บัญญัติ 4 ประการสำหรับนักลงทุนมือใหม่

ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้ยังมีนักลงทุนบางคนที่ตัดสินใจซื้อขายหุ้นเพียงแค่คำว่า “ซื้อตัวไหน” และ “ขายตัวไหน” ถ้าไม่ถามมาร์เก็ตติ้ง นักวิเคราะห์ ก็ถามเพื่อนๆ โดยที่ไม่สนใจใยดีเลยว่า…

· หุ้นที่ซื้อหรือขายนั้น ทำธุรกิจอะไร?

· ผู้บริหารเป็นใคร?

· ธุรกิจมีการเติบโตมากน้อยแค่ไหน?

· ปีนี้กำไรหรือขาดทุน ?

สล็อตออนไลน์

พูดง่ายๆ คือไม่อ่านข้อมูลทางด้านปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิคเลยแม้แต่น้อย

หากเป็นเช่นนี้ ผลลัพธ์การลงทุนในระยะยาวคง “ล้มเหลว” มากกว่า “ประสบความสำเร็จ” อย่างไรก็ตามตอนนี้ยังไม่สายหากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นนักลงทุนที่มีคุณภาพและประสบความสำเร็จ เพียงแต่เริ่มต้นให้ดี…

ซึ่งนักลงทุนบางคนอาจจะมีคำถามว่า “จะให้เริ่มต้นอย่างไร?”

คำตอบก็คือ หากไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ลองศึกษาเกี่ยวกับ “อัตราส่วนทางการเงิน”

พอตอบแบบนี้อาจจะมีคำถามตามมา “แล้วจะให้เริ่มดูอัตราส่วนทางการเงินอะไร เพราะมีเป็นร้อยอัตราส่วน”

คำตอบก็คือให้เริ่มจากอัตราส่วนทางการเงินที่จำเป็นซึ่งเป็นตัวชี้วัดสุขภาพของบริษัทที่กำลังจะตัดสินใจลงทุนว่าแข็งแกร่งมากน้อยแค่ไหน

jumboslot

1.การเติบโตของรายได้

ลองหารายงานประจำปีหรือเปิดเข้าเว็บไซต์ของบริษัทนั้นๆ หรือแม้กระทั่งดูข้อมูลทางการเงินในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วดูการเติบโตของรายได้ (ยอดขาย) ย้อนหลัง 3 ปี 5 ปี หรือให้ดีก็ดูย้อนหลัง 10 ปี ว่าเป็นอย่างไร?
หากพบว่ารายได้ (ยอดขาย) มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอัตราที่สม่ำเสมอ นับเป็นสัญญาณที่ดีแสดงว่าบริษัทมีการเติบโตที่มั่นคง

รายได้ (ยอดขาย) เป็นตัวชี้วัดว่าบริษัทจะทำกำไรได้หรือไม่ เพราะถ้ารายได้ (ยอดขาย) เพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆ บริษัทก็มีโอกาสที่จะมีกำไรได้ แต่ถ้ามีรายได้ (ยอดขาย) ลดลงเรื่อยๆ แสดงว่าสินค้าหรือบริการไม่เป็นที่ต้องการของตลาดอีกต่อไป ในอนาคตกำไรต้องลดลงด้วยเช่นกัน

2.อัตรากำไรสุทธิ

อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) คือ รายได้ที่เหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ดอกเบี้ย ภาษี และหุ้นปันผล

วิธีการคำนวณ

เครดิตฟรี

อัตรากำไรสุทธิ = (กำไรสุทธิ/ รายได้)* 100%

บริษัทที่ดีควรมีความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหมายถึง อัตรากำไรสุทธิควรจะเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี และบริษัทที่จะมีความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืน ควรมีอัตรากำไรสุทธิสูงกว่าคู่แข่งอย่างต่อเนื่อง

3.ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) คือ ผลตอบแทนการลงทุนต่อส่วนผู้ถือหุ้น

วิธีการคำนวณ

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น = (กำไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้น) * 100%

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นยิ่งสูงเท่าไหร่ ยิ่งดี แสดงให้เห็นว่าธุรกิจมีความโดดเด่น และมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่ดี และผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารเงินลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้ผู้ถือหุ้นได้ แต่ก็มีคำถามว่าผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ดีควรอยู่ระดับไหน คำตอบคงระบุไม่ได้ตัวเลขที่แน่นอน แต่ในเบื้องต้นนักลงทุนควรมองไว้ที่ระดับ 15% ขึ้นไป

สล็อต

4.หนี้ต่อทุน

อัตราส่วนหนี้ต่อทุน (D/E Ratio) เอาไว้ดูโครงสร้างทางการเงินของบริษัทว่าทรัพย์สินที่บริษัทมีนั้น มาจากฝั่งหนี้สินหรือฝั่งเงินทุนมากกว่ากัน โดยค่าอัตราส่วนหนี้ต่อทุนยิ่งน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งดี และบริษัทไม่ควรมีค่ามากกว่า 1 เท่า ยกเว้นธุรกิจธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทค้าปลีกที่มีเจ้าหนี้การค้าเป็นจำนวนก็อาจจะมีค่านี้สูงกว่า 1 เท่าได้

“เริ่มต้นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง” สามารถใช้ได้กับการลงทุนในตลาดหุ้น เพราะหากนักลงทุนมีจุดเริ่มต้นที่ดี ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ ที่สำคัญมีสติและไม่โลภ รับรองจะประสบความสำเร็จในระยะยาว นักลงทุนมือใหม่ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

You may also like...