Tagged: หนี้บัตรเครดิต

สัญญาณอันตราย หนี้ท่วมหัวจากบัตรเครดิต

ในยุคแห่งเทคโนโลยีและดิจิทัลที่ผู้คนล้วนแล้วแต่ชื่นชอบความสะดวกสบาย ทันสมัย รวดเร็วทันใจ และการใช้บัตรเครดิตถือเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิตมากขึ้น ด้วยเทรนด์การซื้อสินค้าออนไลน์สูงขึ้นและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากบัตรเครดิต เมื่อบัตรเครดิตสามารถตอบสนองวิถีการใช้ชีวิตให้เกิดความสะดวกสบาย ทำให้หลายคนขาดความระมัดระวังและขาดวินัยทางการเงินในการใช้จ่าย จนนำไปสู่ภาวะการมีหนี้สินท่วมหัว และนี่คือสัญญาณอันตรายที่กำลังเตือนว่า “กำลังมีหนี้สินท่วมหัวจากบัตรเครดิตหรือไม่” slotxo ผ่อนชำระตามจำนวนยอดหนี้ขั้นต่ำของบัตรเครดิตเมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มจ่ายบัตรเครดิตขั้นต่ำ แสดงว่ากำลังขาดความสามารถในการชำระหนี้ได้เต็มจำนวนและเริ่มจ่ายหนี้ไม่ไหว ซึ่งรู้หรือไม่ว่าการจ่ายขั้นต่ำ แปลว่า ต้องจ่ายดอกเบี้ยกว่า 18% โดยไม่จำเป็น และกว่าจะจ่ายหนี้หมดต้องใช้เวลานานขึ้น มีรายจ่ายจากบัตรเครดิตเกินกว่า 40% ของรายได้แต่ละเดือนโดยปกติแล้วควรมีหนี้บัตรเครดิตไม่เกิน 10 – 20% ของเงินเดือน และควรเป็นการใช้จ่ายเพื่อความจำเป็น เช่น อาหาร สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก เป็นต้น แต่หากจ่ายหนี้บัตรเครดิตสูงทะลุ...

เทคนิคปลดหนี้บัตรเครดิตให้หมดเร็ว

ในสภาพสังคมปัจจุบัน บัตรเครดิตมีบทบาทอย่างมากในการใช้จ่ายของมนุษย์เงินเดือน เมื่อไหร่ที่อยากได้สิ่งของอะไร ก็รูดบัตรเครดิตแล้วก็รูดไปเรื่อยๆ หรือหากมีเงินไม่พอใช้จ่าย ก็มักจะหันมาพึ่งบัตรเครดิต slotxo บัตรเครดิต ทำให้มีเงินใช้หรือได้ของที่อยากได้โดยไม่ต้องรอเก็บเงินก่อนแล้วค่อยไปซื้อ พฤติกรรมดังกล่าวทำให้หลายคนกลายเป็นหนี้ได้ง่าย หากมีบัตรเครดิตหลายใบและเป็นหนี้ทุกใบ กว่าจะเคลียร์หนี้ได้หมดก็ต้องใช้เวลานาน ดังนั้น เมื่อเกิดวิกฤติทางการเงินจากการเป็นหนี้บัตรเครดิต สิ่งแรกที่ควรจัดการ คือ ตั้งสติและพยายามทบทวนการใช้จ่ายของตัวเองว่า เป็นหนี้เพราะอะไร เพื่อจะได้หาแนวทางแก้ไขและปลดหนี้ให้เร็ว xoslot สำรวจหนี้ที่มีอยู่ทั้งหมด โดยสำรวจยอดหนี้มีอยู่เท่าไหร่ เจ้าหนี้มีกี่ราย ดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย เพื่อจะได้ทราบว่าควรจัดการหนี้ก้อนไหนเป็นอันดับแรก จากนั้นเปรียบเทียบเงื่อนไขของการชำระหนี้ โดยต้องจัดการหนี้ที่มีเงื่อนไขเข้มงวดก่อน วิธีนี้จะช่วยให้ประหยัดดอกเบี้ย หรือเลือกใช้วิธีการจ่ายหนี้บัตรเครดิตที่จำนวนยอดน้อยๆ ก่อน เพื่อจะได้มีกำลังใจในการจ่ายหนี้ก้อนถัดไป จัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย...