10 สุดยอดกองทุนหุ้น เสี่ยงต่ำสุด

นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีนี้เป็นต้นไป หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมทุกกองทุนจะมีข้อมูลใหม่เพิ่มเติมให้นักลงทุนได้ศึกษา หรือถ้าเป็นผู้ถือหน่วยกับกองทุนนั้นอยู่แล้วก็สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวสำหรับการตัดสินใจได้ด้วย ข้อมูลดังกล่าวเรียกว่า ค่า Maximum Drawdown

Maximum Drawdown เป็นการวัดระดับผลตอบแทนขาดทุนสูงสุดในอดีตที่ผ่านมาเมื่อเทียบจากจุดที่เคยได้รับผลตอบแทนสูงที่สุด (Historical Peak) โดยค่า Maximum Drawdown บอกถึงอดีตที่ผ่านมาของกองทุนนั้น ปรับลดลงยาวนานมากน้อยแค่ไหน และทำให้เกิดการขาดทุนเป็นจำนวนเท่าใด หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ความเสี่ยงที่จะเกิดการขาดทุนสูงสุดจากการลงทุนในกองทุนนั้นคือเท่าไร และใช้ระยะเวลานานแค่ไหนที่จะก่อให้เกิดการขาดทุนสะสม

ยกตัวอย่าง ปี 2557 – 2559 กองทุน ABC ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 10% จากสถิติพบว่า เดือนพฤศจิกายน ปี 2557 กองทุนนี้สร้างผลตอบแทนสูงสุดที่ระดับ 15% แต่เดือนมีนาคม ปี 2559 กลับมีผลตอบแทนติดลบสูงสุด คือ 12%

ดังนั้น Maximum Drawdown กองทุน ABC คือ 12% หมายความว่า หากซื้อกองทุนนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 และตัดสินใจขายเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกันจะได้รับผลตอบแทน 15% แต่ถ้าไม่ขาย ถือมาเรื่อยๆ แล้วตัดสินใจขายช่วงเดือนมีนาคม ปี 2559 จะขาดทุน 12% แต่ถ้ามั่นใจว่ากองทุนนี้ยังไว้วางใจได้ก็ถือลงทุนมาเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงสิ้นปี 2559
จึงตัดสินใจขายก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 10%

“ค่า Maximum Drawdown ทำให้นักลงทุนรู้ว่าหากลงทุนกองทุนนั้นแล้ว มีโอกาสขาดทุนสูงสุดระดับไหน เช่น ถ้าซื้อกองทุน ABC 100 บาท จะมีโอกาสขาดทุนสูงสุด 12 บาท” กิตติคุณ ธนรัตนพัฒนกิจ นักวิเคราะห์ข้อมูลอาวุโส บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด อธิบาย

สล็อตออนไลน์

ปัจจุบันนักลงทุนต่างประเทศรวมถึงผู้จัดการกองทุนจะใช้ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลประกอบก่อนตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหรือหุ้น ถึงแม้จะเป็นข้อมูลในอดีตแต่ทำให้ได้เห็นช่วงที่กองทุนนั้น (หุ้น) ให้ผลตอบแทนย่ำแย่ที่สุด

ดังนั้น ค่า Maximum Drawdown หมายถึง ความสามารถการควบคุมความเสี่ยงของผู้จัดการกองทุน ถ้ากองทุนมีค่านี้ต่ำ แต่ให้ผลตอบแทนดี แสดงว่าผู้จัดการกองทุนมีประสิทธิภาพในการควบคุมความเสี่ยงที่ดี

“กองทุนแบบนี้ นักลงทุนลงทุนแล้วสบายใจ ลงทุนกันได้ยาวๆ”

jumboslot

สำหรับวิธีการดู กิตติคุณกล่าวว่า ให้เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย Maximum Drawdown ของกลุ่มกองทุน จากนั้นก็เข้าไปดูกองทุนไหนที่มีค่า Maximum Drawdown ต่ำที่สุด แต่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าค่าเฉลี่ยก็เลือกลงทุนกองทุนนั้น

