Tagged: กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เกษียณสุขด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

“วันนี้คุณวางแผนเกษียณแล้วหรือยัง” คำถามนี้เป็นคำถามที่หลายคนยังไม่ค่อยนึกถึง และไม่ค่อยให้ความสำคัญ ยิ่งถ้าพูดเรื่องนี้กับวัยเริ่มต้นทำงานยิ่งรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัว ในทางกลับกัน ถ้าพูดกับผู้ที่อายุวัยกลางคน หลายคนเริ่มรู้สึกว่าอาจสายไปเสียแล้วที่ยังเก็บเงินเพื่อเกษียณไม่พอ แต่ละคนจะเริ่มต้นวางแผนเพื่อการเกษียณ เมื่อไรและอย่างไร ? การวางแผนเกษียณอายุ ไม่มีช้าไป ไม่มีเร็วไป แต่อยู่ที่ว่าเริ่มลงมือทำเมื่อไร หากเริ่มต้นได้เร็วเท่าไรก็จะยิ่งบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้เร็วเท่านั้น ดังนั้น ก่อนที่จะเริ่มวางแผนเกษียณอายุ สิ่งแรกที่ต้องพิจารณา คือ ควรทราบว่าตัวเองควรมีเงินประมาณเท่าไร เพื่อใช้ในวัยเกษียณ ณ วันที่หยุดทำงาน ไม่มีรายได้ประจำ slotxo โดยส่วนใหญ่จะเกษียณอายุประมาณ 60 ปี ดังนั้น สิ่งที่ควรพิจาณา ปัจจุบันอายุเท่าไร เพื่อพิจารณาช่วงระยะเวลาที่เหลือในการทำงานหาเงิน ก่อนวันที่จะเกษียณอายุ คาดว่าหลังเกษียณอายุจะใช้เงินไปอีกกี่ปี...

ตลาดผันผวน ทำอย่างไรกับพอร์ตกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดีหรือเปล่า” ประโยคที่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นึกคิดแทบทุกวันในช่วงเกิดวิกฤติ โดยเฉพาะผู้ที่มีแผนหรือนโยบายการลงทุนในหุ้น และมีสัดส่วนค่อนข้างเยอะ จึงรู้สึกกังวลกับความผันผวนของราคาหุ้นและผลการดำเนินงานของปีนี้ slotxo คำถาม คือ ในช่วงที่ตลาดหุ้นผันผวนเช่นนี้ ควรปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือไม่ ดร.สมชัย อมรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์บลจ.กรุงไทย อธิบายว่า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นเครื่องมือการลงทุนระยะยาว ดังนั้น ถ้ามีการเปลี่ยนไป เปลี่ยนมา จะไม่ต่างจากการลงทุนเพื่อจับจังหวะ (Market timing) “หากไม่เข้าใจจังหวะการลงทุนที่ดี ไม่มีความเชี่ยวชาญ อาจทำให้ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะการลดสัดส่วนของหุ้นลงเพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ต นั่นแปลว่า จะรับรู้การขาดทุนทันที จึงแนะนำว่า ไม่ควรปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนในช่วงตลาดผันผวน” xoslot...

โอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไป RMF

เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนและได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เป็นที่รู้กันดีว่าถ้าอายุไม่ถึง 55 ปีบริบูรณ์ แล้วนำเงินออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทั้งการพ้นสมาชิกภาพ การลาออกจากงาน นายจ้างยกเลิกกองทุนเปลี่ยนงานแต่ไม่อยากโอนย้ายกองทุนไปยังบริษัทใหม่ หรือบริษัทใหม่ไม่มีกองทุน รวมถึงไม่อยากคงเงินไว้กับบริษัทเดิม หรือเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพน้อยกว่า 5 ปี ทั้งหมดนี้ จะต้องนำเงินที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทั้งในส่วนของเงินสมทบจากนายจ้างและเงินผลประโยชน์ คือ กำไรที่ได้รับจากการลงทุนไปคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พูดง่ายๆ คือ ต้องจ่ายภาษี 2 เด้งนั่นเอง!! slotxo ดังนั้น หากต้องการรักษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีและเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง ควรใช้วิธีการโอนเงินจากเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปยังกองทุนรวม RMF แต่ก่อนจะตัดสินใจย้ายควรดูเงื่อนไขก่อน ดังนี้ xoslot เมื่อย้ายเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปยังกองทุนรวม RMF แล้ว...