Daily Archive: August 12, 2021

ตลาดหุ้นผันผวน จะสู้หรือหนี

ถึงแม้ว่าตลอด 11 เดือนที่ผ่านมาในปี 2561 ตลาดหุ้นไทยจะมีความผันผวนค่อนข้างสูง เนื่องจากปัจจัยลบจากต่างประเทศ เช่น สงครามการค้า ความผันผวนของราคาน้ำมัน แนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา หรือแม้แต่การที่นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิต่อเนื่อง และปัจจัยภายในประเทศ นักลงทุนจับตาดูการเลือกตั้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า สล็อตออนไลน์ สถานการณ์ดังกล่าว ชาย มโนภาส นักลงทุนเน้น คุณค่า อุปนายกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า แนะนำว่าให้ “ระมัดระวังเรื่องการลงทุน” โดยถ้าลงทุนในดัชนีต่างๆ ซึ่งเป็นภาพใหญ่ “ต้องเพิ่มระดับความระมัดระวัง สำหรับนักลงทุนหุ้นคุณค่าต้องเลือกหุ้นรายตัว เพราะเชื่อว่าทุกวิกฤติย่อมมีโอกาสในการลงทุน เสมอ” ด้าน คมศร ประกอบผล หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ แนะนำว่าสำหรับการลงทุนระยะสั้น...