Tagged: วางแผนการเงิน

ซื้อประกันทั้งที ซื้ออย่างไรให้คุ้มค่า

ถ้าคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนและมีสวัสดิการด้านประกันจากบริษัท ควรตัดสินใจซื้อประกันอย่างไรให้คุ้มค่า โดยที่เบี้ยประกันที่จ่ายไปก็ไม่สูญเปล่า พร้อมยังสร้างความคุ้มครองให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้ ปัจจุบันนอกจากคนไทยจะหันมาใส่ใจเรื่องการดูแลสุขภาพมากขึ้นแล้ว การวางแผนเรื่องการทำประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ ก็ได้รับความสนใจมากขึ้นเช่นกัน สะท้อนจากสถิติการชำระเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ปี 2554 – 2560 ที่มีการเติบโตเฉลี่ยปีละ 10.56%นับว่าเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับสังคมไทย เช่น การสร้างหลักประกันยามเจ็บป่วยและไม่สร้างภาระให้แก่ลูกหลานเมื่อยามชรา ทำให้ลูกหลานมีเงินเหลือไปเก็บออมหรือลงทุนมากขึ้นได้ เป็นต้น อย่างไรก็ดี การลงทุนต้องพิจารณาและศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุนฉันใด การซื้อประกันก็ต้องพิจารณาให้ดีฉันนั้น เพื่อให้เบี้ยประกันที่เราจ่ายไปไม่สูญเปล่าและสามารถสร้างความคุ้มครองให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้ slotxo สิ่งสำคัญก่อนที่จะตัดสินใจซื้อประกันประเภทใดก็ตาม คือ การรวบรวมข้อมูลความคุ้มครองที่ตนเองมี ณ ปัจจุบันก่อนตัดสินใจ เพื่อไม่ให้ประกันเหล่านั้นไปทับซ้อนกับความคุ้มครองที่มีอยู่เดิมหรือคุ้มครองมากจนเกินจำเป็นและนำงบประมาณไปใช้กับความคุ้มครองส่วนอื่นที่ขาดไปหรือไปลงทุนเพิ่มเติมได้ เพราะโดยทั่วไปแล้วมนุษย์เงินเดือน มักมีสวัสดิการประกันกลุ่มจากบริษัทนายจ้าง ซึ่งอาจคุ้มครองทั้งด้านสุขภาพและอุบัติเหตุ โดยครอบคลุมทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก...

คนเก็บเงินได้เยอะๆ เป็นแบบไหนกัน

ทุกวันนี้ค่าครองชีพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แค่ก้าวออกจากบ้านก็อาจต้องควักกระเป๋ากันแล้ว ที่สำคัญคนมีอายุยืนยาวขึ้น จึงมีคำถามว่าถ้าเก็บเงินเดือนละ 10 – 15% เพื่อเตรียมไว้ใช้ตอนเกษียณจะเพียงพอหรือไม่ ทำให้หลายคนที่กังวลกับชีวิตหลังเกษียณจึงเก็บเงินเพิ่มเป็นอย่างน้อยๆ 20% ต่อเดือน เงินเดือน 15,000 บาท เก็บ 3,000 บาท เงินเดือน 20,000 บาท เก็บ 4,000 บาท เงินเดือน 30,000 บาท เก็บ 6,000 บาท เงินเดือน 50,000 บาท เก็บ 10,000...

ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ ทำง่าย เงินไม่หาย ยืดหยุ่น เบี้ยประกันไม่สูง

แบบประกันชีวิตมี 4 แบบ ได้แก่ แบบตลอดชีพ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ และแบบบำนาญ คำถามคือ ประกันฉบับแรกที่เหมาะกับทุกคน คือแบบไหน คำตอบ คือ แบบตลอดชีพ คำศัพท์เบื้องต้นของประกันชีวิต ผู้เอาประกัน คือ ผู้ที่ทำประกัน เบี้ยประกัน คือ จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันต้องจ่ายให้บริษัทประกันในแต่ละงวด ทุนประกัน คือ จำนวนเงินที่บริษัทประกันทำการตกลงว่าจะจ่ายให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์ ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ตามเงื่อนไขในสัญญาหรือกรมธรรม์ กรมธรรม์ คือ เอกสารรายละเอียด เงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ของสัญญาระหว่างบริษัทประกันกับผู้เอาประกัน ระยะเวลาความคุ้มครอง คือ ระยะเวลาสุดท้ายของสัญญาที่ผู้เอาประกันจะได้รับความคุ้มครองในการทำประกัน...

