบบใหนหรือเลือกการลงทุนอะไรนั้น ก็ขึ้นอยู่กับความชอบหรือความถนัดของแต่ละบุคคล แต่ถ้าเราได้วางแผนที่ดีแล้วก็จะช่วยให้เราถึงเป้าหมายที่ต้องการง่ายขึ้น

You may also like...