Tagged: ธนาคารโลก

ธนาคารโลกออกรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลก

“ถึงแม้เศรษฐกิจโลกกำลังฟื้นตัวขึ้น หลังทรุดตัวลงจากผลกระทบของการแพร่ระบาด แต่การฟื้นตัวจะเป็นไปอย่างซบเซา” รายงานระบุธนาคารโลกยังระบุว่าในสถานการณ์ที่ย่ำแย่ที่สุด เศรษฐกิจโลกจะขยายตัวเพียง 1.6% ในปีนี้ หลังจากหดตัว 4.3% ในปีที่แล้ว หากการแพร่ระบาดยังคงลุกลามต่อไป และการฉีดวัคซีนประสบความล่าช้า นอกจากนี้ ธนาคารโลกคาดว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัว 3.8% ในปีหน้า ขณะที่ไวรัสโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อการลงทุนและการจ้างงาน ขณะเดียวกัน ธนาคารโลกคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตัว 3.5% ในปีนี้ ลดลงจากระดับ 4.0% ที่คาดการณ์ก่อนหน้านี้ หลังจากหดตัว 3.6% ในปีที่แล้ว และคาดว่าเศรษฐกิจยูโรโซนจะขยายตัว 3.6% ในปีนี้ หลังจากหดตัว 7.4% ในปีที่แล้ว...

คงดอกเบี้ย 0.5%-ห่วง ‘สภาพคล่องโลกสูง-ดอลล์อ่อน’ กดดัน ‘เงินบาท’

กนง.มีมติเอกฉันท์คงดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0.5% หลังประเมินเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง แต่ยังมีความเสี่ยงหลายมิติ คาดใช้เวลาอีกไม่ต่ำกว่า 2 ปี กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ห่วงสภาพคล่องระบบการเงินโลกสูง-เงินดอลลาร์อ่อน กดดันค่าเงินบาท แนะรัฐฟื้นฟู-ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ-เพิ่มการจ้างงาน bot 05 08 20 pic เมื่อวันที่ 5 ส.ค. นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แถลงผลการประชุม กนง. ว่า คณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี ในการตัดสินนโยบาย คณะกรรมการฯ...