Tagged: อยากรวย

inverstment-online

5 ทักษะจำเป็น ยุค2021

สรุปทักษะ 5 อย่างที่จะทำให้คุณไม่มีวันตกงาน ความรู้ที่เรารับมา มีอายุเท่าไหร่ก่อนจะใช้งานไม่ได้? เฉลี่ย 9 ปี กล่าวคือ ภายในทุก ๆ 4 ปี ควรจะเรียนรู้เรื่องที่เคยรู้แล้วใหม่ทั้งหมด และมีแนวโน้มว่าจะสิ่งที่เรียนรู้มาจะมีอายุสั้นลงเรื่อย ๆ โดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยี(หัวหน้าห้องเคยเรียนเขียนเว็บไซต์ได้ด้วย code html เพื่อทำเว็บหน้าละชั่วโมง จนวันนี้สามารถเสกเว็บไซต์เสร็จได้ภายใน 20 นาทีโดยไม่ต้องซื้อหนังสือเลยซักเล่ม) ความเหลื่อมล้ำระหว่างคนหางาน และบริษัทที่หาคนมาทำงานจะกว้างออกเรื่อย ๆ กล่าวคือ คนที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานกับคนที่ไม่รู้ ไม่มีความสามารถในการทำงาน จะกว้างออกเรื่อย ๆ กล่าวคือ คนไม่มีงานทำเพราะไม่มีความรู้ส่วนนายจ้างเอง ก็ต้องการจ้างก็เฉพาะคนที่ทำเป็น...