Tagged: ดูแอการเงิน

วิธีแก้ปัญหาวิธีเก็บเงินสำหรับคนเก็บเงินไม่อยู่

วิธีแก้ปัญหาวิธีเก็บเงินสำหรับคนเก็บเงินไม่อยู่สำหรับคนที่ใช้เงินเก่ง ไม่มีเงินเก็บจะสร้างปัญหาเวลาที่เกิดปัญหาการเงิน จากเหตุที่คาดไม่ถึง อาจมีเหตุให้ต้องเสียเงิน จ่ายเงิน โดยไม่คาดคิด หรือมีรายจ่ายที่อาจจะหลงลืมไป หรือสิงของเครื่องใช้ชำรุด เสียหายต้องซ๋อมแซม หากไม่มีเงินเก็บชีวิตก็จะมีปัญหาทันที แต่บางคนนั้นก็ไม่รู้ว่าจะเก็บเงินอย่างไร เก็บเงินไม่อยู่ ซึ่งเทคนิคต่างๆ ในบทความนี้ อาจจะช่วยได้ แนวทางเก็บเงินแบบต่างๆ สำหรับคนใช้เงินเก่ง เก็บเงินไม่อยู่ ออมเงิน หักเงินออมออกก่อน เสมอเมื่อเงินเดือนออก จะต้องหักเงินออมเก็บไว้เลย ฝึกให้เคยชิน และต้องจัดการทันที เพราะบางคนที่ใช้เงินเก่งมากๆ เพียงแค่ถอน ออกมาก็ใช้เกือบหมดแล้ว แทนที่จะนำไปใช้จ่ายในเรื่องที่จำเป็น ซื้อของกิน ของใช้ที่จำเป็นก่อนจะใช้เงินหมดเสียก่อนหลังจากหักเงินออมไปแล้ว เงินที่เหลือที่จะใช้ทั้งเดือน ให้รีบนำไปใช้จ่าย ซื้อสิ่งของที่จำเป็น ชำระเงินในสิ่งที่จำเป็นก่อนจะเผลอใช้...

ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เก็บเงินไม่อยู่ จะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรดี? ep2

การใช้จ่ายฟุ่มเฟือย กับรายการบางอย่าง บางทีเราก็ไม่รู้ตัว หรือรู้แต่คิดว่าไม่ใช่เงินมากมายนัก จึงไม่สนใจ แต่หากวิเคราะห์เจาะลึก แบบละเอียด รวมรายจ่ายทั้งหมดต่อเดือนแล้ว มันไม่น้อยเลย และนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ไม่มีเงินเก็บ มีเท่าไรก็ใช้หมด การเก็บเงิน ออมเงินเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องออมให้ได้เพื่อไว้ใช้ในยามฉุกเฉินหรือใช้ในบั้นปลายของชีวิต แต่การรักความสบาย รัก ความสุข กิเลศ ของมนุษย์ มีเงินแล้วก็ต้องใช้ เพื่อสนองความสุขของตัวเอง หากไม่มีระเบียบวินัย ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายจนติดเป็นนิสัยแล้ว คราวนี้ทำอย่างไรก็เก็บเงินไม่ อยู่ อุปกรณ์เครื่องใช้ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดไฟการเลือกเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ไฟฟ้า ควรเลือกให้เหมาะสม ทีวีจอใหญ่เกินไป พัดลมขนาดใหญ่ แอร์ขนาดใหญ่ คอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะจะ...

รวมเรื่องต้องห้ามสำหรับคนไม่มีวินัยด้านการเงิน

รวมเรื่องต้องห้ามสำหรับคนไม่มีวินัยด้านการเงิน ซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาการเงินหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นตามมา เช่น เงินไม่พอใช้ ปัญหาหนี้สิน ไม่มีเงินเก็บ ไม่มีความมั่นคงในชีวิต ฯลฯ หากพบว่าตนเองเริ่มมีพฤติกรรมแบบนี้หรือเสียคนไปแล้ว ก็จำเป็นจะต้องรู้วิธี แก้ไขปัญหา ไม่เช่นนั้นหมดตัวแน่นอน หัวข้อทั้งหมดในบทความนี้อย่ายุ่งกับยานพาหนะ โดยเฉพาะรถยนต์ จักรยานยนต์อย่ามีกิ๊ก แต่จงหาคู่ครอง หาคู่ชีวิตพยายามอย่าทำตามอารมณ์ ตามใจอย่าทำอะไรให้เกิดเป็นความเคยชินอย่าคบคนมีปัญหา โดยเฉพาะปัญหาด้านการเงินอย่าคิดว่าเงินไม่มีวันหมดอย่ายุ่งกับสิ่งที่ทำให้ขาดสติอย่าเข้าใกล้การพนันอย่าซื้อสินค้าคุณภาพต่ำอย่ายุ่งกับสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งของที่มีภาระต้องดูแลค่าใช้จ่าย สล็อตออนไลน์ การไม่มีวินัยในการใช้จ่าย เป็นปัญหาใหญ่สำหรับหลายคน ซึ่งบางคนนั้นไม่สามารถแก้ไขได้เลย เพราะสั่งสมความไม่มีวินัยด้านการ เงินมานานเป็นสิบๆ ปี หากรู้ว่าตัวเองเป็นคนขาดวินัยในการใช้จ่าย และได้พยายามหาวิธีแก้ปัญหาทุกแนวทางแล้ว แต่ไม่สำเร็จ อาจจะ ลองพิจารณาสิ่งต้องห้ามดังต่อไปนี้ อย่ายุ่งกับยานพาหนะ โดยเฉพาะรถยนต์ จักรยานยนต์การมีรถยนต์หรือจักรยานยนต์จะช่วยให้เดินทางไปได้ไกลกว่าเดิม...