ยูนิต ลิงค์ ตอบโจทย์การวางแผนประกันในระยะยาว

การวางแผนประกัน ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีควบคู่ไปกับการวางแผนการเงินในทุกช่วงเวลาของชีวิต เพราะการวางแผนประกัน มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อป้องกันและบริหารความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและเป้าหมายที่สำคัญในวันที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น เจ็บป่วย เสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ไม่สามารถที่จะทำงานหาเงินได้เหมือนเดิม slotxo ในปัจจุบันหลายคนคงจะเคยได้ยินแบบประกันชีวิตที่เรียกว่า “ยูนิต ลิงค์ (Unit Linked)” ซึ่งเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนที่นับได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของสินค้าประกัน โดยมีลักษณะเด่นที่แตกต่างจากประกันชีวิตทั่วไป คือผู้เอาประกันสามารถเลือกพอร์ตการลงทุนได้ด้วยตนเอง ผ่านการลงทุนกองทุนรวมหลากหลายนโยบายการลงทุน ที่บริษัทประกันชีวิตคัดสรรมาให้ เปิดโอกาสให้ผู้เอาประกันสามารถสร้างโอกาสได้รับผลตอบแทนจากกองทุนที่เพิ่มขึ้นได้พร้อมกับความคุ้มครองและด้วยคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นแตกต่างจากประกันแบบทั่วไปในหลายๆ เรื่อง จึงมักจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่จะนำมาใช้เพื่อการวางแผนประกันในระยะยาว ด้วยเหตุผลหลัก ดังนี้ สามารถเพิ่มหรือลดทุนประกันชีวิตได้ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการทุนประกันชีวิตที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงชีวิต เช่น ช่วงที่มีครอบครัว มีลูก และมีหนี้สิน ความต้องการทุนประกันชีวิตจะค่อนข้างสูง...

บริหารเงินตามวัยอย่างไร ให้เจ๋ง

หลายๆ คนคงเคยได้ยินคำถามทำนองว่า “จะลงทุนอะไรดี” “ตอนนี้อะไรที่ให้ผลตอบแทนดี” “ลงทุนอะไรที่จะได้ผลตอบแทนเยอะ” ซึ่งจะเห็นได้ว่าเน้นแต่ผลตอบแทน แต่ไม่ได้คำนึงถึงความเสี่ยงของหุ้นที่ไปลงทุน และอาจจะไม่เหมาะกับตัวเอง เรียกได้ว่าเวลาผลตอบแทนติดลบอาจจะทำให้นอนไม่หลับก็ได้ เมื่อมีคำถามต่อมาว่า แล้วการลงทุนแบบไหนที่เหมาะกับตัวเอง จึงขอแบ่งการลงทุนและการบริหารเงินตามช่วงวัย โดยสินทรัพย์เพื่อการลงทุนแต่ละช่วงวัยจะยกมาเพียง 4 ประเภท เรียงลำดับจากความเสี่ยงสูงไปยังความเสี่ยงต่ำ วัยเริ่มทำงานหรือในช่วงอายุประมาณ 22 – 35 ปี slotxo เป็นช่วงที่อายุยังน้อย มีระยะเวลาการลงทุนได้อีกนาน จึงสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ จึงควรเน้นเรื่องของการออมและการลงทุน ข้อสำคัญ คือ ควรจะมีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น รถยนต์ ให้ช้าที่สุด เพราะนอกจากต้องเสียดอกเบี้ยแล้วยังคงมีรายจ่ายต่างๆ ตามมา...