“ในบางครั้งกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงๆ อาจจะไม่สามารถสร้างผลตอบแทนสูงๆ ด้วยก็ได้” กิตติคุณ ตั้งข้อสังเกต และเขาแนะนำว่า ให้เลือกกองทุนที่มีค่า Maximum Drawdown ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม และให้ผลตอบแทนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม

ยกตัวอย่าง กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2557 – 2559) มีค่าเฉลี่ย Maximum Drawdown 20% โดยมีผลตอบแทนเฉลี่ย 4% ต่อปี จากนั้นก็เข้าไปสแกนหาว่ากองทุนไหนมีค่า Maximum Drawdown ต่ำกว่า 20% แต่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า 4%

สังเกตว่าหากกองทุนไหนที่มีค่า Maximum Drawdown สูงๆ (ขาดทุนเยอะ) ผลตอบแทนจะอยู่ในระดับต่ำ เพราะกว่าจะสร้างผลงานให้กลับมาดีได้ต้องใช้เวลา ตรงกันข้ามกองทุนที่มีค่า Maximum Drawdown น้อยๆ (ขาดทุนไม่เยอะ) มักจะสร้างผลตอบแทนดีกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม

เครดิตฟรี

“มีคำถามว่าทำไมกองทุน ลงทุนในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ลงทุนหุ้นเหมือนๆ กัน แต่ค่า Maximum Drawdown กับผลตอบแทนถึงออกมาไม่เหมือนกัน นั่นหมายความว่า ผู้จัดการกองทุนมีการกระจายการลงทุนและควบคุมความเสี่ยงแตกต่างกัน โดยเฉพาะในช่วงตลาดผันผวนและเป็นช่วงขาลง หากผู้จัดการกองทุนมีประสิทธิภาพจะทำให้ค่า
Maximum Drawdown

น้อยๆ แต่ให้ผลตอบแทนเป็นบวกเยอะๆ”

ดังนั้น กิตติคุณกล่าวว่า หลังจากดูนโยบายการลงทุน รู้ผู้จัดการกองทุน หรือดูผลตอบแทนในอดีต นักลงทุนสามารถใช้ค่า Maximum Drawdown เลือกกองทุนเพื่อลงทุนได้ เพราะค่านี้สามารถประเมินความเสี่ยงได้ดี

“ค่า Maximum Drawdown ทำให้นักลงทุนประเมินความเสี่ยงได้ใกล้เคียงกับตัวเองมากยิ่งขึ้น นั่นคือ ถ้าค่านี้ ติดลบ 20% หมายความว่าลงทุนไปแล้วขาดทุนไป 20% รับได้หรือไม่ ถ้ารับได้ก็ลงทุน รับไม่ได้ก็หลีกเลี่ยง พูดง่ายๆ อย่าไปลงทุนอะไรที่เกินความเสี่ยงที่ตัวเองรับได้”

มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) รวบรวมข้อมูลกองทุนรวมหุ้นในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (1 กรกฎาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2560) พบว่ากองทุนกลุ่ม Equity Large Cap เฉลี่ยให้ผลตอบแทน 4.46% ต่อปี มีค่า Maximum Drawdown เฉลี่ย 15.87% ต่อปี และมีกองทุน 5 กองที่มีค่า Maximum Drawdown ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ให้ผลตอบแทนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ดีที่สุด

สล็อต

เช่นเดียวกับกองทุนกลุ่ม Equity Small/Mid Cap เฉลี่ยให้ผลตอบแทน 6.65% ต่อปี มีค่า Maximum Drawdown เฉลี่ย 14.66% ต่อปี และมีกองทุน 5 กองที่มีค่า Maximum Drawdown ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม ให้ผลตอบแทนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ดีที่สุด ณัฐมล ทิ้งท้าย

You may also like...