บริหารเงินตามวัยอย่างไร ให้เจ๋ง

หลายๆ คนคงเคยได้ยินคำถามทำนองว่า “จะลงทุนอะไรดี” “ตอนนี้อะไรที่ให้ผลตอบแทนดี” “ลงทุนอะไรที่จะได้ผลตอบแทนเยอะ” ซึ่งจะเห็นได้ว่าเน้นแต่ผลตอบแทน แต่ไม่ได้คำนึงถึงความเสี่ยงของหุ้นที่ไปลงทุน และอาจจะไม่เหมาะกับตัวเอง เรียกได้ว่าเวลาผลตอบแทนติดลบอาจจะทำให้นอนไม่หลับก็ได้

เมื่อมีคำถามต่อมาว่า แล้วการลงทุนแบบไหนที่เหมาะกับตัวเอง จึงขอแบ่งการลงทุนและการบริหารเงินตามช่วงวัย โดยสินทรัพย์เพื่อการลงทุนแต่ละช่วงวัยจะยกมาเพียง 4 ประเภท เรียงลำดับจากความเสี่ยงสูงไปยังความเสี่ยงต่ำ

วัยเริ่มทำงานหรือในช่วงอายุประมาณ 22 – 35 ปี

slotxo

เป็นช่วงที่อายุยังน้อย มีระยะเวลาการลงทุนได้อีกนาน จึงสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ จึงควรเน้นเรื่องของการออมและการลงทุน ข้อสำคัญ คือ ควรจะมีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น รถยนต์ ให้ช้าที่สุด เพราะนอกจากต้องเสียดอกเบี้ยแล้วยังคงมีรายจ่ายต่างๆ ตามมา เช่น ค่าน้ำมัน ค่าประกัน ค่าซ่อมบำรุง เป็นต้น

สำหรับการบริหารเงินลงทุน แนะนำให้เน้นลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมหุ้น เนื่องจากในระยะยาวแล้ว ตลาดหุ้นยังคงให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจ แม้ในบางช่วงอาจจะติดลบ แต่สุดท้ายแล้วก็ยังคงกลับมาทำผลตอบแทนได้ดี สังเกตจากวิกฤตที่ผ่านมา
ดังนั้น จึงเน้นพอร์ตการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคาดหวังระยะยาวในอัตราที่สูง พอร์ตการลงทุนที่แนะนำคือ หุ้นหรือกองทุนรวมหุ้น 70% ตราสารหนี้หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ 20% สินทรัพย์ทางเลือก เช่น ทองคำ 10%

วัยสร้างครอบครัวหรือในช่วงอายุ 36 – 45 ปี

xoslot

ในวัยนี้จะเริ่มมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นมา หรืออาจจะเริ่มมีหนี้สิน เช่น ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ดังนั้น พอร์ตการลงทุนควรลดความเสี่ยงลง และควรวางแผนสำหรับปกป้องความเสี่ยง เช่น ประกันภัยหรือประกันชีวิต พอร์ตการลงทุนที่แนะนำคือ หุ้นหรือกองทุนรวมหุ้น 50% ตราสารหนี้หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ 40% สินทรัพย์ทางเลือก เช่น ทองคำ 10%

วัยเตรียมเกษียณหรือในช่วงอายุ 46 – 60 ปี

เป็นช่วงที่จะพอเห็นแล้วว่า เงินสำหรับใช้หลังเกษียณเพียงพอหรือไม่ ซึ่งหนี้สินต่างๆ เช่น บ้าน ควรวางแผนชำระให้หมดก่อนเกษียณ พอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมจึงไม่ควรมีความเสี่ยงมากนัก เนื่องจากเมื่อถึงเวลาต้องใช้เงิน พอร์ตอาจจะอยู่ในช่วงที่ผลตอบแทนไม่ดี ทำให้ไม่พอใช้
พอร์ตการลงทุนที่แนะนำคือ หุ้นหรือกองทุนรวมหุ้น 30% ตราสารหนี้หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ 60% สินทรัพย์ทางเลือก เช่น ทองคำ 10%

เครดิตฟรี

วัยหลังเกษียณหรืออายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

เป็นวัยที่ต้องวางแผนการใช้เงิน เพราะอาจจะเป็นเงินก้อนสุดท้าย ดังนั้น พอร์ตการลงทุนควรมีความเสี่ยงต่ำและมีสภาพคล่องบางส่วนเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน แต่ผลตอบแทนในระยะยาวควรชนะเงินเฟ้อ ดังนั้น พอร์ตการลงทุนที่แนะนำ คือ หุ้นหรือกองทุนรวมหุ้น 10% ตราสารหนี้หรือกองทุนรวม
ตราสารหนี้ 60% เงินฝากหรือกองทุนรวมตลาดเงิน 30%

ค่าใช้จ่ายของทุกวัยที่วางแผนได้ยากนั้น คือ ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล โดยถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือน อาจจะมีสวัสดิการของที่ทำงาน แต่ในวัยหลังเกษียณอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ที่ทำให้กระทบกับแผนการเงิน

สล็อต xo

ดังนั้น แผนปกป้องความเสี่ยงหรือแผนประกันจึงเป็นสิ่งที่ควรจะคำนึงถึง และการออกกำลังกายก็จะช่วยลดความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพได้

ทั้งนี้ ขอหมายเหตุเล็กๆ ว่าในกรณีหุ้นนั้น กองทุนรวมหุ้นจะช่วยให้กระจายการลงทุนได้มากกว่า และอาจจะแบ่งเงินบางส่วนลงทุนในกองทุนรวมที่ให้สิทธิทางภาษีได้ด้วย โดยคำแนะนำในการจัดพอร์ตนี้เป็นการแนะนำอย่างกว้างๆ เพราะบางท่านอาจรับความเสี่ยงได้สูงหรือต่ำกว่าคนในช่วงวัยเดียวกัน ขึ้นอยู่กับความรู้และประสบการณ์ในการลงทุน

หมายเหตุ : บทความนี้เพื่อใช้สำหรับศึกษาเบื้องต้นเท่านั้น มิได้มีเจตนาในการชี้นำการลงทุนแต่อย่างใด
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง ควรศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจ

You may also like...