สร้างหนี้เมื่อพร้อม สำรวจตัวเองก่อนสร้างหนี้

“อิณาทานัง ทุกขัง โลเก การเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลก” พุทธศาสนสุภาษิตสุดคลาสสิค ที่ยังเป็นจริง เป็นสัจธรรมแห่งชีวิตมนุษย์ไม่เปลี่ยน ไม่ว่าโลกจะหมุนเร็วเพียงใด เทคโนโลยีจะทันสมัยขนาดไหน เราก็ยังเห็นคนเป็นทุกข์จากการเป็นหนี้อยู่เสมอ ปัญหาหนี้สินถือเป็นปัญหาอันดับต้นๆ ที่นอกจากจะบั่นทอนความสุขความสงบในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของผู้เป็นหนี้แล้วยังอาจก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจระดับประเทศได้อีกด้วย มีข้อมูลจากการศึกษาวิจัยและจากการสำรวจของหลายสำนัก ระบุตรงกันว่าสถานการณ์หนี้สินครัวเรือน ซึ่งเป็นหนี้สินส่วนบุคคลในประเทศไทยมีความน่ากังวลอยู่ไม่น้อย ทั้งข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่าปัจจุบันหนี้ครัวเรือนไทยสูงเป็นอันดับ 2 ของเอเชีย slotxo ข้อมูลจากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ที่เปิดเผยรายงานการวิจัยเมื่อปี 2560 เรื่อง “มุมมองใหม่หนี้ครัวเรือนไทยผ่าน Big Data ของเครดิตบูโร” โดยใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ที่ครอบคลุมหนี้ 87%...

ประกันสุขภาพ เลือกแบบเหมาจ่ายดีหรือไม่

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายก็เหมือนการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์ คือ บริษัทที่รับประกันจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้ผู้เอาประกันในกรณีที่เจ็บป่วยตามทุนประกันที่ได้เลือกแผนประกันไว้ จึงมีหลายคนที่สนใจเลือกซื้อแบบเหมาจ่าย แต่ก่อนตัดสินใจซื้อควรพิจารณาข้อมูลให้ละเอียดก่อน slotxo ค่าเบี้ยประกัน เบี้ยประกันแบบเหมาจ่ายจะมีค่าเบี้ยสูงกว่าการเลือกซื้อสัญญาแนบท้ายประกันชีวิตแบบแยกซื้อ แต่ข้อดีของประกันแบบเหมาจ่าย คือ ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน การเคลมทำได้ง่าย และสะดวก แผนความคุ้มครองไม่ซับซ้อน ดังนั้น ผู้ที่ต้องการซื้อประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายต้องยอมเสียเบี้ยประกันที่แพง ส่วนความคุ้มครองสุขภาพแบบซื้อแยก สามารถเลือกแผนตามที่ต้องการ ไม่ต้องซื้อหมดทุกรายการ เพราะอาจจะไม่ต้องการความคุ้มครองก็ได้ xoslot ค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลที่จะใช้บริการ ถึงจะเป็นประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย แต่จะมีข้อจำกัดของวงเงินค่าใช้จ่ายบางอย่าง เช่น ค่าห้องพัก ดังนั้น ต้องพิจารณาค่าใช้จ่ายด้านห้องพักในโรงพยาบาลที่คาดว่าจะเข้ารับการรักษาเมื่อยามเจ็บป่วยด้วยว่า เพียงพอกับค่าใช้จ่ายหรือไม่ เครดิตฟรี สวัสดิการที่มีอยู่ สำหรับพนักงานประจำที่มีสวัสดิการทางด้านการรักษาพยาบาล ให้พิจารณาความคุ้มครองที่ได้รับว่าเพียงพอกับค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยหรือไม่ ถ้าไม่เพียงพออาจจะต้องมองหาประกันสุขภาพเพิ่มเติม...

สัญญาณเตือน หนี้เกินตัว

ผลการศึกษาของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ที่อ้างอิงข้อมูลจากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ระบุว่า “คนไทยเป็นหนี้เร็วขึ้น – มากขึ้น – นานขึ้น” “เป็นหนี้เร็วขึ้น” เริ่มก่อหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อย และ 1 ใน 5 หรือ 20% ของผู้กู้ช่วงอายุ 29 ปีเป็นหนี้เสีย slotxo “เป็นหนี้มากขึ้น” ปริมาณหนี้ต่อหัวสูงขึ้นจาก 377,109 บาท เป็น 552,499 บาท ในช่วง 10...

