Tagged: ปัญหาการเงิน

แนวทางแก้ไขปัญหาการเงินด้วยสาเหตุจากหนี้สิน

บทความแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาการเงินที่เกิดจากการมีหนี้สิน โดยเฉพาะหนี้ที่ต้องจ่ายทุกเดือน ไม่ว่าจะเป็นหนี้สินที่เกิดจากการผ่อนรถ ผ่อนบ้าน หรือทรัพย์สินอื่นๆ หรือ หนี้สินจากการกู้เงินนอกระบบ หนี้สินจากการพนัน ฯลฯ การมีหนี้สินย่อมจะสร้างปัญหาทุกข์ใจ แต่จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นหนี้แบบใด การเป็นหนี้สินที่เกิดจากการกู้เงินนอกระบบ จะสร้าง ปัญหาให้มากที่สุด เพราะการทวงหนี้จากเจ้าหนี้ อาจจะไม่ใจดี หรือ ไม่สามารถแก้ปัญหากันได้ง่ายๆเหมือนหนี้ประเภทอื่นอย่างการเป็นหนี้ ผ่อนรถ ผ่อนบ้าน ซึ่งยังสามารถตัดใจขายรถขายบ้าน เพื่อเคลียร์หนี้สินได้ แต่หนี้นอกระบบเป็นเรื่องที่ยากมาก แนวทางแก้ปัญหาหนี้สินแบบต่างๆแนวต่อไปนี้ อาจจะไม่สามารถใช้ได้กับทุกกรณี ขึ้นอยู่กับว่า ปัญหาหนี้สินได้ดำเนินมานานมากหรือยัง ตัวเองยังมีทรัพย์สินอะไรที่ยัง สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินเพื่อนำไปชำระหนี้ได้บ้าง และสิ่งสำคัญที่สุด ก็คือ การยอมรับความจริง บางคนหน้าใหญ่ กลัวคนรู้ว่าเป็นหนี้...

รวมสารพันปัญหาการเงินของคนเรา และแนวทางแก้ไข

บทความนี้จะพาผู้อ่านไปรู้จักปัญหาการเงินแบบต่างๆ และแนวทางแก้ไข เพราะเงินเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีพ ปัญหาเรื่องเงินจึงเป็น ปัญหาที่เราต้องเจอะเจอทุกวัน ทุกเดือน หรือทั้งชีวิต หากไม่รู้วิธีแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ เมื่อชีวิตมีปัญหาเรื่องเงิน ก็จะนำปัญหาอื่นๆ ตามมาอีกมาก ทำให้ชีวิตไม่มีความสุข เงิน เป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญของคนเรา ไม่ว่าจะคนไม่มีเงิน หาเช้ากินค่า คนรวยมีเงินเหลือใช้ บางคนก็ยังมีปัญหาเรื่องเงิน หรือชีวิตมีปัญหา เพราะเงินอยู่ดี ตัวอย่างปัญหาการเงินแบบต่างๆ ที่เราควรรู้ ปัญหาเงินไม่พอใช้ปัญหาเรื่องเงินไม่พอใช้ เป็นปัญหาของคนส่วนใหญ่ ซึ่งปัญหาในเรื่องนี้ เกิดจากหลายสาเหตุ ที่จะต้องรู้ เพื่อจะได้หาทางแก้ไข เช่น รายได้ไม่พอกับรายจ่าย หาเงินได้น้อย มีรายจ่ายมากกว่ารายได้ แม้จะพยายามประหยัดการใช้จ่ายอย่างมากที่สุดแล้วก็ตาม แนวทางแก้ไขกรณีนี้ก็ต้องพัฒนาตนเองในเรื่องอาชีพ...