รู้ทัน 3 กับดัก ขัดขวางแผนเกษียณ

ในการวางแผนการเงินเพื่อเกษียณ แม้จะมีการวางแผนและดำเนินการตามแผนมาเป็นอย่างดี แต่ก็ไม่อาจนิ่งนอนใจได้ว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามแผน เพราะในระหว่างทางอาจจะต้องพบเจออุปสรรคและกับดักขวางทางต่างๆ
ซึ่งทำให้ทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่งหากเอ่ยถึงปัจจัยสำคัญที่สามารถบั่นทอนเงินที่เตรียมไว้ใช้หลังวัยเกษียณได้มากที่สุดหนีคงไม่พ้นเรื่องผลตอบแทนไม่เข้าเป้า เกษียณเร็วเกินไป และสุขภาพ
ดังนั้น ถ้าทำความเข้าใจถึงกับดักทั้งสามเรื่องนี้ไว้ก่อน ก็จะทำให้สามารถรับมือได้อย่างทันท่วงทีเมื่อถึงเวลาที่ต้องเจอ

slotxo

กับดักที่ 1 : ผลตอบแทนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หลังจากเอาเงินออมไว้ในช่องทางการออมการลงทุนและมั่นใจว่าเงินจะออกดอกออกผลตามที่ตั้งใจ ทำให้มีเงินพอใช้หลังเกษียณอย่างแน่นอน แต่ปรากฏว่า
เมื่อผ่านไปสักระยะหนึ่ง ภาวะเศรษฐกิจเริ่มถดถอยเข้าสู่วิกฤติ เกิดภาวะข้าวยากหมากแพง หรืออาจะเกิดภัยธรรมชาติ ส่งผลให้การลงทุนผันผวนและผลสุดท้ายขาดทุน ทำให้เป้าหมายที่วางเอาไว้เกิดความผิดพลาด

วิธีรับมือ : ต้องกระจายสินทรัพย์ลงทุนไม่ให้กระจุกตัวอยู่ในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งมากจนเกินไป เมื่อกระจายสินทรัพย์ดีแล้วและมีระยะเวลาการลงทุนที่นานเพียงพอ จะทำให้ความผันผวนของผลตอบแทนลดน้อยถอยลง
ที่สำคัญต้องติดตามผลตอบแทนของแผนเกษียณอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงที่มีวิกฤติด้านต่างๆ หากมีอะไรไม่ชอบมาพากลที่อาจส่งผลให้สินทรัพย์ที่ลงทุนขาดทุน จะได้สามารถปรับแผนการลงทุนได้ทันเวลา

xoslot

กับดักที่ 2 : เกษียณเร็วเกินไป ทุกวันนี้หลายคนต้องการเกษียณให้เร็วที่สุด เช่น ต้องการเกษียณตอนอายุ 45 ปี หรือ 50 ปี บางคนต้องการเกษียณจากงานประจำเพื่อออกไปทำธุรกิจส่วนตัว ขณะที่บางคนจำเป็นต้องเกษียณเร็ว
เพราะเจ็บป่วยไม่สามารถทำงานต่อได้ หรือบริษัทปิดกิจการก็ต้องเกษียณแบบไม่ตั้งตัว หรือบางคนที่ทำงานอิสระ เมื่อไม่มีงาน สถานะการณ์ก็อาจไม่แตกต่างจากคนเกษียณอายุสักเท่าไหร่ ประเด็นเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อรายได้ที่นำมาวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ

วิธีรับมือ : สำหรับคนที่มีแผนเกษียณเร็ว เช่น ตั้งใจจะเกษียณตอนอายุ 45 ปี แต่เมื่อถึงวันนั้นหากสำรวจเงินที่เตรียมไว้ใช้หลังเกษียณพบว่าไม่เพียงพอแน่นอน ก็อาจจำเป็นต้องเลื่อนแผนการเกษียณออกไป
นอกจากนี้ หากทำงานประจำ รับเงินเดือน แต่มีความสามารถพิเศษ ก็อาจหางานทำเสริมเพื่อสร้างรายได้ เช่น รับสอนพิเศษ ทำขนมขาย ขายของออนไลน์ โดยเงินที่ได้ส่วนนี้ต้องนำไปลงทุนเพื่อให้ออกดอกผล
ที่สำคัญควรเป็นเงินเก็บเพื่อเอาไว้ใช้หลังวัยเกษียณ

เครดิตฟรี

กับดักที่ 3 : เจ็บป่วยระยะยาว ทุกวันนี้จะเห็นได้ว่ามีโรคภัยไข้เจ็บชนิดใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ ขณะที่อุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนตลอดเวลา หากเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ คงไม่มีปัญหา แต่หากถึงขั้นรุนแรงและต้องรักษากันยาวๆ อาจทำให้ต้องใช้เงินจำนวนมาก
ดังนั้น ค่ารักษาพยาบาลจึงถือเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ต้องวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆ โดยควรวางแผนทำประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพเอาไว้ด้วย

วิธีรับมือ : แผนเกษียณไม่ใช่เพียงแค่เตรียมเรื่องเงินเท่านั้น การเตรียมสุขภาพก็สำคัญ ดังนั้นจึงควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ ทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะ ใช้ชีวิตไม่โลดโผนจนเกินไป เพราะเมื่อถึงวัยเกษียณจะได้มีสุขภาพแข็งแรง

สล็อต xo

ตัวแปรที่นำมาใช้ประกอบการวางแผนการเงินเพื่อเกษียณในบางครั้งอาจไม่ได้ครอบคลุมถึงประวัติสุขภาพ ลักษณะงานที่ทำ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากเหตุไม่คาดฝัน รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกิดจากคนจากคนรอบข้าง
ดังนั้น ถ้าตระหนักว่าแผนการเกษียณ แท้จริงแล้วมีความซับซ้อนกว่าที่คิดและอาจต้องเผชิญกับกับดักต่างๆ ก็จะทำให้เกิดความระมัดระวังในการวางแผนมากขึ้น และโอกาสที่แผนเกษียณที่วางไว้จะเป็นไปตามเป้าหมายก็จะเป็นไปได้มากขึ้น แต่ทว่า ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง ดังนั้นควรศึกษาข้อมูลให้ดีเสียก่อน

You may also like...