โปะหนี้บ้าน ดีอย่างไร

“บ้าน” เป็นสิ่งแรกๆ ที่หลายคนอยากได้มาครอบครอง และเมื่อได้มาครอบครองแล้ว พบว่าความรู้สึกก่อนซื้อกับหลังซื้อช่างแตกต่างกัน โดยก่อนซื้อก็ได้คิดพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ทั้งทำเล ลักษณะบ้าน สภาวะแวดล้อม รวมถึงถ้าผ่อนไม่ไหวต้องการขาย จะได้กำไรหรือไม่ ก่อนจะคิดไปไกลถึงขั้นนั้น ขอนำเสนอวิธีการสร้างหนี้ วิธีการปลดหนี้บ้านและเสียดอกเบี้ยน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ slotxo หนี้ก้อนแรกจากการซื้อบ้าน เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ธนาคารอนุมัติเงินกู้ เพื่อนำมาชำระหนี้กับเจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ และผู้ซื้อจะได้ครอบครองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ก็ต่อเมื่อผ่อนชำระหนี้กับธนาคารหมดแล้ว ดังนั้น เคล็ดลับเบื้องต้นของการปลดหนี้บ้านอย่างรวดเร็ว อันดับแรก คือ เลือกธนาคารที่ให้กู้ยืมโดยคิดอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำ จากนั้นก็เข้าสู่วิธีการโปะหนี้บ้าน (ขอยกตัวอย่างออกเป็น 2 กรณี) xoslot กรณีที่ 1 เลือกวิธีการชำระดอกเบี้ยแบบคงที่ 3% หากผู้กู้...

การเวนคืนกรมธรรม์ มีข้อดี ข้อเสียอย่างไร

“พี่มีประกันชีวิตอยู่แล้ว คงไม่ซื้อเพิ่มหรอก” คาถากันตัวแทนที่มาเสนอขายประกันชีวิตที่หลายคนชอบใช้กัน ทั้งที่จริงประกันชีวิตเป็นผลิตภัณฑ์การเงินที่จำเป็น เพราะเป็นผลิตภัณฑ์การเงินสำหรับการบริหารความเสี่ยง กรณีมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้น แต่ก็ยังมีบางคนที่มีทัศนคติลบกับประกันชีวิต ปัจจุบันคนไทยรู้จักผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตกันเป็นอย่างดี แต่มีประเด็นหนึ่งที่ยังมีข้อสงสัยกันอยู่ คือ การเวนคืนกรมธรรม์ โดยคำถามหลักคงหนีไม่พ้น “การเวนคืนมีประโยชน์หรือเสียประโยชน์” slotxo ข้อดี กรณีซื้อประกันชีวิตผิดแบบตั้งแต่ต้น เพราะส่วนใหญ่คนไทยจะซื้อประกันชีวิตเพราะถูกขายมากกว่าอยากซื้อ หลายคนจึงซื้อประกันชีวิตด้วยความเกรงใจ ไม่มีความรู้ความเข้าใจในกรมธรรม์ที่ซื้อ การเวนคืนกรมธรรม์เดิม เพื่อซื้อกรมธรรม์ที่เหมาะสมก็เหมือนการเริ่มต้นใหม่ กรณีที่กรมธรรม์เดิมไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการ เช่น เดิมซื้อกรมธรรม์ที่ทุนประกันสูงๆ เนื่องจากมีภาระความรับผิดชอบมาก เช่น มีภาระหนี้สินสูง แต่ปัจจุบันภาระความรับผิดชอบลดลงหรือหนี้สินไม่มีแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องแบกภาระการจ่ายเบี้ยประกันสูงๆ เพื่อทุนประกันสูงอีกต่อไป การเวนคืนกรมธรรม์ เพื่อลดภาระหรือมองหาช่องทางการออมเงินใหม่ที่ดีกว่าก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดี xoslot กรณีที่กรมธรรม์ใหม่ให้ประโยชน์มากกว่ากรมธรรม์เดิม...